Παρακολούθηση
Maria G Grammatikopoulou
Maria G Grammatikopoulou
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128· 9 million …
L Abarca-Gómez, ZA Abdeen, ZA Hamid, NM Abu-Rmeileh, ...
The lancet 390 (10113), 2627-2642, 2017
72172017
Trends in adult body-mass index in 200 countries from 1975 to 2014: a pooled analysis of 1698 population-based measurement studies with 19· 2 million participants
NCD Risk Factor Collaboration
The Lancet 387 (10026), 1377-1396, 2016
52772016
Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 …
B Zhou, RM Carrillo-Larco, G Danaei, LM Riley, CJ Paciorek, GA Stevens, ...
The Lancet 398 (10304), 957-980, 2021
14402021
Rising rural body-mass index is the main driver of the global obesity epidemic in adults
Nature 569 (7755), 260-264, 2019
6632019
A century of trends in adult human height
NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC)
Elife 5, e13410, 2016
5742016
Height and body-mass index trajectories of school-aged children and adolescents from 1985 to 2019 in 200 countries and territories: a pooled analysis of 2181 population-based …
A Rodriguez-Martinez, B Zhou, MK Sophiea, J Bentham, CJ Paciorek, ...
The Lancet 396 (10261), 1511-1524, 2020
2962020
Food addiction, orthorexia, and food-related stress among dietetics students
MG Grammatikopoulou, K Gkiouras, A Markaki, X Theodoridis, V Tsakiri, ...
Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 23 (4 …, 2018
972018
Acute effects of stretching duration on the range of motion of elderly women
A Zakas, P Balaska, MG Grammatikopoulou, N Zakas, A Vergou
Journal of Bodywork and Movement Therapies 9 (4), 270-276, 2005
972005
Healthy Eating Index during pregnancy according to pre-gravid and gravid weight status
M Tsigga, V Filis, K Hatzopoulou, C Kotzamanidis, MG Grammatikopoulou
Public health nutrition 14 (2), 290-296, 2011
932011
Contributions of mean and shape of blood pressure distribution to worldwide trends and variations in raised blood pressure: a pooled analysis of 1018 population-based …
International journal of epidemiology 47 (3), 872-883i, 2018
902018
The effect of stretching during warming-up on the flexibility of junior handball players
A Zakas, A Vergou, MG Grammatikopoulou, N Zakas
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 43 (2), 145, 2003
842003
Diet, feeding practices, and anthropometry of children and adolescents with cerebral palsy and their siblings
MG Grammatikopoulou, E Daskalou, M Tsigga
Nutrition 25 (6), 620-626, 2009
792009
Food insecurity increases the risk of malnutrition among community-dwelling older adults
MG Grammatikopoulou, K Gkiouras, X Theodoridis, M Tsisimiri, ...
Maturitas 119, 8-13, 2019
772019
The effect of active warm-up and stretching on the flexibility of adolescent soccer players
A Zakas, MG Grammatikopoulou, N Zakas, P Zahariadis, E Vamvakoudis
Journal of sports medicine and physical fitness 46 (1), 57, 2006
772006
Nutrient intake and anthropometry in children and adolescents with Down syndrome–a preliminary study
MG Grammatikopoulou, A Manai, M Tsigga, A Tsiligiroglou-Fachantidou, ...
Developmental neurorehabilitation 11 (4), 260-267, 2008
732008
The Mediterranean diet: an evidence-based approach
VR Preedy, RR Watson
Academic press, 2020
722020
Food insecurity and Mediterranean diet adherence among Greek university students
X Theodoridis, MG Grammatikopoulou, K Gkiouras, SE Papadopoulou, ...
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 28 (5), 477-485, 2018
692018
Heterogeneous contributions of change in population distribution of body mass index to change in obesity and underweight
NCD Risk Factor Collaboration
Elife 10, 2021
632021
Greater Mediterranean diet adherence is observed in Dutch compared with Greek university students
S Van Diepen, AM Scholten, C Korobili, D Kyrli, M Tsigga, T Van Dieijen, ...
Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 21 (7), 534-540, 2011
572011
Associations between diet quality, health status and diabetic complications in patients with type 2 diabetes and comorbid obesity
A Mangou, MG Grammatikopoulou, D Mirkopoulou, N Sailer, ...
Endocrinología y nutrición 59 (2), 109-116, 2012
552012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20