Παρακολούθηση
George Stergiopoulos
George Stergiopoulos
Assistant Professor, Inf. and Comm. Systems Engineering, University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Risk mitigation strategies for critical infrastructures based on graph centrality analysis
G Stergiopoulos, P Kotzanikolaou, M Theocharidou, D Gritzalis
International Journal of Critical Infrastructure Protection 10, 34-44, 2015
1022015
Time-based critical infrastructure dependency analysis for large-scale and cross-sectoral failures
G Stergiopoulos, P Kotzanikolaou, M Theocharidou, G Lykou, D Gritzalis
International Journal of Critical Infrastructure Protection 12, 46-60, 2016
972016
Insider threat: enhancing BPM through social media
D Gritzalis, V Stavrou, M Kandias, G Stergiopoulos
2014 6th International Conference on New Technologies, Mobility and Security …, 2014
732014
Using centrality measures in dependency risk graphs for efficient risk mitigation
G Stergiopoulos, M Theocharidou, P Kotzanikolaou, D Gritzalis
International Conference on Critical Infrastructure Protection, 299-314, 2015
382015
Security in IoMT communications: A survey
D Koutras, G Stergiopoulos, T Dasaklis, P Kotzanikolaou, D Glynos, ...
Sensors 20 (17), 4828, 2020
362020
Critical infrastructure security and resilience
D Gritzalis, M Theocharidou, G Stergiopoulos
January): 0–16, 2019
342019
Using logical error detection in remote-terminal units to predict initiating events of Critical Infrastructures failures
G Stergiopoulos, M Theoharidou, D Gritzalis
Proc. of the 3rd International Conference on Human Aspects of Information …, 2015
282015
Critical infrastructure protection tools: classification and comparison
G Stergiopoulos, E Vasilellis, G Lykou, P Kotzanikolaou, D Gritzalis
Proc. of the 10th International Conference on Critical Infrastructure Protection, 2016
272016
Automatic detection of various malicious traffic using side channel features on TCP packets
G Stergiopoulos, A Talavari, E Bitsikas, D Gritzalis
European Symposium on Research in Computer Security, 346-362, 2018
242018
Hunting application-level logical errors
G Stergiopoulos, B Tsoumas, D Gritzalis
International Symposium on Engineering Secure Software and Systems, 135-142, 2012
232012
Automated detection of logical errors in programs
G Stergiopoulos, P Katsaros, D Gritzalis
International Conference on Risks and Security of Internet and Systems, 35-51, 2014
212014
Using formal distributions for threat likelihood estimation in cloud-enabled IT risk assessment
G Stergiopoulos, D Gritzalis, V Kouktzoglou
Computer Networks 134, 23-45, 2018
192018
“Water, Water, Every Where”: Nuances for a Water Industry Critical Infrastructure Specification Exemplar
S Faily, G Stergiopoulos, V Katos, D Gritzalis
International Conference on Critical Information Infrastructures Security …, 2015
182015
On business logic vulnerabilities hunting: the APP_LogGIC framework
G Stergiopoulos, B Tsoumas, D Gritzalis
International Conference on Network and System Security, 236-249, 2013
172013
Analyzing congestion interdependencies of ports and container ship routes in the maritime network infrastructure
G Stergiopoulos, E Valvis, D Mitrodimas, D Lekkas, D Gritzalis
IEEE Access 6, 63823-63832, 2018
162018
A process-based dependency risk analysis methodology for critical infrastructures
G Stergiopoulos, V Kouktzoglou, M Theocharidou, D Gritzalis
International Journal of Critical Infrastructures 13 (2-3), 184-205, 2017
152017
Approaching encryption through complex number logarithms
G Stergiopoulos, M Kandias, D Gritzalis
2013 International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT), 1-6, 2013
132013
Interdependency analysis of junctions for congestion mitigation in Transportation Infrastructures
G Stergiopoulos, E Valvis, F Anagnou-Misyris, N Bozovic, D Gritzalis
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 45 (2), 119-124, 2017
122017
Cyber-attacks on the Oil & Gas sector: A survey on incident assessment and attack patterns
G Stergiopoulos, DA Gritzalis, E Limnaios
IEEE Access 8, 128440-128475, 2020
112020
Source code profiling and classification for automated detection of logical errors
G Stergiopoulos, P Katsaros, D Gritzalis
Proc. of the 3rd International Seminar on Program Verification, Automated …, 2014
112014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20