Παρακολούθηση
Ines Couso
Ines Couso
Full Professor - University of Oviedo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniovi.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A survey of concepts of independence for imprecise probabilities
I Couso, S Moral, P Walley
Risk, Decision and Policy 5 (2), 165-181, 2000
3302000
Combining GP operators with SA search to evolve fuzzy rule based classifiers
L Sánchez, I Couso, JA Corrales
Information Sciences 136 (1-4), 175-191, 2001
1732001
Statistical reasoning with set-valued information: Ontic vs. epistemic views
I Couso, D Dubois
International Journal of Approximate Reasoning 55 (7), 1502-1518, 2014
1672014
Joint propagation of probability and possibility in risk analysis: Towards a formal framework
C Baudrit, I Couso, D Dubois
International Journal of Approximate Reasoning 45 (1), 82-105, 2007
1512007
Divergence measure between fuzzy sets
S Montes, I Couso, P Gil, C Bertoluzza
International Journal of Approximate Reasoning 30 (2), 91-105, 2002
1312002
Genetic learning of fuzzy rules based on low quality data
L Sánchez, I Couso, J Casillas
Fuzzy Sets and Systems 160 (17), 2524-2552, 2009
1222009
Advocating the use of imprecisely observed data in genetic fuzzy systems
L Sánchez, I Couso
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 15 (4), 551-562, 2007
922007
Higher order models for fuzzy random variables
I Couso, L Sánchez
Fuzzy Sets and Systems 159 (3), 237-258, 2008
872008
Similarity and dissimilarity measures between fuzzy sets: A formal relational study
I Couso, L Garrido, L Sánchez
Information Sciences 229, 122-141, 2013
802013
The necessity of the strong α-cuts of a fuzzy set
I Couso, S Montes, P Gil
International Journal of Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems …, 2001
772001
Rough sets, coverings and incomplete information
I Couso, D Dubois
Fundamenta Informaticae 108 (3-4), 223-247, 2011
762011
On the variability of the concept of variance for fuzzy random variables
I Couso, D Dubois
IEEE Transactions on Fuzzy Systems 17 (5), 1070-1080, 2009
732009
Random sets and random fuzzy sets as ill-perceived random variables
I Couso, D Dubois, L Sánchez
SpringerBriefs in Computational Intelligence, 2014
682014
Mutual information-based feature selection and partition design in fuzzy rule-based classifiers from vague data
L Sánchez, MR Suárez, JR Villar, I Couso
International Journal of Approximate Reasoning 49 (3), 607-622, 2008
652008
Generalizing the Wilcoxon rank-sum test for interval data
J Perolat, I Couso, K Loquin, O Strauss
International Journal of Approximate Reasoning 56, 108-121, 2015
632015
Sets of desirable gambles: conditioning, representation, and precise probabilities
I Couso, S Moral
International Journal of Approximate Reasoning 52 (7), 1034-1055, 2011
632011
Diagnosis of dyslexia with low quality data with genetic fuzzy systems
AM Palacios, L Sánchez, I Couso
International Journal of Approximate Reasoning 51 (8), 993-1009, 2010
632010
Modeling vague data with genetic fuzzy systems under a combination of crisp and imprecise criteria
L Sánchez, I Couso, J Casillas
2007 IEEE Symposium on Computational Intelligence in Multi-Criteria Decision …, 2007
522007
Obtaining linguistic fuzzy rule-based regression models from imprecise data with multiobjective genetic algorithms
L Sánchez, J Otero, I Couso
Soft Computing 13 (5), 467-479, 2009
482009
Independence concepts in evidence theory
I Couso, S Moral
International Journal of Approximate Reasoning 51 (7), 748-758, 2010
472010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20