Παρακολούθηση
Daniel Morinigo-Sotelo
Daniel Morinigo-Sotelo
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα eii.uva.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Methodology for fault detection in induction motors via sound and vibration signals
PA Delgado-Arredondo, D Morinigo-Sotelo, RA Osornio-Rios, ...
Mechanical Systems and Signal Processing 83, 568-589, 2017
2092017
Early fault detection in induction motors using AdaBoost with imbalanced small data and optimized sampling
I Martin-Diaz, D Morinigo-Sotelo, O Duque-Perez, RJ Romero-Troncoso
IEEE Transactions on Industry Applications 53 (3), 3066-3075, 2016
902016
Smart sensor network for power quality monitoring in electrical installations
L Morales-Velazquez, R de Jesus Romero-Troncoso, G Herrera-Ruiz, ...
Measurement 103, 133-142, 2017
832017
An experimental comparative evaluation of machine learning techniques for motor fault diagnosis under various operating conditions
I Martin-Diaz, D Morinigo-Sotelo, O Duque-Perez, RJ Romero-Troncoso
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (3), 2215-2224, 2018
682018
Practical aspects of mixed-eccentricity detection in PWM voltage-source-inverter-fed induction motors
D Morinigo-Sotelo, LA Garcia-Escudero, O Duque-Perez, M Perez-Alonso
IEEE Transactions on Industrial Electronics 57 (1), 252-262, 2009
682009
Rotor unbalance and broken rotor bar detection in inverter-fed induction motors at start-up and steady-state regimes by high-resolution spectral analysis
RJ Romero-Troncoso, A Garcia-Perez, D Morinigo-Sotelo, ...
Electric Power Systems Research 133, 142-148, 2016
562016
Robust condition monitoring for early detection of broken rotor bars in induction motors
LA García-Escudero, O Duque-Perez, D Morinigo-Sotelo, M Perez-Alonso
Expert Systems with Applications 38 (3), 2653-2660, 2011
552011
Reliable detection of rotor bars breakage in induction motors via MUSIC and ZSC
D Morinigo-Sotelo, RJ Romero-Troncoso, PA Panagiotou, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 54 (2), 1224-1234, 2017
472017
Non-uniform time resampling for diagnosing broken rotor bars in inverter-fed induction motors
TA Garcia-Calva, D Morinigo-Sotelo, R de Jesus Romero-Troncoso
IEEE Transactions on Industrial Electronics 64 (3), 2306-2315, 2016
462016
Comparative study of time-frequency decomposition techniques for fault detection in induction motors using vibration analysis during startup transient
PA Delgado-Arredondo, A Garcia-Perez, D Morinigo-Sotelo, ...
Shock and Vibration 2015, 2015
422015
Mixed eccentricity diagnosis in Inverter-Fed Induction Motors via the Adaptive Slope Transform of transient stator currents
J Pons-Llinares, J Antonino-Daviu, J Roger-Folch, D Moríñigo-Sotelo, ...
Mechanical Systems and Signal Processing 48 (1-2), 423-435, 2014
402014
A comparison of techniques for fault detection in inverter-fed induction motors in transient regime
V Fernandez-Cavero, D Morinigo-Sotelo, O Duque-Perez, ...
IEEE Access 5, 8048-8063, 2017
372017
Analysis of fault signatures for the diagnosis of induction motors fed by voltage source inverters using ANOVA and additive models
O Duque-Perez, LA Garcia-Escudero, D Morinigo-Sotelo, PE Gardel, ...
Electric Power Systems Research 121, 1-13, 2015
362015
Transient detection of close components through the chirplet transform: Rotor faults in inverter-fed induction motors
J Pons-Llinares, D Morinigo-Sotelo, O Duque-Perez, J Antonino-Daviu, ...
IECON 2014-40th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society …, 2014
352014
Demodulation technique for broken rotor bar detection in inverter-fed induction motor under non-stationary conditions
TA Garcia-Calva, D Morinigo-Sotelo, A Garcia-Perez, ...
IEEE Transactions on Energy Conversion 34 (3), 1496-1503, 2019
322019
Eccentricity diagnosis in inverter-fed induction motors via the analytic wavelet transform of transient currents
J Pons-Llinares, J Antonino-Daviu, J Roger-Folch, D Morinigo-Sotelo, ...
The XIX International Conference on Electrical Machines-ICEM 2010, 1-6, 2010
302010
Robust detection of incipient faults in VSI-fed induction motors using quality control charts
LA García-Escudero, O Duque-Perez, M Fernandez-Temprano, ...
IEEE Transactions on Industry Applications 53 (3), 3076-3085, 2016
292016
Neural network broken bar detection using time domain and current spectrum data
P Gardel, D Morinigo-Sotelo, O Duque-Perez, M Perez-Alonso, ...
2012 XXth International Conference on Electrical Machines, 2492-2497, 2012
282012
FPGA-based smart sensor for detection and classification of power quality disturbances using higher order statistics
GDJ Martinez-Figueroa, D Morinigo-Sotelo, AL Zorita-Lamadrid, ...
IEEE Access 5, 14259-14274, 2017
272017
Advances in classifier evaluation: Novel insights for an electric data-driven motor diagnosis
I Martin-Diaz, D Morinigo-Sotelo, O Duque-Perez, RDJ Romero-Troncoso
IEEE Access 4, 7028-7038, 2016
272016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20