Παρακολούθηση
Hengshuang Zhao
Hengshuang Zhao
The University of Hong Kong
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csail.mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pyramid Scene Parsing Network
H Zhao, J Shi, X Qi, X Wang, J Jia
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2017
105052017
Rethinking Semantic Segmentation from a Sequence-to-Sequence Perspective with Transformers
S Zheng, J Lu, H Zhao, X Zhu, Z Luo, Y Wang, Y Fu, J Feng, T Xiang, ...
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
15922021
ICNet for Real-Time Semantic Segmentation on High-Resolution Images
H Zhao, X Qi, X Shen, J Shi, J Jia
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
12602018
PSANet: Point-wise Spatial Attention Network for Scene Parsing
H Zhao*, Y Zhang*, S Liu, J Shi, C Change Loy, D Lin, J Jia
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
8982018
Point Transformer
H Zhao, L Jiang, J Jia, P Torr, V Koltun
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021
8482021
Exploring Self-attention for Image Recognition
H Zhao, J Jia, V Koltun
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
6212020
PointWeb: Enhancing Local Neighborhood Features for Point Cloud Processing
H Zhao*, L Jiang*, CW Fu, J Jia.
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
5322019
UPSNet: A Unified Panoptic Segmentation Network
Y Xiong*, R Liao*, H Zhao*, R Hu, M Bai, E Yumer, R Urtasun
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2019
3672019
SegStereo: Exploiting Semantic Information for Disparity Estimation
G Yang*, H Zhao*, J Shi, Z Deng, J Jia
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2018
3042018
Prior Guided Feature Enrichment Network for Few-Shot Segmentation
Z Tian, H Zhao^, M Shu, Z Yang, R Li, J Jia
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2020
2352020
GridMask Data Augmentation
P Chen, L Shu, H Zhao, J Jia
arXiv preprint arXiv:2001.04086, 2020
2282020
PointGroup: Dual-Set Point Grouping for 3D Instance Segmentation
L Jiang*, H Zhao*, S Shi, S Liu, CW Fu, J Jia
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2020
2282020
PAConv: Position Adaptive Convolution with Dynamic Kernel Assembling on Point Clouds
M Xu*, R Ding*, H Zhao, X Qi
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
2162021
Hierarchical Point-Edge Interaction Network for Point Cloud Semantic Segmentation
L Jiang, H Zhao, S Liu, X Shen, CW Fu, J Jia
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2019
1572019
Augmented Feedback in Semantic Segmentation under Image Level Supervision
X Qi, Z Liu, J Shi, H Zhao, J Jia
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016
1542016
Distilling Knowledge via Knowledge Review
P Chen, S Liu, H Zhao, J Jia
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
1402021
Fully Convolutional Networks for Panoptic Segmentation
Y Li, H Zhao, X Qi, L Wang, Z Li, J Sun, J Jia
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
1062021
Semi-supervised Semantic Segmentation with Directional Context-aware Consistency
X Lai*, Z Tian*, L Jiang, S Liu, H Zhao, L Wang, J Jia
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
922021
Stratified Transformer for 3D Point Cloud Segmentation
X Lai, J Liu, L Jiang, L Wang, H Zhao, S Liu, X Qi, J Jia
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022
782022
Bidirectional Projection Network for Cross Dimension Scene Understanding
W Hu*, H Zhao*, L Jiang, J Jia, TT Wong
Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021
662021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20