Παρακολούθηση
Chen Change Loy
Chen Change Loy
MMLab@NTU, S-Lab, Nanyang Technological University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ntu.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Image Super-Resolution Using Deep Convolutional Networks
C Dong, CC Loy, K He, X Tang
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 38 (2), 295 - 307, 2015
96302015
Learning a Deep Convolutional Network for Image Super-Resolution
C Dong, CC Loy, K He, X Tang
European Conference on Computer Vision, 184-199, 2014
61352014
ESRGAN: Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Networks
X Wang, K Yu, S Wu, J Gu, Y Liu, C Dong, Y Qiao, CC Loy
Workshop and Challenge on Perceptual Image Restoration and Manipulation …, 2018
42642018
Accelerating the Super-Resolution Convolutional Neural Network
C Dong, CC Loy, X Tang
European Conference on Computer Vision, 391-407, 2016
36572016
MMDetection: OpenMMLab Detection Toolbox and Benchmark
K Chen, J Wang, J Pang, Y Cao, Y Xiong, X Li, S Sun, W Feng, Z Liu, J Xu, ...
arXiv preprint arXiv:1906.07155, 2019
29642019
WIDER FACE: A Face Detection Benchmark
S Yang, P Luo, CC Loy, X Tang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 5525-5533, 2016
21222016
Facial Landmark Detection by Deep Multi-task Learning
Z Zhang, P Luo, CC Loy, X Tang
European Conference on Computer Vision, 94-108, 2014
17692014
Learning to Prompt for Vision-Language Models
K Zhou, J Yang, CC Loy, Z Liu
International Journal of Computer Vision, 2022
14972022
Hybrid Task Cascade for Instance Segmentation
K Chen, J Pang, J Wang, Y Xiong, X Li, S Sun, W Feng, Z Liu, J Shi, ...
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
14042019
Zero-Reference Deep Curve Estimation for Low-Light Image Enhancement
C Guo, C Li, J Guo, CC Loy, J Hou, S Kwong, R Cong
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2020
13992020
PSANet: Point-wise Spatial Attention Network for Scene Parsing
H Zhao, Y Zhang, S Liu, J Shi, CC Loy, D Lin, J Jia
European Conference on Computer Vision, 2018
11802018
Learning Deep Representation for Imbalanced Classification
C Huang, Y Li, CC Loy, X Tang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2016
11622016
Learning a Unified Classifier Incrementally via Rebalancing
S Hou, X Pan, CC Loy, Z Wang, D Lin
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2019
11062019
EDVR: Video Restoration with Enhanced Deformable Convolutional Networks
X Wang, CK Chan, K Yu, C Dong, CC Loy
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshop, 2019
10822019
Recovering Realistic Texture in Image Super-resolution by Deep Spatial Feature Transform
X Wang, K Yu, C Dong, CC Loy
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018
10722018
A Large-Scale Car Dataset for Fine-Grained Categorization and Verification
L Yang, P Luo, CC Loy, X Tang
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 3973-3981, 2015
10062015
Compression Artifacts Reduction by a Deep Convolutional Network
C Dong, Y Deng, CC Loy, X Tang
IEEE International Conference on Computer Vision, 2015
10022015
Conditional Prompt Learning for Vision-Language Models
K Zhou, J Yang, CC Loy, Z Liu
IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2022
9442022
Semantic Image Segmentation via Deep Parsing Network
Z Liu, X Li, P Luo, CC Loy, X Tang
IEEE International Conference on Computer Vision, 1377-1385, 2015
8562015
Domain Generalization: A Survey
K Zhou, Z Liu, Y Qiao, T Xiang, CC Loy
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022
851*2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20