Παρακολούθηση
Eytan Adar
Eytan Adar
Associate Professor, University of Michigan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα umich.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Friends and neighbors on the web
LA Adamic, E Adar
Social networks 25 (3), 211-230, 2003
36942003
Free riding on Gnutella
E Adar, BA Huberman
First Monday, 2000
27612000
How to search a social network
L Adamic, E Adar
Social networks 27 (3), 187-203, 2005
9752005
Tracking information epidemics in blogspace
E Adar, LA Adamic
The 2005 IEEE/WIC/ACM International Conference on Web Intelligence (WI'05 …, 2005
6172005
System and method for searching and recommending documents in a collection using share bookmarks
E Adar, TM Breuel, TA Cass, JE Pitkow, H Schuetze
US Patent 6,493,702, 2002
5832002
A social network caught in the web
LA Adamic, O Buyukkokten, E Adar
Valauskas, Edward J., 2003
5632003
Implicit Structure and the Dynamics of Blogspace
E Adar, L Zhang, LA Adamic, RM Lukose
Workshop on the Weblogging Ecosystem, 13th WWW Conference, 2004
437*2004
Tycoon: An implementation of a distributed, market-based resource allocation system
K Lai, L Rasmusson, E Adar, L Zhang, BA Huberman
Multiagent and Grid Systems 1 (3), 169-182, 2005
4032005
Information re-retrieval: Repeat queries in Yahoo's logs
J Teevan, E Adar, R Jones, MAS Potts
Proceedings of the 30th annual international ACM SIGIR conference on …, 2007
4012007
GUESS: a language and interface for graph exploration
E Adar
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems …, 2006
3402006
Valuating privacy
BA Huberman, E Adar, LR Fine
IEEE security & privacy 3 (5), 22-25, 2005
3122005
Relating web page change with revisitation patterns
E Adar, JB Teevan, ST Dumais, DJ Liebling
US Patent 8,078,974, 2011
2952011
The party is over here: Structure and content in the 2010 election
A Livne, M Simmons, E Adar, L Adamic
Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media 5 …, 2011
2632011
Haystack: Per-user information environments
E Adar, D Karger, LA Stein
Proceedings of the eighth international conference on Information and …, 1999
2591999
Large scale analysis of web revisitation patterns
E Adar, J Teevan, ST Dumais
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in Computing Systems …, 2008
2552008
A Deeper Understanding of Sequence in Narrative Visualization
J Hullman, S Drucker, NH Riche, B Lee, D Fisher, E Adar
2522013
DataTone: Managing Ambiguity in Natural Language Interfaces for Data Visualization
T Gao, M Dontcheva, E Adar, Z Liu, K Karahalios
UIST, 2015
2502015
User Profile Classification By Web Usage Analysis
FC Eytan Adar, Lada Adamic
US Patent 20,030,101,024, 2007
221*2007
System and method for profiling clients within a system for harvesting community knowledge
E Adar, R Lukose, J Tyler, C Sengupta
US Patent App. 10/106,096, 2003
2082003
The web changes everything: understanding the dynamics of web content
E Adar, J Teevan, ST Dumais, JL Elsas
Proceedings of the Second ACM International Conference on Web Search and …, 2009
2042009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20