Παρακολούθηση
Seonyeong Heo
Seonyeong Heo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pbl.ee.ethz.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Real-time object detection system with multi-path neural networks
S Heo, S Cho, Y Kim, H Kim
2020 IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS …, 2020
482020
Architecture-aware automatic computation offload for native applications
G Lee, H Park, S Heo, KA Chang, H Lee, H Kim
Proceedings of the 48th international symposium on microarchitecture, 521-532, 2015
402015
Rt-ifttt: Real-time iot framework with trigger condition-aware flexible polling intervals
S Heo, S Song, J Kim, H Kim
2017 IEEE Real-Time Systems Symposium (RTSS), 266-276, 2017
222017
HECATE: Performance-aware scale optimization for homomorphic encryption compiler
Y Lee, S Heo, S Cheon, S Jeong, C Kim, E Kim, D Lee, H Kim
2022 IEEE/ACM International Symposium on Code Generation and Optimization …, 2022
152022
Heterogeneous distributed shared memory for lightweight internet of things devices
B Kim, S Heo, G Lee, S Park, H Kim, J Kim
IEEE Micro 36 (6), 16-24, 2016
82016
Compiler-assisted semantic-aware encryption for efficient and secure serverless computing
B Kim, S Heo, J Lee, S Jeong, Y Lee, H Kim
IEEE Internet of Things Journal 8 (7), 5645-5656, 2020
62020
Integrated IoT programming with selective abstraction
G Lee, S Heo, B Kim, J Kim, H Kim
Proceedings of the 18th ACM SIGPLAN/SIGBED Conference on Languages …, 2017
62017
Spinal code: Automatic code extraction for near-user computation in fogs
B Kim, S Heo, G Lee, S Song, J Kim, H Kim
Proceedings of the 28th International Conference on Compiler Construction, 87-98, 2019
42019
Rapid prototyping of IoT applications with Esperanto compiler
G Lee, S Heo, B Kim, J Kim, H Kim
Proceedings of the 28th International Symposium on Rapid System Prototyping …, 2017
42017
Rtscale: Sensitivity-aware adaptive image scaling for real-time object detection
S Heo, S Jeong, H Kim
Leibniz International Proceedings in Informatics, LIPIcs 231, 2022
32022
Comflex: Composable and flexible resource management for the iot
G Lee, B Kim, S Song, S Heo, H Kim
IEEE Internet of Things Journal 8 (22), 16406-16417, 2020
32020
Sharing-aware Data Acquisition Scheduling for Multiple Rules in the IoT
S Heo, S Song, B Kim, H Kim
2020 IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS …, 2020
22020
Low-cost Smart Raven Deterrent System with Tiny Machine Learning for Smart Agriculture
S Heo, N Baumann, C Margelisch, M Giordano, M Magno
2023 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology …, 2023
12023
Predictive Energy-Aware Adaptive Sampling with Deep Reinforcement Learning
S Heo, P Mayer, M Magno
2022 29th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems …, 2022
12022
Enhancing Lightweight Neural Networks for Small Object Detection in IoT Applications
L Boyle, N Baumann, S Heo, M Magno
2023 IEEE SENSORS, 01-04, 2023
2023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15