Wan Mohd Nasir Wan Kadir
Wan Mohd Nasir Wan Kadir
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utm.my - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Relating evolving business rules to software design
WMN Wan-Kadir, P Loucopoulos
Journal of Systems architecture 50 (7), 367-382, 2004
1502004
A comparative study on automated software test oracle methods
SR Shahamiri, WMNW Kadir, SZ Mohd-Hashim
2009 Fourth International Conference on Software Engineering Advances, 140-145, 2009
742009
An evaluation of traceability approaches to support software evolution
S Rochimah, WMNW Kadir, AH Abdullah
International Conference on Software Engineering Advances (ICSEA 2007), 19-19, 2007
562007
An automated framework for software test oracle
SR Shahamiri, WMNW Kadir, S Ibrahim, SZM Hashim
Information and Software Technology 53 (7), 774-788, 2011
492011
BROOD: business rules-driven object oriented design
P Loucopoulos, WMNW Kadir
Journal of Database Management (JDM) 19 (1), 41-73, 2008
392008
Artificial neural networks as multi-networks automated test oracle
SR Shahamiri, WMN Wan-Kadir, S Ibrahim, SZM Hashim
Automated Software Engineering 19 (3), 303-334, 2012
352012
A comparative evaluation of state-of-the-art approaches for web service composition
SGH Tabatabaei, WMNW Kadir, S Ibrahim
2008 The Third International Conference on Software Engineering Advances …, 2008
262008
Non-destructive, laser-based individual tree aboveground biomass estimation in a tropical rainforest
MZ Abd Rahman, MA Abu Bakar, KA Razak, AW Rasib, KD Kanniah, ...
Forests 8 (3), 86, 2017
232017
A hybrid approach for web service selection
M Khezrian, WMNW Kadir, S Ibrahim, A Kalantari
International Journal of Computational Engineering Research 2 (1), 190-198, 2012
212012
Agile non functional requiremnents (NFR) traceability metamodel
AFB Arbain, I Ghani, WMNW Kadir
2014 8th. Malaysian Software Engineering Conference (MySEC), 228-233, 2014
192014
Semantic web service discovery and composition based on AI planning and web service modeling ontology
SGH Tabatabaei, WMNW Kadir, S Ibrahim
2008 IEEE Asia-Pacific Services Computing Conference, 397-403, 2008
182008
An approach for web service selection based on confidence level of decision maker
M Khezrian, A Jahan, WMNW Kadir, S Ibrahim
PloS one 9 (6), e97831, 2014
172014
Comparative analysis on adaptive features for RFID middleware
SZM Hashim, N Anuar, WMNW Kadir
2008 International Conference on Computer and Communication Engineering, 989-993, 2008
172008
Applying particle swarm optimization to software performance prediction an introduction to the approach
AAA Saed, WMNW Kadir
2011 Malaysian Conference in Software Engineering, 207-212, 2011
152011
Web Service composition approaches to support dynamic E-Business systems
SGH Tabatabaei, WM Kadir, S Ibrahim
Communications of the IBIMA 2 (16), 115-121, 2008
152008
Security conscious AI‐planning‐based composition of semantic web services
SGH Tabatabaei, AV Dastjerdi, WMNW Kadir, S Ibrahim, E Sarafian
International Journal of Web Information Systems, 2010
142010
An automated oracle approach to test decision-making structures
SR Shahamiri, WMNW Kadir, S bin Ibrahim
2010 3rd International Conference on Computer Science and Information …, 2010
142010
Metaheuristic search approach based on in-house/out-sourced strategy to solve redundancy allocation problem in component-based software systems
AA Ssaed, W Kadir, SZM Hashim
International Journal of Software Engineering and Its Applications 6 (4 …, 2012
132012
Comparative analysis of software performance prediction approaches in context of component-based system
AA Abdelaziz, W Kadir, A Osman
International Journal of Computer Applications 23 (3), 15-22, 2011
132011
Propagating requirement change into software high level designs towards resilient software evolution
N Ibrahim, WMNW Kadir, S Deris
2009 16th Asia-Pacific Software Engineering Conference, 347-354, 2009
132009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20