Παρακολούθηση
George Stergiopoulos
George Stergiopoulos
Assistant Professor, Inf. and Comm. Systems Engineering, University of the Aegean
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Risk mitigation strategies for critical infrastructures based on graph centrality analysis
G Stergiopoulos, P Kotzanikolaou, M Theocharidou, D Gritzalis
International Journal of Critical Infrastructure Protection 10, 34-44, 2015
1132015
Time-based critical infrastructure dependency analysis for large-scale and cross-sectoral failures
G Stergiopoulos, P Kotzanikolaou, M Theocharidou, G Lykou, D Gritzalis
International Journal of Critical Infrastructure Protection 12, 46-60, 2016
1072016
Security in IoMT communications: A survey
D Koutras, G Stergiopoulos, T Dasaklis, P Kotzanikolaou, D Glynos, ...
Sensors 20 (17), 4828, 2020
762020
Insider threat: enhancing BPM through social media
D Gritzalis, V Stavrou, M Kandias, G Stergiopoulos
2014 6th International Conference on New Technologies, Mobility and Security …, 2014
742014
Critical infrastructure security and resilience
D Gritzalis, M Theocharidou, G Stergiopoulos
Springer International Publishing 10, 978-3, 2019
552019
Using centrality measures in dependency risk graphs for efficient risk mitigation
G Stergiopoulos, M Theocharidou, P Kotzanikolaou, D Gritzalis
Critical Infrastructure Protection IX: 9th IFIP 11.10 International …, 2015
422015
Using logical error detection in remote-terminal units to predict initiating events of Critical Infrastructures failures
G Stergiopoulos, M Theoharidou, D Gritzalis
Proc. of the 3rd International Conference on Human Aspects of Information …, 2015
292015
Critical infrastructure protection tools: classification and comparison
G Stergiopoulos, E Vasilellis, G Lykou, P Kotzanikolaou, D Gritzalis
Proc. of the 10th International Conference on Critical Infrastructure Protection, 2016
282016
Automatic detection of various malicious traffic using side channel features on TCP packets
G Stergiopoulos, A Talavari, E Bitsikas, D Gritzalis
Computer Security: 23rd European Symposium on Research in Computer Security …, 2018
262018
Hunting application-level logical errors
G Stergiopoulos, B Tsoumas, D Gritzalis
Engineering Secure Software and Systems: 4th International Symposium, ESSoS …, 2012
242012
Automatic analysis of attack graphs for risk mitigation and prioritization on large-scale and complex networks in Industry 4.0
G Stergiopoulos, P Dedousis, D Gritzalis
International Journal of Information Security, 1-23, 2022
222022
Analyzing congestion interdependencies of ports and container ship routes in the maritime network infrastructure
G Stergiopoulos, E Valvis, D Mitrodimas, D Lekkas, D Gritzalis
IEEE Access 6, 63823-63832, 2018
222018
Automated detection of logical errors in programs
G Stergiopoulos, P Katsaros, D Gritzalis
Risks and Security of Internet and Systems: 9th International Conference …, 2015
212015
Cyber-attacks on the Oil & Gas sector: A survey on incident assessment and attack patterns
G Stergiopoulos, DA Gritzalis, E Limnaios
IEEE Access 8, 128440-128475, 2020
202020
A process-based dependency risk analysis methodology for critical infrastructures
G Stergiopoulos, V Kouktzoglou, M Theocharidou, D Gritzalis
International Journal of Critical Infrastructures 13 (2-3), 184-205, 2017
202017
Risk assessment methodologies for the internet of medical things: A survey and comparative appraisal
V Malamas, F Chantzis, TK Dasaklis, G Stergiopoulos, P Kotzanikolaou, ...
IEEE Access 9, 40049-40075, 2021
192021
Using formal distributions for threat likelihood estimation in cloud-enabled IT risk assessment
G Stergiopoulos, D Gritzalis, V Kouktzoglou
Computer Networks 134, 23-45, 2018
182018
“Water, Water, Every Where”: Nuances for a Water Industry Critical Infrastructure Specification Exemplar
S Faily, G Stergiopoulos, V Katos, D Gritzalis
Critical Information Infrastructures Security: 10th International Conference …, 2016
182016
On business logic vulnerabilities hunting: the APP_LogGIC framework
G Stergiopoulos, B Tsoumas, D Gritzalis
Network and System Security: 7th International Conference, NSS 2013, Madrid …, 2013
182013
Interdependency analysis of junctions for congestion mitigation in Transportation Infrastructures
G Stergiopoulos, E Valvis, F Anagnou-Misyris, N Bozovic, D Gritzalis
ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review 45 (2), 119-124, 2017
142017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20