Παρακολούθηση
Hieu Duy Nguyen
Hieu Duy Nguyen
Applied-Data Science Manager, Amazon.com Services Inc., United States of America
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα amazon.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Adaptive cloud radio access networks: Compression and optimization
TX Vu, HD Nguyen, TQS Quek, S Sun
IEEE Transactions on Signal Processing 65 (1), 228-241, 2016
372016
Adaptive compression and joint detection for fronthaul uplinks in cloud radio access networks
TX Vu, HD Nguyen, TQS Quek
IEEE Transactions on Communications 63 (11), 4565-4575, 2015
342015
Improper Signaling for Symbol Error Rate Minimization in-User Interference Channel
HD Nguyen, R Zhang, S Sun
IEEE Transactions on Communications 63 (3), 857-869, 2015
332015
Quantization aware training with absolute-cosine regularization for automatic speech recognition
HD Nguyen, A Alexandridis, A Mouchtaris
312020
Multi-cell random beamforming: Achievable rate and degrees of freedom region
HD Nguyen, R Zhang, HT Hui
IEEE transactions on signal processing 61 (14), 3532-3544, 2013
262013
Massive MIMO versus small-cell systems: Spectral and energy efficiency comparison
HD Nguyen, S Sun
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
242016
Correlation coefficient expression by S-parameters for two omni-directional MIMO antennas
X Wang, HD Nguyen, HT Hui
2011 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation (APSURSI), 301-304, 2011
222011
Multicast linear precoding for MIMO-OFDM systems
J Joung, HD Nguyen, PH Tan, S Sun
IEEE Communications Letters 19 (6), 993-996, 2015
212015
Multilingual grapheme-to-phoneme conversion with byte representation
M Yu, HD Nguyen, A Sokolov, J Lepird, KM Sathyendra, S Choudhary, ...
ICASSP 2020-2020 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2020
112020
Sparsification via compressed sensing for automatic speech recognition
K Zhen, HD Nguyen, FJ Chang, A Mouchtaris, A Rastrow
ICASSP 2021-2021 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and …, 2021
102021
Closed-form performance bounds for stochastic geometry-based cellular networks
HD Nguyen, S Sun
IEEE Transactions on Wireless Communications 16 (2), 683-693, 2016
82016
Effect of receive spatial diversity on the degrees of freedom region in multi-cell random beamforming
HD Nguyen, R Zhang, HT Hui
2013 IEEE Wireless Communications and Networking Conference (WCNC), 3028-3033, 2013
82013
A high bit-rate shared key generator with time-frequency features of wireless channels
S Sun, Y Wu, BS Lim, HD Nguyen
GLOBECOM 2017-2017 IEEE Global Communications Conference, 1-6, 2017
72017
Pecuniary efficiency of distributed antenna systems
J Joung, HD Nguyen, S Sun
IEEE Communications Letters 19 (5), 775-778, 2015
62015
Statistical precoding for MIMO systems with channel estimation errors
BS Thian, HD Nguyen, S Sun
IEEE Wireless Communications Letters 4 (1), 62-65, 2014
62014
Distributed precoder design with direct-link channel information for distributed antenna systems
J Joung, HD Nguyen, S Sun
IEEE Transactions on Vehicular Technology 67 (4), 3679-3684, 2017
42017
Fronthaul compression and optimization for cloud radio access networks
TX Vu, HD Nguyen, TQS Quek, S Sun
2016 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1-6, 2016
42016
Joint decoding and adaptive compression with QoS constraint for uplinks in cloud radio access networks
TX Vu, TQS Quek, HD Nguyen
2015 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-6, 2015
42015
Precoder design for distributed antenna systems (DAS) with limited channel state information
HD Nguyen, J Joung, S Sun
2015 IEEE International Conference on Communications (ICC), 1733-1738, 2015
42015
Knowledge distillation via module replacing for automatic speech recognition with recurrent neural network transducer
K Zhao, HD Nguyen, A Jain, N Susanj, A Mouchtaris, L Gupta, M Zhao
32022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20