Παρακολούθηση
Peter Auer
Peter Auer
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unileoben.ac.at
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Finite-time analysis of the multiarmed bandit problem
P Auer, N Cesa-Bianchi, P Fischer
Machine learning 47 (2), 235-256, 2002
65192002
The nonstochastic multiarmed bandit problem
P Auer, N Cesa-Bianchi, Y Freund, RE Schapire
SIAM Journal on Computing 32 (1), 48-77, 2003
24102003
Using confidence bounds for exploitation-exploration trade-offs
P Auer
Journal of Machine Learning Research 3 (Nov), 397-422, 2002
16952002
Near-optimal regret bounds for reinforcement learning
T Jaksch, R Ortner, P Auer
The Journal of Machine Learning Research 11, 1563-1600, 2010
1048*2010
Gambling in a rigged casino: The adversarial multi-armed bandit problem
P Auer, N Cesa-Bianchi, Y Freund, RE Schapire
Foundations of Computer Science, 1995. Proceedings., 36th Annual Symposium …, 1995
9771995
Gambling in a rigged casino: The adversarial multi-armed bandit problem
RE Schapire, N Cesa-Bianchi, P Auer, Y Freund
Proceedings of IEEE 36th Annual Foundations of Computer Science, 322-322, 1995
9771995
Introduction
P Auer, W Maass
Algorithmica 22 (1), 1-2, 1998
657*1998
Generic object recognition with boosting
A Opelt, A Pinz, M Fussenegger, P Auer
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 28 (3), 416-431, 2006
5182006
Weak hypotheses and boosting for generic object detection and recognition
A Opelt, M Fussenegger, A Pinz, P Auer
Computer Vision-ECCV 2004, 71-84, 2004
3882004
PAC Subset Selection in Stochastic Multi-armed Bandits.
S Kalyanakrishnan, A Tewari, P Auer, P Stone
ICML 12, 655-662, 2012
3142012
UCB revisited: Improved regret bounds for the stochastic multi-armed bandit problem
P Auer, R Ortner
Periodica Mathematica Hungarica 61 (1-2), 55-65, 2010
2992010
Adaptive and self-confident on-line learning algorithms
P Auer, N Cesa-Bianchi, C Gentile
Journal of Computer and System Sciences 64 (1), 48-75, 2002
2822002
Adaptive and self-confident on-line learning algorithms
P Auer, N Cesa-Bianchi, C Gentile
Journal of Computer and System Sciences 64 (1), 48-75, 2002
2822002
Degree of approximation results for feedforward networks approximating unknown mappings and their derivatives
K Hornik, M Stinchcombe, H White, P Auer
Neural Computation 6 (6), 1262-1275, 1994
2511994
Degree of Approximation Results for Feedforward Networks Approximating Unknown Mapping and Their Derivatives
K Honik, M Stinchcombe, H White, P Auer
Neural Computation 6 (6), 1262-1275, 1994
2511994
Logarithmic online regret bounds for undiscounted reinforcement learning
P Auer, R Ortner
NIPS, 49-56, 2006
2282006
Improved rates for the stochastic continuum-armed bandit problem
P Auer, R Ortner, C Szepesvári
Learning Theory, 454-468, 2007
2272007
A learning rule for very simple universal approximators consisting of a single layer of perceptrons
P Auer, H Burgsteiner, W Maass
Neural networks 21 (5), 786-795, 2008
2152008
Exponentially many local minima for single neurons
P Auer, M Herbster, MK Warmuth
Advances in neural information processing systems, 316-322, 1996
1891996
The Perceptron algorithm versus Winnow: linear versus logarithmic mistake bounds when few input variables are relevant
J Kivinen, MK Warmuth, P Auer
Artificial Intelligence 97 (1-2), 325-343, 1997
1841997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20