Παρακολούθηση
Luca Borzacchiello
Luca Borzacchiello
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα diag.uniroma1.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
FUZZOLIC: Mixing fuzzing and concolic execution
L Borzacchiello, E Coppa, C Demetrescu
Computers & Security 108, 102368, 2021
392021
Fuzzing symbolic expressions
L Borzacchiello, E Coppa, C Demetrescu
2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2021
252021
Memory models in symbolic execution: key ideas and new thoughts
L Borzacchiello, E Coppa, D Cono D'Elia, C Demetrescu
Software Testing, Verification and Reliability 29 (8), e1722, 2019
242019
SymNav: Visually assisting symbolic execution
M Angelini, G Blasilli, L Borzacchiello, E Coppa, DC D’Elia, C Demetrescu, ...
2019 IEEE Symposium on Visualization for Cyber Security (VizSec), 1-11, 2019
182019
Reconstructing C2 servers for remote access trojans with symbolic execution
L Borzacchiello, E Coppa, DC D’Elia, C Demetrescu
Cyber Security Cryptography and Machine Learning: Third International …, 2019
132019
SENinja: A symbolic execution plugin for Binary Ninja
L Borzacchiello, E Coppa, C Demetrescu
SoftwareX 20, 101219, 2022
52022
Handling memory-intensive operations in symbolic execution
L Borzacchiello, E Coppa, C Demetrescu
Proceedings of the 15th Innovations in Software Engineering Conference, 1-5, 2022
52022
Reach me if you can: On native vulnerability reachability in android apps
L Borzacchiello, E Coppa, D Maiorca, A Columbu, C Demetrescu, ...
European Symposium on Research in Computer Security, 701-722, 2022
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–8