Robin Bühler (Fischer)
Robin Bühler (Fischer)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα kit.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimizing US Health Care Processes-A Case Study in Business Process Management
J Becker, R Fischer, C Janiesch, HJ Scherpbier
Proceedings of the 13th AMCIS. Keystone, Colorado, 2007
442007
Scalable business process execution in the cloud
S Euting, C Janiesch, R Fischer, S Tai, I Weber
Cloud Engineering (IC2E), 2014 IEEE International Conference on, 175-184, 2014
332014
Perspectives for Web Service Intermediaries: How Influence on Quality Makes the Difference
U Scholten, R Fischer, C Zirpins
E-Commerce and Web Technologies, 145-156, 2009
222009
Pattern-based process discovery
R Fischer, E Wittern, J Schneider, S Tai
Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), 2012 5th IEEE …, 2012
192012
A reference architecture for feedback-based control of service ecosystems
R Fischer, U Scholten, S Scholten
Proceeding of the 4th IEEE International Conference on Digital Ecosystems …, 2010
192010
Information-based Control of Service-enabling Ecosystems
R Fischer, U Scholten, S Scholten, S Tai
Proceedings of the Second International Workshop on Enabling Service …, 2009
162009
Compliance-Preserving Cloud Storage Federation Based on Data-Driven Usage Control
T Wuchner, S Muller, R Fischer
Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2013 IEEE 5th …, 2013
152013
Composite Solutions for Consumer-Driven Supply Chains
S Scholten, U Scholten, R Fischer
Supply Management Research, 277-301, 2010
152010
Eine Bestandsaufnahme von Standardisierungspotentialen und-lücken im Cloud Computing.
R Fischer, C Janiesch, J Strach, N Bieber, W Zink, S Tai
Wirtschaftsinformatik, 85, 2013
92013
DYNO: A notation to leverage dynamic network effects in PaaS ecosystems
U Scholten, R Fischer, C Zirpins, S Scholten
Service-Oriented Computing and Applications (SOCA), 2011 IEEE International …, 2011
92011
Towards an Automated Gap Analysis for E-Service Portfolios
N May, U Scholten, R Fischer
Services Computing (SCC), 2011 IEEE International Conference on, 274-281, 2011
82011
Consistency Benchmarking: Evaluating the Consistency Behavior of Middleware Services in the Cloud
M Klems, M Menzel, R Fischer
Service-Oriented Computing, 627-634, 2010
82010
A Life-Cycle Model for Software Service Engineering
E Wittern, R Fischer
Service-Oriented and Cloud Computing, 164-171, 2013
72013
The dynamic network notation: harnessing network effects in PaaS-ecosystems
U Scholten, R Fischer, C Zirpins
Proceedings of the Fourth Annual Workshop on Simplifying Complex Networks …, 2012
62012
Meta-Services–Towards Symmetric Service-Oriented Business Ecosystems
R Schmidt, A Kieninger, R Fischer, C Zirpins
Proceedings Second International Workshop on Enabling Service Business …, 2009
62009
Supply Chain Control building on Emergent Self-Organizing Effects
U Scholten, R Fischer, D Bojkov, N May
Supply Management Research, 311-335, 2011
52011
Business activity management for service networks in cloud environments
C Janiesch, R Fischer, M Matzner, O Müller
Proceedings of the 6th Workshop on Middleware for Service Oriented Computing, 2, 2011
42011
Business-Driven Trust Federation Management for Service Marketplaces
J Hu, X Fan, R Fischer
Services Computing (SCC), 2010 IEEE International Conference on, 594-601, 2010
42010
Standards Assessment in Disruptive Innovation: A Software Prototype for Cloud Computing
R Bühler, C Janiesch
Proceedings of the 23rd European Conference on Information Systems (ECIS), 1-10, 2015
12015
A Method To Classify Standards In Emerging Technologies: The Case Of Cloud Computing
R Fischer, C Janiesch
12014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20