Παρακολούθηση
Emrecan Demirors
Emrecan Demirors
Research Assistant Professor, Northeastern University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.neu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Advances in Underwater Acoustic Networking.
T Melodia, H Kulhandjian, LC Kuo, E Demirors, S Basagni, M Conti, ...
Mobile Ad Hoc Networking, 804-852, 2013
286*2013
Software-defined underwater acoustic networks: toward a high-rate real-time reconfigurable modem
E Demirors, G Sklivanitis, T Melodia, SN Batalama, DA Pados
IEEE Communications Magazine 53 (11), 64-71, 2015
1122015
A high-rate software-defined underwater acoustic modem with real-time adaptation capabilities
E Demirors, G Sklivanitis, GE Santagati, T Melodia, SN Batalama
IEEE Access 6, 18602-18615, 2018
722018
Design of a software-defined underwater acoustic modem with real-time physical layer adaptation capabilities
E Demirors, G Sklivanitis, GE Santagati, T Melodia, SN Batalama
Proceedings of the international conference on underwater networks & systems …, 2014
572014
SEANet: A software-defined acoustic networking framework for reconfigurable underwater networking
E Demirors, BG Shankar, GE Santagati, T Melodia
Proceedings of the 10th International Conference on Underwater Networks …, 2015
512015
High data rate ultrasonic communications for wireless intra-body networks
E Demirors, G Alba, GE Santagati, T Melodia
2016 IEEE International Symposium on Local and Metropolitan Area Networks …, 2016
462016
SwarmControl: An Automated Distributed Control Framework for Self-Optimizing Drone Networks
L Bertizzolo, S D’Oro, L Ferranti, L Bonati, E Demirors, Z Guan, T Melodia, ...
402020
SEANet G2: Toward a high-data-rate software-defined underwater acoustic networking platform
E Demirors, J Shi, R Guida, T Melodia
Proceedings of the 11th ACM International Conference on Underwater Networks …, 2016
352016
The SEANet Project: Toward a Programmable Internet of Underwater Things
E Demirors, J Shi, A Duong, N Dave, R Guida, B Herrera, F Pop, G Chen, ...
IEEE Underwater Communications Conf. and Workshop (UComms), 2018
262018
Receiver configuration and testbed development for underwater cognitive channelization
G Sklivanitis, E Demirors, SN Batalama, T Melodia, DA Pados
2014 48th Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 1594-1598, 2014
262014
HIRO-NET: Self-Organized Robotic Mesh Networking for Internet Sharing in Disaster Scenarios
L Ferranti, S D’Oro, L Bonati, E Demirors, F Cuomo, T Melodia
2019 IEEE 20th International Symposium on "A World of Wireless, Mobile and …, 2019
252019
RcUBe: Real-Time Reconfigurable Radio Framework with Self-Optimization Capabilities
E Demirors, G Sklivanitis, T Melodia, S Batalama
Proc. of IEEE Intl. Conf. on Sensing, Communication and Networking (SECON), 2015
252015
CellOS: Zero-touch softwarized open cellular networks
L Bonati, S D’Oro, L Bertizzolo, E Demirors, Z Guan, S Basagni, T Melodia
Computer Networks 180, 107380, 2020
242020
Novel pmut-based acoustic duplexer for underwater and intrabody communication
FV Pop, B Herrera, C Cassella, G Chen, E Demirors, R Guida, T Melodia, ...
2018 IEEE International Ultrasonics Symposium (IUS), 1-4, 2018
242018
All-spectrum cognitive channelization around narrowband and wideband primary stations
G Sklivanitis, E Demirors, AM Gannon, SN Batalama, DA Pados, ...
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-7, 2015
202015
Arena: A 64-antenna SDR-based ceiling grid testing platform for sub-6 GHz 5G-and-Beyond radio spectrum research
L Bertizzolo, L Bonati, E Demirors, A Al-Shawabka, S D’Oro, F Restuccia, ...
Computer Networks 181, 107436, 2020
192020
An Acoustically Powered Battery-less Internet of Underwater Things Platform
R Guida, E Demirors, N Dave, J Rodowicz, T Melodia
IEEE Underwater Communications Conf. and Workshop (UComms), 2018
192018
WNOS: An Optimization-based Wireless Network Operating System
Z Guan, L Bertizzolo, E Demirors, T Melodia
Proc. of ACM International Symposium on Mobile Ad Hoc Networking and …, 2018
172018
A hybrid MAC protocol with channel-dependent optimized scheduling for clustered underwater acoustic sensor networks
J Jagannath, A Saji, H Kulhandjian, Y Sun, E Demirors, T Melodia
Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Underwater …, 2013
172013
Underwater ultrasonic wireless power transfer: A battery-less platform for the internet of underwater things
R Guida, E Demirors, N Dave, T Melodia
IEEE Transactions on Mobile Computing, 2020
162020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20