Παρακολούθηση
Michele Buzzi
Michele Buzzi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mpsd.mpg.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Single domain spin manipulation by electric fields in strain coupled artificial multiferroic nanostructures
M Buzzi, RV Chopdekar, JL Hockel, A Bur, T Wu, N Pilet, P Warnicke, ...
Physical review letters 111 (2), 027204, 2013
2612013
The ultrafast Einstein–de Haas effect
C Dornes, Y Acremann, M Savoini, M Kubli, MJ Neugebauer, E Abreu, ...
Nature 565 (7738), 209-212, 2019
2112019
Evidence for metastable photo-induced superconductivity in K 3 C 60
M Budden, T Gebert, M Buzzi, G Jotzu, E Wang, T Matsuyama, G Meier, ...
Nature Physics 17 (5), 611-618, 2021
1382021
Photomolecular High-Temperature Superconductivity
M Buzzi, D Nicoletti, M Fechner, N Tancogne-Dejean, MA Sentef, ...
Physical Review X 10 (3), 031028, 2020
1272020
Magnetic Anisotropy Engineering in Thin Film Ni Nanostructures by Magnetoelastic Coupling
S Finizio, M Foerster, M Buzzi, B Krüger, M Jourdan, CAF Vaz, J Hockel, ...
Physical Review Applied 1 (2), 021001, 2014
1182014
Probing dynamics in quantum materials with femtosecond X-rays
M Buzzi, M Först, R Mankowsky, A Cavalleri
Nature Reviews Materials 3 (9), 299-311, 2018
1112018
Pressure tuning of light-induced superconductivity in K 3 C 60
A Cantaluppi, M Buzzi, G Jotzu, D Nicoletti, M Mitrano, D Pontiroli, ...
Nature physics 14 (8), 837-841, 2018
1112018
Nanoscale sub-100 picosecond all-optical magnetization switching in GdFeCo microstructures
L Le Guyader, M Savoini, S El Moussaoui, M Buzzi, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Nature communications 6 (1), 1-6, 2015
1102015
Studying nanomagnets and magnetic heterostructures with X-ray PEEM at the Swiss Light Source
L Le Guyader, A Kleibert, AF Rodríguez, S El Moussaoui, A Balan, ...
Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena 185 (10), 371-380, 2012
902012
Demonstration of laser induced magnetization reversal in GdFeCo nanostructures
L Le Guyader, S El Moussaoui, M Buzzi, RV Chopdekar, LJ Heyderman, ...
Applied Physics Letters 101 (2), 022410, 2012
792012
Convergence of direct and indirect methods in the magnetocaloric study of first order transformations: The case of Ni-Co-Mn-Ga Heusler alloys
G Porcari, F Cugini, S Fabbrici, C Pernechele, F Albertini, M Buzzi, ...
Physical Review B 86 (10), 104432, 2012
782012
Manipulating magnetism in La 0.7 Sr 0.3 MnO 3 via piezostrain
J Heidler, C Piamonteze, RV Chopdekar, MA Uribe-Laverde, A Alberca, ...
Physical Review B 91 (2), 024406, 2015
652015
Reverse magnetostructural transformation and adiabatic temperature change in Co-and In-substituted Ni-Mn-Ga alloys
G Porcari, S Fabbrici, C Pernechele, F Albertini, M Buzzi, A Paoluzi, ...
Physical Review B 85 (2), 024414, 2012
632012
Nanoparticle-Based Magnetoelectric BaTiO3–CoFe2O4 Thin Film Heterostructures for Voltage Control of Magnetism
D Erdem, NS Bingham, FJ Heiligtag, N Pilet, P Warnicke, CAF Vaz, Y Shi, ...
ACS nano 10 (11), 9840-9851, 2016
562016
Higgs-mediated optical amplification in a nonequilibrium superconductor
M Buzzi, G Jotzu, A Cavalleri, JI Cirac, EA Demler, BI Halperin, MD Lukin, ...
Physical Review X 11 (1), 011055, 2021
532021
Direct magnetocaloric characterization and simulation of thermomagnetic cycles
G Porcari, M Buzzi, F Cugini, R Pellicelli, C Pernechele, L Caron, E Brück, ...
Review of Scientific Instruments 84 (7), 073907, 2013
532013
Photoinduced Electron Pairing in a Driven Cavity
H Gao, F Schlawin, M Buzzi, A Cavalleri, D Jaksch
Physical Review Letters 125 (5), 053602, 2020
512020
Dynamical order and superconductivity in a frustrated many-body system
J Tindall, F Schlawin, M Buzzi, D Nicoletti, JR Coulthard, H Gao, ...
Physical Review Letters 125 (13), 137001, 2020
402020
Imaging magnetic vortex configurations in ferromagnetic nanotubes
M Wyss, A Mehlin, B Gross, A Buchter, A Farhan, M Buzzi, A Kleibert, ...
PHYSICAL REVIEW B 96, 024423, 2017
372017
Deterministic character of all-optical magnetization switching in GdFe-based ferrimagnetic alloys
L Le Guyader, S El Moussaoui, M Buzzi, M Savoini, A Tsukamoto, A Itoh, ...
Physical Review B 93 (13), 134402, 2016
312016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20