Παρακολούθηση
John Tzartos
John Tzartos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Interleukin-17 production in central nervous system-infiltrating T cells and glial cells is associated with active disease in multiple sclerosis
JS Tzartos, MA Friese, MJ Craner, J Palace, J Newcombe, MM Esiri, ...
The American journal of pathology 172 (1), 146-155, 2008
15122008
Autoantibodies to lipoprotein-related protein 4 in patients with double-seronegative myasthenia gravis
B Zhang, JS Tzartos, M Belimezi, S Ragheb, B Bealmear, RA Lewis, ...
Archives of neurology 69 (4), 445-451, 2012
3882012
A comprehensive analysis of the epidemiology and clinical characteristics of anti-LRP4 in myasthenia gravis
P Zisimopoulou, P Evangelakou, J Tzartos, K Lazaridis, V Zouvelou, ...
Journal of autoimmunity 52, 139-145, 2014
3052014
T cell-mediated autoimmune disease due to low-affinity crossreactivity to common microbial peptides
M Harkiolaki, SL Holmes, P Svendsen, JW Gregersen, LT Jensen, ...
Immunity 30 (3), 348-357, 2009
2412009
Epstein–Barr virus in the multiple sclerosis brain: a controversial issue—report on a focused workshop held in the Centre for Brain Research of the Medical University of …
H Lassmann, G Niedobitek, F Aloisi, JM Middeldorp, ...
Brain 134 (9), 2772-2786, 2011
2162011
Association of innate immune activation with latent Epstein-Barr virus in active MS lesions
JS Tzartos, G Khan, A Vossenkamper, M Cruz-Sadaba, S Lonardi, E Sefia, ...
Neurology 78 (1), 15-23, 2012
1662012
A preliminary neuropathological study of Japanese encephalitis in humans and a mouse model
AC German, KSA Myint, NTH Mai, I Pomeroy, NH Phu, J Tzartos, P Winter, ...
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene 100 (12 …, 2006
1492006
IL-21 and IL-21 receptor expression in lymphocytes and neurons in multiple sclerosis brain
JS Tzartos, MJ Craner, MA Friese, KB Jakobsen, J Newcombe, MM Esiri, ...
The American journal of pathology 178 (2), 794-802, 2011
1422011
LRP 4 antibodies in serum and CSF from amyotrophic lateral sclerosis patients
JS Tzartos, P Zisimopoulou, M Rentzos, N Karandreas, V Zouvelou, ...
Annals of clinical and translational neurology 1 (2), 80-87, 2014
1062014
MuSK autoantibodies in myasthenia gravis detected by cell based assay—a multinational study
AI Tsonis, P Zisimopoulou, K Lazaridis, J Tzartos, E Matsigkou, ...
Journal of neuroimmunology 284, 10-17, 2015
842015
Axonal and oligodendrocyte-localized IgM and IgG deposits in MS lesions
MC Sádaba, J Tzartos, C Paíno, M García-Villanueva, ...
Journal of neuroimmunology 247 (1-2), 86-94, 2012
822012
Titin antibodies in “seronegative” myasthenia gravis—a new role for an old antigen
C Stergiou, K Lazaridis, V Zouvelou, J Tzartos, R Mantegazza, C Antozzi, ...
Journal of neuroimmunology 292, 108-115, 2016
732016
Anti-aquaporin-1 autoantibodies in patients with neuromyelitis optica spectrum disorders
JS Tzartos, C Stergiou, K Kilidireas, P Zisimopoulou, T Thomaidis, ...
PLoS One 8 (9), e74773, 2013
672013
Screening for lipoprotein receptor-related protein 4-, agrin-, and titin-antibodies and exploring the autoimmune spectrum in myasthenia gravis
I Cordts, N Bodart, K Hartmann, K Karagiorgou, JS Tzartos, L Mei, ...
Journal of neurology 264, 1193-1203, 2017
522017
Translational mini-review series on B cell subsets in disease. B cells in multiple sclerosis: drivers of disease pathogenesis and Trojan horse for Epstein–Barr virus entry to …
UC Meier, G Giovannoni, JS Tzartos, G Khan
Clinical & Experimental Immunology 167 (1), 1-6, 2012
472012
Antibodies to aquaporins are frequent in patients with primary Sjögren’s syndrome
JS Tzartos, C Stergiou, D Daoussis, P Zisimopoulou, AP Andonopoulos, ...
Rheumatology 56 (12), 2114-2122, 2017
372017
Double seronegative myasthenia gravis with low density lipoprotein-4 (LRP4) antibodies presenting with isolated ocular symptoms
G Tsivgoulis, G Dervenoulas, P Kokotis, C Zompola, JS Tzartos, ...
Journal of the Neurological Sciences 346 (1-2), 328-330, 2014
352014
Common denominators in the immunobiology of IgG4 autoimmune diseases: what do glomerulonephritis, pemphigus vulgaris, myasthenia gravis, thrombotic thrombocytopenic purpura and …
I Koneczny, V Yilmaz, K Lazaridis, J Tzartos, TL Lenz, S Tzartos, E Tüzün, ...
Frontiers in immunology 11, 605214, 2021
292021
Safety of COVID-19 vaccines in multiple sclerosis: A systematic review and meta-analysis
MI Stefanou, L Palaiodimou, A Theodorou, MV Christodoulou, JS Tzartos, ...
Multiple Sclerosis Journal 29 (4-5), 585-594, 2023
212023
Characterization of the thymus in Lrp4 myasthenia gravis: Four cases
I Koneczny, D Rennspiess, F Marcuse, N Dankerlui, MA Hamid, ...
Autoimmunity Reviews 18 (1), 50-55, 2019
212019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20