Παρακολούθηση
Zhe Wang
Zhe Wang
SenseTime Group Limited
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sensetime.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
PV-RCNN: Point-Voxel Feature Set Abstraction for 3D Object Detection
S Shi, C Guo, L Jiang, Z Wang, J Shi, X Wang, H Li
CVPR 2020, 2020
11062020
From Points to Parts: 3D Object Detection from Point Cloud with Part-aware and Part-aggregation Network
S Shi, Z Wang, J Shi, X Wang, H Li
arXiv preprint arXiv:1907.03670, 2019
633*2019
Deepid-net: Deformable deep convolutional neural networks for object detection
W Ouyang, X Wang, X Zeng, S Qiu, P Luo, Y Tian, H Li, S Yang, Z Wang, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2015
5422015
T-CNN: Tubelets with Convolutional Neural Networks for Object Detection from Videos
K Kang, J Yan, X Zeng, B Yang, T Xiao, C Zhang, Z Wang, R Wang, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2017
5102017
Zoom-in-Net: Deep Mining Lesions for Diabetic Retinopathy Detection
Z Wang, Y Yin, J Shi, W Fang, H Li, X Wang
MICCAI 2017, 2017
2362017
Learning Depth-Guided Convolutions for Monocular 3D Object Detection
M Ding, Y Huo, H Yi, Z Wang, J Shi, Z Lu, P Luo
CVPR 2020, 2019
1932019
Robust Multi-Modality Multi-Object Tracking
W Zhang, H Zhou, S Sun, Z Wang, J Shi, CC Loy
International Conference in Computer Vision (ICCV 2019), 2019
1672019
Deepid-net: multi-stage and deformable deep convolutional neural networks for object detection
W Ouyang, P Luo, X Zeng, S Qiu, Y Tian, H Li, S Yang, Z Wang, Y Xiong, ...
arXiv preprint arXiv:1409.3505, 2014
1662014
Crafting gbd-net for object detection
X Zeng, W Ouyang, J Yan, H Li, T Xiao, K Wang, Y Liu, Y Zhou, B Yang, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2017
1612017
PV-RCNN++: Point-voxel feature set abstraction with local vector representation for 3D object detection
S Shi, L Jiang, J Deng, Z Wang, C Guo, J Shi, X Wang, H Li
International Journal of Computer Vision (IJCV), 2021
1402021
DeepID-Net: Object detection with deformable part based convolutional neural networks
W Ouyang, X Zeng, X Wang, S Qiu, P Luo, Y Tian, H Li, S Yang, Z Wang, ...
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 39 (7), 1320-1334, 2016
1372016
Pose Guided Human Video Generation
C Yang, Z Wang, X Zhu, C Huang, J Shi, D Lin
European Conference on Computer Vision, 2018
1222018
CamNet: Coarse-to-Fine Retrieval for Camera Re-Localization
M Ding, Z Wang, J Sun, J Shi, P Luo
International Conference in Computer Vision (ICCV 2019), 2019
1002019
St3d: Self-training for unsupervised domain adaptation on 3d object detection
J Yang, S Shi, Z Wang, H Li, X Qi
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2021
992021
Cylinder3d: An effective 3d framework for driving-scene lidar semantic segmentation
H Zhou, X Zhu, X Song, Y Ma, Z Wang, H Li, D Lin
arXiv preprint arXiv:2008.01550, 2020
982020
Automatic differentiation of Glaucoma visual field from non-glaucoma visual filed using deep convolutional neural network
F Li, Z Wang, G Qu, D Song, Y Yuan, Y Xu, K Gao, G Luo, Z Xiao, ...
BMC medical imaging 18, 1-7, 2018
882018
Video Object Segmentation with Re-identification
X Li, Y Qi, Z Wang, K Chen, Z Liu, J Shi, P Luo, CC Loy, X Tang
CVPR Workshops, 2017, 2017
822017
Temporal-channel transformer for 3d lidar-based video object detection for autonomous driving
Z Yuan, X Song, L Bai, Z Wang, W Ouyang
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 32 (4), 2068-2078, 2021
692021
Focusnet: Imbalanced large and small organ segmentation with an end-to-end deep neural network for head and neck ct images
Y Gao, R Huang, M Chen, Z Wang, J Deng, Y Chen, Y Yang, J Zhang, ...
Medical Image Computing and Computer Assisted Intervention–MICCAI 2019: 22nd …, 2019
652019
A multi-task framework with feature passing module for skin lesion classification and segmentation
S Chen, Z Wang, J Shi, B Liu, N Yu
IEEE 15th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI 2018), 1126-1129, 2018
512018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20