Παρακολούθηση
Sara Khalifa
Sara Khalifa
Data61|CSIRO
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα data61.csiro.au - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A. A survey of wearable devices and challenges. IEEE Communications Surveys & Tutorials
S Seneviratne, Y Hu, T Nguyen, G Lan, S Khalifa, K Thilakarathna
A. A survey of wearable devices and challenges. IEEE Communications Surveys …, 2017
451*2017
Harke: Human activity recognition from kinetic energy harvesting data in wearable devices
S Khalifa, G Lan, M Hassan, A Seneviratne, SK Das
IEEE Transactions on Mobile Computing 17 (6), 1353-1368, 2017
1072017
Direct modelling of speech emotion from raw speech
S Latif, R Rana, S Khalifa, R Jurdak, J Epps
arXiv preprint arXiv:1904.03833, 2019
802019
Energy-harvesting wearables for activity-aware services
S Khalifa, M Hassan, A Seneviratne, SK Das
IEEE internet computing 19 (5), 8-16, 2015
612015
Deep representation learning in speech processing: Challenges, recent advances, and future trends
S Latif, R Rana, S Khalifa, R Jurdak, J Qadir, BW Schuller
arXiv preprint arXiv:2001.00378, 2020
592020
KEH-Gait: Towards a Mobile Healthcare User Authentication System by Kinetic Energy Harvesting
W Xu, G Lan, Q Lin, S Khalifa, N Bergmann, M Hassan, W Hu
Proceedings of NDSS, 2017
58*2017
Pervasive Self-powered Human Activity Recognition without the Accelerometer
S Khalifa, M Hassan, A Seneviratne
IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2015
552015
Multi-task semi-supervised adversarial autoencoding for speech emotion recognition
S Latif, R Rana, S Khalifa, R Jurdak, J Epps, BW Schuller
IEEE Transactions on Affective computing, 2020
51*2020
KEH-Gait: Towards a Mobile Healthcare User Authentication System by Kinetic Energy Harvesting
W Xu, G Lan, Q Lin, S Khalifa, N Bergmann, M Hassan, W Hu
Proceedings of the Network and Distributed System Security Symposium (NDSS …, 2017
432017
Transportation Mode Detection Using Kinetic Energy Harvesting Wearables
G Lan, W Xu, S Khalifa, M Hassan, W Hu
Proceedings of IEEE Percom WiP2016, 2016
402016
KEH-Gait: Using kinetic energy harvesting for gait-based user authentication systems
W Xu, G Lan, Q Lin, S Khalifa, M Hassan, N Bergmann, W Hu
IEEE Transactions on Mobile Computing 18 (1), 139-152, 2018
352018
Adaptive pedestrian activity classification for indoor dead reckoning systems
S Khalifa, M Hassan, A Seneviratne
Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2013 International …, 2013
312013
Estimating Calorie Expenditure from Output Voltage of Piezoelectric Energy Harvester-an Experimental Feasibility Study
G Lan, S Khalifa, M Hassan, W Hu
Proceedings of the 10th EAI International Conference on Body Area Networks …, 2015
252015
Veh-com: Demodulating vibration energy harvesting for short range communication
G Lan, W Xu, S Khalifa, M Hassan, W Hu
2017 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2017
202017
Entrans: Leveraging kinetic energy harvesting signal for transportation mode detection
G Lan, W Xu, D Ma, S Khalifa, M Hassan, W Hu
IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 21 (7), 2816-2827, 2019
192019
Kinetic-Powered Wearable IoT for Healthcare: Challenges and Opportunities
M Hassan, W Hu, G Lan, S Khalifa, A Seneviratne, SK Das
IEEE Computer, 2018
19*2018
Evaluating mismatch probability of activity-based map matching in indoor positioning
S Khalifa, M Hassan
Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN), 2012 International …, 2012
192012
Step Detection from Power Generation Pattern in Energy-Harvesting Wearable Devices
S Khalifa, M Hassan, A Seneviratne
IEEE International Conference on Data Science and Data Intensive Systems …, 2015
182015
Feature selection for floor-changing activity recognition in multi-floor pedestrian navigation
S Khalifa, M Hassan, A Seneviratne
Mobile Computing and Ubiquitous Networking (ICMU), 2014 Seventh …, 2014
162014
Federated learning for speech emotion recognition applications
S Latif, S Khalifa, R Rana, R Jurdak
2020 19th ACM/IEEE International Conference on Information Processing in …, 2020
152020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20