Παρακολούθηση
Sanjay Madria, ACM Distinguished Scientist
Sanjay Madria, ACM Distinguished Scientist
Curators' Distinguished Professor of Computer Science, Missouri University of Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mst.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sensor networks: an overview
M Tubaishat, S Madria
IEEE potentials 22 (2), 20-23, 2003
10652003
Research issues in web data mining
SK Madria, SS Bhowmick, WK Ng, EP Lim
DataWarehousing and Knowledge Discovery: First International Conference …, 1999
4171999
Data replication for improving data accessibility in ad hoc networks
T Hara, SK Madria
IEEE transactions on mobile computing 5 (11), 1515-1532, 2006
2832006
Sensor cloud: A cloud of virtual sensors
S Madria, V Kumar, R Dalvi
IEEE software 31 (2), 70-77, 2013
2542013
Mobile data and transaction management
SK Madria, M Mohania, SS Bhowmick, B Bhargava
Information Sciences 141 (3-4), 279-309, 2002
1322002
A transaction model to improve data availability in mobile computing
SK Madria, B Bhargava
Distributed and Parallel Databases 10, 127-160, 2001
1222001
Consistency management strategies for data replication in mobile ad hoc networks
T Hara, SK Madria
IEEE Transactions on Mobile Computing 8 (7), 950-967, 2008
1112008
A secure hierarchical model for sensor network
M Tubaishat, J Yin, B Panja, S Madria
ACM Sigmod Record 33 (1), 7-13, 2004
1102004
A transaction model for mobile computing
SK Madria, B Bhargava
Proceedings. IDEAS'98. International Database Engineering and Applications …, 1998
961998
A secure data sharing and query processing framework via federation of cloud computing
BK Samanthula, Y Elmehdwi, G Howser, S Madria
Information Systems 48, 196-212, 2015
922015
A hierarchical secure routing protocol against black hole attacks in sensor networks
J Yin, SK Madria
IEEE International Conference on Sensor Networks, Ubiquitous, and …, 2006
902006
SeRWA: A secure routing protocol against wormhole attacks in sensor networks
S Madria, J Yin
Ad Hoc Networks 7 (6), 1051-1063, 2009
882009
Secure hierarchical data aggregation in wireless sensor networks
J Albath, S Madria
2009 IEEE Wireless Communications and Networking Conference, 1-6, 2009
802009
A permissioned blockchain based access control system for IOT
MDA Islam, S Madria
2019 IEEE international conference on Blockchain (Blockchain), 469-476, 2019
752019
Energy and communication efficient group key management protocol for hierarchical sensor networks
B Panja, SK Madria, B Bhargava
IEEE international conference on sensor networks, ubiquitous, and …, 2006
752006
An XML Schema integration and query mechanism system
S Madria, K Passi, S Bhowmick
Data & Knowledge Engineering 65 (2), 266-303, 2008
712008
SecRout: a secure routing protocol for sensor networks
J Yin, S Madria
20th International Conference on Advanced Information Networking and …, 2006
632006
A model for XML Schema integration
K Passi1, L Lane, S Madria, BC Sakamuri, M Mohania, S Bhowmick
E-Commerce and Web Technologies: Third International Conference, EC-Web 2002 …, 2002
622002
CoronaVis: a real-time COVID-19 Tweets data analyzer and data repository
MY Kabir, S Madria
arXiv preprint arXiv:2004.13932, 2020, 2021
60*2021
A deep learning approach for tweet classification and rescue scheduling for effective disaster management
MY Kabir, S Madria
Proceedings of the 27th ACM SIGSPATIAL International Conference on Advances …, 2019
60*2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20