Παρακολούθηση
Simon Benhamou
Simon Benhamou
CEFE, CNRS Montpellier
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cefe.cnrs.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Random walk models in biology
EA Codling, MJ Plank, S Benhamou
Journal of the Royal Society Interface 5, 813-834, 2008
16402008
How to reliably estimate the tortuosity of an animal's path: straightness, sinuosity, or fractal dimension?
S Benhamou
Journal of Theoretical Biology 229, 209-220, 2004
6152004
Spatial analysis of animals' movements using a correlated random walk model
P Bovet, S Benhamou
Journal of theoretical biology 131, 419-433, 1988
5581988
Spatial memory and animal movement
WF Fagan, MA Lewis, M Auger‐Méthé, T Avgar, S Benhamou, G Breed, ...
Ecology letters 16, 1316-1329, 2013
5542013
How many animals really do the Levy walk?
S Benhamou
Ecology 88, 1962-1969, 2007
5422007
Animal movements in heterogeneous landscapes: identifying profitable places and homogeneous movement bouts
F Barraquand, S Benhamou
Ecology 89, 3336-3348, 2008
3892008
Memory keeps you at home: a mechanistic model for home range emergence
B Van Moorter, D Visscher, S Benhamou, L Börger, MS Boyce, ...
Oikos 118, 641-652, 2009
3162009
Dynamic approach to space and habitat use based on biased random bridges
S Benhamou
PloS One 6, e14592, 2011
3132011
Efficiency of area-concentrated searching behaviour in a continuous patchy environment
S Benhamou
Journal of Theoretical Biology 159, 67-81, 1992
2511992
Optimizing the use of biologgers for movement ecology research
HJ Williams, LA Taylor, S Benhamou, AI Bijleveld, TA Clay, S de Grissac, ...
Journal of Animal Ecology 89, 186-206, 2020
2442020
Incorporating movement behavior and barriers to improve kernel home range space use estimates
S Benhamou, D Cornélis
The Journal of Wildlife Management 74, 1353-1360, 2010
2312010
How predictability of feeding patches affects home range and foraging habitat selection in avian social scavengers?
S Monsarrat, S Benhamou, F Sarrazin, C Bessa-Gomes, W Bouten, ...
PloS One 8, e53077, 2013
2052013
How animals use their environment: a new look at kinesis
S Benhamou, P Bovet
Animal Behaviour 38, 375-383, 1989
1961989
Of scales and stationarity in animal movements
S Benhamou
Ecology letters 17, 261-272, 2014
1742014
Spatial memory in large scale movements: efficiency and limitation of the egocentric coding process
S Benhamou, JP Sauvé, P Bovet
Journal of Theoretical Biology 145, 1-12, 1990
1671990
FAD: Fish Aggregating Device or Fish Attracting Device? A new analysis of yellowfin tuna movements around floating objects
C Girard, S Benhamou, L Dagorn
Animal Behaviour 67, 319-326, 2004
1592004
Beyond the Utilization Distribution: Identifying home range areas that are intensively exploited or repeatedly visited
S Benhamou, L Riotte-Lambert
Ecological Modelling 227, 112-116, 2012
1542012
Marine turtles use geomagnetic cues during open-sea homing
P Luschi, S Benhamou, C Girard, S Ciccione, D Roos, J Sudre, ...
Current Biology 17, 126-133, 2007
1542007
Landmark use by navigating rats (Rattus norvegicus): contrasting geometric and featural information.
S Benhamou, B Poucet
Journal of Comparative Psychology 112, 317-322, 1998
1491998
Detecting an orientation component in animal paths when the preferred direction is individual-dependent
S Benhamou
Ecology 87, 518-528, 2006
1412006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20