Παρακολούθηση
Konstantinos Eftaxias
Konstantinos Eftaxias
Professor University Physics Department University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα phys.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The 9th annual MLSP competition: New methods for acoustic classification of multiple simultaneous bird species in a noisy environment
F Briggs, Y Huang, R Raich, K Eftaxias, Z Lei, W Cukierski, SF Hadley, ...
2013 IEEE international workshop on machine learning for signal processing …, 2013
1662013
Signature of pending earthquake from electromagnetic anomalies
K Eftaxias, P Kapiris, J Polygiannakis, N Bogris, J Kopanas, ...
Geophysical Research Letters 28 (17), 3321-3324, 2001
1292001
Experience of short term earthquake precursors with VLF–VHF electromagnetic emissions
K Eftaxias, P Kapiris, J Polygiannakis, A Peratzakis, J Kopanas, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 3 (3/4), 217-228, 2003
1222003
From pre-storm activity to magnetic storms: a transition described in terms of fractal dynamics
G Balasis, IA Daglis, P Kapiris, M Mandea, D Vassiliadis, K Eftaxias
Annales Geophysicae 24 (12), 3557-3567, 2006
1142006
Monitoring of a preseismic phase from its electromagnetic precursors
YF Contoyiannis, PG Kapiris, KA Eftaxias
Physical Review E 71 (6), 066123, 2005
1122005
Investigating dynamical complexity in the magnetosphere using various entropy measures
G Balasis, IA Daglis, C Papadimitriou, M Kalimeri, A Anastasiadis, ...
Journal of Geophysical Research: Space Physics 114 (A9), 2009
1082009
Electromagnetic signature of prefracture criticality in heterogeneous media
PG Kapiris, KA Eftaxias, TL Chelidze
Physical review letters 92 (6), 065702, 2004
1062004
Fractal spectral analysis of pre-epileptic seizures in terms of criticality
X Li, J Polygiannakis, P Kapiris, A Peratzakis, K Eftaxias, X Yao
Journal of neural engineering 2 (2), 11, 2005
1052005
Unfolding the procedure of characterizing recorded ultra low frequency, kHZ and MHz electromagnetic anomalies prior to the L'Aquila earthquake as pre-seismic ones-Part 2
K Eftaxias, G Balasis, Y Contoyiannis, C Papadimitriou, M Kalimeri, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 10 (2), 275-294, 2010
1032010
Dynamical complexity detection in pre-seismic emissions using nonadditive Tsallis entropy
M Kalimeri, C Papadimitriou, G Balasis, K Eftaxias
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 387 (5-6), 1161-1172, 2008
982008
Statistical mechanics and information-theoretic perspectives on complexity in the earth system
G Balasis, RV Donner, SM Potirakis, J Runge, C Papadimitriou, IA Daglis, ...
Entropy 15 (11), 4844-4888, 2013
972013
Short term earthquake prediction in Greece by seismic electric signals
P Varotsos, M Lazaridou, K Eftaxias, G Antonopoulos, J Makris, ...
A Critical Review of VAN: Earthquake Prediction from Seismic Electrical …, 1996
971996
Basic principles for evaluating an earthquake prediction method
P Varotsos, K Eftaxias, F Vallianatos, M Lazaridou
Geophysical Research Letters 23 (11), 1295-1298, 1996
881996
Dynamical complexity in Dst time series using non‐extensive Tsallis entropy
G Balasis, IA Daglis, C Papadimitriou, M Kalimeri, A Anastasiadis, ...
Geophysical Research Letters 35 (14), 2008
852008
Preseismic electromagnetic signals in terms of complexity
K Karamanos, D Dakopoulos, K Aloupis, A Peratzakis, L Athanasopoulou, ...
Physical Review E 74 (1), 016104, 2006
852006
EM anomalies before the Kozani earthquake: A study of their behavior through laboratory experiments
K Eftaxias, P Kapiris, E Dologlou, J Kopanas, N Bogris, G Antonopoulos, ...
Geophysical Research Letters 29 (8), 69-1-69-4, 2002
852002
Nonextensivity and universality in the earthquake preparation process
C Papadimitriou, M Kalimeri, K Eftaxias
Physical Review E 77 (3), 036101, 2008
802008
Scaling similarities of multiple fracturing of solid materials
PG Kapiris, GT Balasis, JA Kopanas, GN Antonopoulos, AS Peratzakis, ...
Nonlinear Processes in Geophysics 11 (1), 137-151, 2004
722004
Review and a model of pre-seismic electromagnetic emissions in terms of fractal electrodynamics
K Eftaxias, P Frangos, P Kapiris, J Polygiannakis, J Kopanas, ...
Fractals 12 (02), 243-273, 2004
712004
Analysis of electromagnetic pre-seismic emissions using Fisher information and Tsallis entropy
SM Potirakis, G Minadakis, K Eftaxias
Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 391 (1-2), 300-306, 2012
702012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20