Παρακολούθηση
Dafydd Gibbon
Dafydd Gibbon
English and General Linguistics, Bielefeld University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-bielefeld.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Handbook of standards and resources for spoken language systems
D Gibbon, R Moore, R Winski
Walter de Gruyter, 1997
5651997
Handbook of standards and resources for spoken language systems
D Gibbon, R Moore, R Winski
Walter de Gruyter, 1997
5631997
Handbook of multimodal and spoken dialogue systems: Resources, terminology and product evaluation
D Gibbon, I Mertins, RK Moore
Springer Science & Business Media, 2012
2122012
Handbook of multimodal and spoken dialogue systems: Resources, terminology and product evaluation
D Gibbon, I Mertins, RK Moore
Springer Science & Business Media, 2012
2122012
EUROM-a spoken language resource for the EU
D Chan, A Fourcin, D Gibbon, B Granstrom, M Huckvale, G Kokkinakis, ...
Proceedings of the 4th European Conference on Speech Communication and …, 1995
1981995
Perspectives of intonation analysis
D Gibbon
Herbert Lang, 1976
1491976
Measuring speech rhythm
D Gibbon, U Gut
Seventh European Conference on Speech Communication and Technology, 2001
1432001
Intonation in German
D Gibbon
Univ., 1997
1301997
Intonation, accent and rhythm
D Gibbon, H Richter
Studies in discourse phonology, 1984
1091984
Assessment of interactive systems.
N Fraser, D Gibbon, R Moore, R Winski
Handbook of standards and resources for spoken language systems, 564-615, 1998
761998
Standard computer-compatible transcription
J Wells, W Barry, M Grice, A Fourcin, D Gibbon
Esprit project 2589 (SAM), Doc. no. SAM-UCL 37, 64, 1992
641992
Audio-visual and multimodal speech-based systems
D Gibbon, I Mertins, RK Moore
Handbook of multimodal and spoken dialogue systems: Resources, terminology …, 2000
612000
ILEX: a linguistic approach to computational lexica
D Gibbon
Computatio Linguae: Aufsaze zur algorithmischen und quantitativen Analyse …, 1992
551992
Computational modelling of rhythm as alternation, iteration and hierarchy
D Gibbon
Proceedings of ICPhS 15, 2003
462003
Rhythm in West African tone languages: a study of Ibibio, Anyi and Ega
U Gut, EA Urua, S Adouakou, D Gibbon
Proceedings of” Typology of African Prosodic Systems 2001”(TAPS), 159-165, 2001
432001
Representation and annotation of dialogue
D Gibbon, I Mertins, RK Moore
Handbook of multimodal and spoken dialogue systems: Resources, terminology …, 2000
432000
Prosodic inheritance and morphological generalisations
S Reinhard, D Gibbon
Fifth Conference of the European Chapter of the Association for …, 1991
431991
Finite state processing of tone systems
D Gibbon
Third Conference of the European Chapter of the Association for …, 1987
431987
Time types and time trees: Prosodic mining and alignment of temporally annotated data
D Gibbon
Methods in empirical prosody research. Berlin: Walter de Gruyter, 281-209, 2006
422006
Lexicon development for speech and language processing
F Van Eynde
Springer, 2014
382014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20