Παρακολούθηση
Dimitrios Alexiadis
Dimitrios Alexiadis
Information Technologies Institute, Currently: Hellenic Electr. Distribution Network Operator S.A.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating a dancer's performance using kinect-based skeleton tracking
DS Alexiadis, P Kelly, P Daras, NE O'Connor, T Boubekeur, MB Moussa
Proceedings of the 19th ACM international conference on Multimedia, 659-662, 2011
2422011
Real-time, full 3-D reconstruction of moving foreground objects from multiple consumer depth cameras
D Alexiadis, D Zarpalas, P Daras
IEEE Trans. on Multimedia [IEEE Distinguished paper according to IEEE MMTC R …, 2013
2262013
Estimating human motion from multiple Kinect sensors
S Asteriadis, A Chatzitofis, D Zarpalas, DS Alexiadis, P Daras
Proceedings of the 6th International Conference on Computer Vision/Computer …, 2013
1122013
An integrated platform for live 3D human reconstruction and motion capturing
DS Alexiadis, A Chatzitofis, N Zioulis, O Zoidi, G Louizis, D Zarpalas, ...
IEEE Trans. Circuits and Systems for Video Technology, 2016
692016
Quaternionic signal processing techniques for automatic evaluation of dance performances from MoCap data
DS Alexiadis, P Daras
IEEE Transactions on Multimedia, 2014
532014
Estimation of motions in color image sequences using hypercomplex Fourier transforms
DS Alexiadis, GD Sergiadis
IEEE Transactions on Image Processing 18 (1), 168-187, 2008
532008
Enhanced disparity estimation in stereo images
GA Kordelas, DS Alexiadis, P Daras, E Izquierdo
Image and Vision Computing 35, 31-49, 2015
502015
An advanced virtual dance performance evaluator
S Essid, D Alexiadis, R Tournemenne, M Gowing, P Kelly, D Monaghan, ...
IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing …, 2012
462012
Real-time, realistic full-body 3D reconstruction and texture mapping from multiple Kinects
DS Alexiadis, D Zarpalas, P Daras
IVMSP Workshop, 2013 IEEE 11th [Best paper award], 1-4, 2013
382013
Content-Based Guided Image Filtering, Weighted Semi-Global Optimization, and Efficient Disparity Refinement for Fast and Accurate Disparity Estimation
GA Kordelas, DS Alexiadis, P Daras, E Izquierdo
IEEE Transactions on Multimedia 18 (2), 155-170, 2016
362016
Real time and non-destructive analysis of tablet coating thickness using acoustic microscopy and infrared diffuse reflectance spectroscopy
D Bikiaris, I Koutri, D Alexiadis, A Damtsios, G Karagiannis
International journal of pharmaceutics 438 (1-2), 33-44, 2012
362012
Towards Real-Time and Efficient Compression of Human Time-Varying-Meshes
A Doumanoglou, DS Alexiadis, D Zarpalas, P Daras
Circuits and Systems for Video Technology, IEEE Transactions on, 2014
352014
MASTERS: A Virtual Lab on Multimedia Systems for Telecommunications, Medical, and Remote Sensing Applications
DS Alexiadis, N Mitianoudis
IEEE Transactions on Education, 2013
292013
3D TELE-IMMERSION PLATFORM FOR INTERACTIVE IMMERSIVE EXPERIENCES BETWEEN REMOTE USERS
N Zioulis, D Alexiadis, A Doumanoglou, G Louizis
Int. Conference Image Processing (ICIP), 2016
232016
Fast deformable model-based human performance capture and FVV using consumer-grade RGB-D sensors
DS Alexiadis, N Zioulis, D Zarpalas, P Daras
Pattern Recognition 79, 260-278, 2018
222018
A framework for realistic 3D tele-immersion
P Fechteler, A Hilsmann, P Eisert, SV Broeck, C Stevens, J Wall, M Sanna, ...
Proceedings of the 6th International Conference on Computer Vision/Computer …, 2013
222013
Estimation of multiple accelerated motions using chirp-Fourier transform and clustering
DS Alexiadis, GD Sergiadis
Image Processing, IEEE Transactions on 16 (1), 142-152, 2007
212007
Three-Dimensional Nondestructive “Sampling” of Art Objects Using Acoustic Microscopy and Time–Frequency Analysis
G Karagiannis, DS Alexiadis, A Damtsios, GD Sergiadis, C Salpistis
IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT 60 (9), 2011
182011
Motion estimation, segmentation and separation, using hypercomplex phase correlation, clustering techniques and graph-based optimization
DS Alexiadis, GD Sergiadis
Computer Vision and Image Understanding 113 (2), 212-234, 2009
182009
Fast and smooth 3d reconstruction using multiple rgb-depth sensors
D Alexiadis, D Zarpalas, P Daras
2014 IEEE Visual Communications and Image Processing Conference, 173-176, 2014
172014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20