Παρακολούθηση
Michal Havlena
Michal Havlena
Vuforia, PTC Vienna, Austria
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ptc.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Large-scale location recognition and the geometric burstiness problem
T Sattler, M Havlena, K Schindler, M Pollefeys
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
1612016
Hyperpoints and Fine Vocabularies for Large-Scale Location Recognition
T Sattler, M Havlena, F Radenovic, K Schindler, M Pollefeys
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015
1532015
Predicting matchability
W Hartmann, M Havlena, K Schindler
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
1282014
From google street view to 3d city models
A Torii, M Havlena, T Pajdla
2009 IEEE 12th international conference on computer vision workshops, ICCV …, 2009
1222009
Efficient structure from motion by graph optimization
M Havlena, A Torii, T Pajdla
Computer Vision–ECCV 2010: 11th European Conference on Computer Vision …, 2010
1062010
Learned multi-patch similarity
W Hartmann, S Galliani, M Havlena, L Van Gool, K Schindler
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 1586-1594, 2017
1042017
Randomized structure from motion based on atomic 3d models from camera triplets
M Havlena, A Torii, J Knopp, T Pajdla
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2874-2881, 2009
832009
Globally optimal hand-eye calibration using branch-and-bound
J Heller, M Havlena, T Pajdla
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 38 (5), 1027-1033, 2015
812015
Structure-from-motion based hand-eye calibration using Lminimization
J Heller, M Havlena, A Sugimoto, T Pajdla
CVPR 2011, 3497-3503, 2011
692011
Vocmatch: Efficient multiview correspondence for structure from motion
M Havlena, K Schindler
Computer Vision–ECCV 2014: 13th European Conference, Zurich, Switzerland …, 2014
682014
Recent developments in large-scale tie-point matching
W Hartmann, M Havlena, K Schindler
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing 115, 47-62, 2016
582016
A branch-and-bound algorithm for globally optimal hand-eye calibration
J Heller, M Havlena, T Pajdla
2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1608-1615, 2012
422012
Gaze-Informed location-based services
V Anagnostopoulos, M Havlena, P Kiefer, I Giannopoulos, K Schindler, ...
International Journal of Geographical Information Science 31 (9), 1770-1797, 2017
342017
A smartphone-based 3D pipeline for the creative industry-the replicate EU project
E Nocerino, F Lago, D Morabito, F Remondino, L Porzi, F Poiesi, ...
3D Virtual Reconstruction and Visualization of Complex Architectures 42, 535-541, 2017
322017
3D reconstruction from photographs by CMP SfM web service
J Heller, M Havlena, M Jancosek, A Torii, T Pajdla
2015 14th IAPR International Conference on Machine Vision Applications (MVA …, 2015
302015
Measuring camera translation by the dominant apical angle
A Torii, M Havlena, T Pajdla, B Leibe
2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-7, 2008
292008
Beyond novelty detection: Incongruent events, when general and specific classifiers disagree
D Weinshall, A Zweig, H Hermansky, S Kombrink, FW Ohl, J Anemüller, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 34 (10), 1886 …, 2012
262012
Progressive structure from motion
A Locher, M Havlena, L Van Gool
Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV), 20-35, 2018
242018
Omnidirectional Image Stabilization for Visual Object Recognition.
A Torii, M Havlena, T Pajdla
International Journal of Computer Vision 91 (2), 2011
222011
Structure from Omnidirectional Stereo Rig Motion for City Modeling.
M Havlena, T Pajdla, K Cornelis
VISAPP (2) 8, 407-414, 2008
202008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20