Παρακολούθηση
Dimitrios Konios
Dimitrios Konios
Research Associate, Center of Advanced Materials & Photonics, TEI of Crete, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα staff.teicrete.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dispersion behaviour of graphene oxide and reduced graphene oxide
D Konios, MM Stylianakis, E Stratakis, E Kymakis
Journal of colloid and interface science 430, 108-112, 2014
7552014
Graphene Interface Engineering for Perovskite Solar Modules: 12.6% Power Conversion Efficiency over 50 cm2 Active Area
A Agresti, S Pescetelli, AL Palma, AE Del Rio Castillo, D Konios, ...
ACS Energy Letters 2 (1), 279-287, 2017
1992017
Efficient and highly air stable planar inverted perovskite solar cells with reduced graphene oxide doped PCBM electron transporting layer
G Kakavelakis, T Maksudov, D Konios, I Paradisanos, G Kioseoglou, ...
Advanced Energy Materials 7 (7), 1602120, 2017
1792017
Efficiency and stability enhancement in perovskite solar cells by inserting lithium‐neutralized graphene oxide as electron transporting layer
A Agresti, S Pescetelli, L Cinà, D Konios, G Kakavelakis, E Kymakis, ...
Advanced Functional Materials 26 (16), 2686-2694, 2016
1722016
Improving the efficiency of organic photovoltaics by tuning the work function of graphene oxide hole transporting layers
E Stratakis, K Savva, D Konios, C Petridis, E Kymakis
Nanoscale 6 (12), 6925-6931, 2014
1372014
Reduced graphene oxide micromesh electrodes for large area, flexible, organic photovoltaic devices
D Konios, C Petridis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, E Stratakis, ...
Advanced Functional Materials 25 (15), 2213-2221, 2015
1262015
Enhancement of the efficiency and stability of organic photovoltaic devices via the addition of a lithium-neutralized graphene oxide electron-transporting layer
G Kakavelakis, D Konios, E Stratakis, E Kymakis
Chemistry of Materials 26 (20), 5988-5993, 2014
802014
Highly efficient organic photovoltaic devices utilizing work-function tuned graphene oxide derivatives as the anode and cathode charge extraction layers
D Konios, G Kakavelakis, C Petridis, K Savva, E Stratakis, E Kymakis
Journal of Materials Chemistry A 4 (5), 1612-1623, 2016
722016
Beneficial role of reduced graphene oxide for electron extraction in highly efficient perovskite solar cells
KT Cho, G Grancini, Y Lee, D Konios, S Paek, E Kymakis, ...
ChemSusChem 9 (21), 3040-3044, 2016
612016
Laser induced nucleation of plasmonic nanoparticles on two-dimensional nanosheets for organic photovoltaics
M Sygletou, P Tzourmpakis, C Petridis, D Konios, C Fotakis, E Kymakis, ...
Journal of Materials Chemistry A 4 (3), 1020-1027, 2016
522016
Solution processed reduced graphene oxide electrodes for organic photovoltaics
C Petridis, D Konios, MM Stylianakis, G Kakavelakis, M Sygletou, K Savva, ...
Nanoscale Horizons 1 (5), 375-382, 2016
502016
Efficient ternary organic photovoltaics incorporating a graphene-based porphyrin molecule as a universal electron cascade material
MM Stylianakis, D Konios, G Kakavelakis, G Charalambidis, E Stratakis, ...
Nanoscale 7 (42), 17827-17835, 2015
422015
Direct laser writing of flexible graphene field emitters
G Viskadouros, D Konios, E Kymakis, E Stratakis
Applied Physics Letters 105 (20), 203104, 2014
422014
Ternary solution-processed organic solar cells incorporating 2D materials
MM Stylianakis, D Konios, C Petridis, G Kakavelakis, E Stratakis, ...
2D Materials 4 (4), 042005, 2017
322017
Ternary Organic Solar Cells with Reduced Graphene Oxide–Sb2S3 Hybrid Nanosheets as the Cascade Material
N Balis, D Konios, E Stratakis, E Kymakis
ChemNanoMat 1 (5), 346-352, 2015
312015
Electron field emission from graphene oxide wrinkles
G Viskadouros, D Konios, E Kymakis, E Stratakis
Rsc Advances 6 (4), 2768-2773, 2016
292016
Ternary organic solar cells incorporating zinc phthalocyanine with improved performance exceeding 8.5%
MM Stylianakis, D Konios, G Viskadouros, D Vernardou, N Katsarakis, ...
Dyes and Pigments 146, 408-413, 2017
202017
Stability enhancement of organic photovoltaic devices utilizing partially reduced graphene oxide as the hole transport layer: nanoscale insight into structural/interfacial …
B Paci, G Kakavelakis, A Generosi, VR Albertini, JP Wright, C Ferrero, ...
RSC advances 5 (129), 106930-106940, 2015
152015
Slow photocharging and reduced hysteresis in low-temperature processed planar perovskite solar cells
N Vaenas, D Konios, T Stergiopoulos, E Kymakis
RSC advances 5 (130), 107771-107776, 2015
122015
Energy-level alignment and open-circuit voltage at graphene/polymer interfaces: theory and experiment
K Noori, D Konios, MM Stylianakis, E Kymakis, F Giustino
2D Materials 3 (1), 015003, 2016
112016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
¶ρθρα 1–20