Παρακολούθηση
Stefano Balbi
Stefano Balbi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bc3research.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Simple or complicated agent-based models? A complicated issue
Z Sun, I Lorscheid, JD Millington, S Lauf, NR Magliocca, J Groeneveld, ...
Environmental Modelling & Software 86, 56-67, 2016
1392016
An integrated approach of flood risk assessment in the eastern part of Dhaka City
AK Gain, V Mojtahed, C Biscaro, S Balbi, C Giupponi
Natural Hazards 79 (3), 1499–1530, 2015
1152015
Standardised and transparent model descriptions for agent-based models: Current status and prospects
B Müller, S Balbi, CM Buchmann, L De Sousa, G Dressler, J Groeneveld, ...
Environmental Modelling & Software 55, 156-163, 2014
992014
Sustainable tourism planning and climate change adaptation in the Alps: A case study of winter tourism in mountain communities in the Dolomites
L Bonzanigo, C Giupponi, S Balbi
Journal of Sustainable Tourism 24 (4), 637-652, 2016
852016
Machine learning for ecosystem services
S Willcock, J Martínez-López, DAP Hooftman, KJ Bagstad, S Balbi, ...
Ecosystem services 33, 165-174, 2018
812018
Modeling trade-offs among ecosystem services in agricultural production systems
S Balbi, A del Prado, P Gallejones, CP Geevan, G Pardo, E Pérez-Miñana, ...
Environmental Modelling & Software 72, 314–326, 2015
802015
A spatial agent-based model for assessing strategies of adaptation to climate and tourism demand changes in an alpine tourism destination
S Balbi, C Giupponi, P Perez, M Alberti
Environmental Modelling & Software 45, 29-51, 2013
732013
Towards globally customizable ecosystem service models
J Martínez-López, KJ Bagstad, S Balbi, A Magrach, B Voigt, I Athanasiadis, ...
Science of the Total Environment 650, 2325-2336, 2019
672019
Integrated risk assessment of water-related disasters
C Giupponi, V Mojtahed, AK Gain, C Biscaro, S Balbi
Hydro-meteorological hazards, risks and disasters, 163-200, 2015
522015
Agent-Based Modelling of Socio-Ecosystems: A Methodology for the Analysis of Adaptation to Climate Change
S Balbi, C Giupponi
International Journal of Agent Technologies and Systems (IJATS) 2 (4), 17-38, 2010
472010
Reviewing agent-based modelling of socio-ecosystems: a methodology for the analysis of climate change adaptation and sustainability
S Balbi, C Giupponi
Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics, Working Papers, 2009
472009
The misconception of ecosystem disservices: How a catchy term may yield the wrong messages for science and society
F Villa, KJ Bagstad, B Voigt, GW Johnson, IN Athanasiadis, S Balbi
Ecosystem Services 10, 52-53, 2014
452014
A spatial Bayesian network model to assess the benefits of early warning for urban flood risk to people
S Balbi, F Villa, V Mojtahed, KT Hegetschweiler, C Giupponi
Natural Hazards and Earth System Sciences 16 (6), 1323-1337, 2016
422016
The value of agent-based modelling for assessing tourism–environment interactions in the Anthropocene
B Amelung, J Student, S Nicholls, M Lamers, R Baggio, ...
Current Opinion in Environmental Sustainability 23, 46-53, 2016
372016
Identification of conservation and restoration priority areas in the Danube River based on the multi-functionality of river-floodplain systems
A Funk, J Martínez-López, F Borgwardt, D Trauner, KJ Bagstad, S Balbi, ...
Science of the Total Environment 654, 763-777, 2019
332019
Easing the adoption of agent-based modelling (ABM) in tourism research
P Johnson, S Nicholls, J Student, B Amelung, R Baggio, S Balbi, ...
Current Issues in Tourism 20 (8), 801-808, 2017
302017
Integrated Assessment of Natural Hazards and Climate Change Adaptation: I-The KULTURisk Methodological Framework
C Giupponi, V Mojtahed, AK Gain, S Balbi
Ca' Foscari University of Venice, Department of Economics, Working Papers, 2013
26*2013
Cost-effective restoration and conservation planning in Green and Blue Infrastructure designs. A case study on the Intercontinental Biosphere Reserve of the Mediterranean …
A Barbosa, B Martín, V Hermoso, J Arévalo-Torres, J Barbière, ...
Science of the Total Environment 652, 1463-1473, 2019
242019
The Total Cost of Water-Related Disasters
S Balbi, C Giupponi, R Olschewski, V Mojtahed
Review of Economics 66 (2), 225-249, 2015
24*2015
Human dependence on natural resources in rapidly urbanising South African regions
S Balbi, O Selomane, N Sitas, R Blanchard, I Kotzee, P O’Farrell, F Villa
Environmental Research Letters 14 (4), 044008, 2019
232019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20