Παρακολούθηση
Pierre KARPMAN
Pierre KARPMAN
Maître de conférences, Université Grenoble Alpes
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα univ-grenoble-alpes.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The first collision for full SHA-1
M Stevens, E Bursztein, P Karpman, A Albertini, Y Markov
IACR ePrint, 2017
4432017
Freestart collision for full SHA-1
M Stevens, P Karpman, T Peyrin
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2016
952016
Key-Recovery Attacks on ASASA
B Minaud, P Derbez, PA Fouque, P Karpman
Advances in Cryptology–ASIACRYPT 2015, 3-27, 2015
552015
Efficient and provable white-box primitives
PA Fouque, P Karpman, P Kirchner, B Minaud
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2016
502016
Practical free-start collision attacks on 76-step SHA-1
P Karpman, T Peyrin, M Stevens
Advances in Cryptology–CRYPTO 2015, 623-642, 2015
362015
Analysis of BLAKE2
J Guo, P Karpman, I Nikolić, L Wang, S Wu
Cryptographers’ Track at the RSA Conference, 402-423, 2014
362014
Higher-Order Differential Meet-in-The-Middle Preimage Attacks on SHA-1 and BLAKE
T Espitau, PA Fouque, P Karpman
Advances in Cryptology–CRYPTO 2015, 683-701, 2015
142015
The LITTLUN S-box and the FLY block cipher
P Karpman, B Grégoire
Lightweight Cryptography Workshop, 2016
132016
New instantiations of the CRYPTO 2017 masking schemes
P Karpman, DS Roche
International Conference on the Theory and Application of Cryptology and …, 2018
92018
From distinguishers to key recovery: Improved related-key attacks on Even-Mansour
P Karpman
International Conference on Information Security, 177-188, 2015
6*2015
Fast verification of masking schemes in characteristic two
N Bordes, P Karpman
Annual International Conference on the Theory and Applications of …, 2021
52021
Short non-malleable codes from related-key secure block ciphers
S Fehr, P Karpman, B Mennink
Cryptology ePrint Archive, 2018
42018
Security amplification against meet-in-the-middle attacks using whitening
PA Fouque, P Karpman
IMA International Conference on Cryptography and Coding, 252-269, 2013
42013
Diffusion Matrices from Algebraic-Geometry Codes with Efficient SIMD Implementation
D Augot, PA Fouque, P Karpman
Selected Areas in Cryptography–SAC 2014, 243-260, 2014
32014
Analyse de primitives symétriques
P Karpman
Soutenance le 18 (11), 2016
22016
Computing the Characteristic Polynomial of Generic Toeplitz-like and Hankel-like Matrices
P Karpman, C Pernet, H Signargout, G Villard
Proceedings of the 2021 on International Symposium on Symbolic and Algebraic …, 2021
12021
Time-Memory tradeoffs for large-weight syndrome decoding in ternary codes
P Karpman, C Lefevre
IACR International Conference on Public-Key Cryptography, 82-111, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17