Παρακολούθηση
Tamara Kamal Athamneh
Tamara Kamal Athamneh
Assistant professor of pharmaceutical technology,Jordan university of science and technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα just.edu.jo - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Alginate and hybrid alginate-hyaluronic acid aerogel microspheres as potential carrier for pulmonary drug delivery
T Athamneh, A Amin, E Benke, R Ambrus, CS Leopold, P Gurikov, ...
The journal of supercritical fluids 150, 49-55, 2019
942019
Mechanically strong polyurea/polyurethane-cross-linked alginate aerogels
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
ACS Applied Polymer Materials 2 (5), 1974-1988, 2020
352020
Polyurea-crosslinked biopolymer aerogel beads
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
RSC advances 10 (67), 40843-40852, 2020
262020
Enhancement of levodopa stability when complexed with β-cyclodextrin in transdermal patches
R Obaidat, N Al-Shar'i, B Tashtoush, T Athamneh
Pharmaceutical development and technology 23 (10), 986-997, 2018
182018
Pulmonary drug delivery with aerogels: Engineering of alginate and alginate–hyaluronic acid microspheres
T Athamneh, A Amin, E Benke, R Ambrus, P Gurikov, I Smirnova, ...
Pharmaceutical development and technology 26 (5), 509-521, 2021
172021
Evaluation of the orally administered calcium alginate aerogel on the changes of gut microbiota and hepatic and renal function of Wistar rats
MAA Al-Najjar, T Athamneh, R AbuTayeh, I Basheti, C Leopold, P Gurikov, ...
PLoS One 16 (4), e0247633, 2021
102021
In vivo tests of a novel wound dressing based on agar aerogel
T Athamneh, A Hajnal, MAA Al-Najjar, A Alshweiat, R Obaidat, AA Awad, ...
International journal of biological macromolecules 239, 124238, 2023
62023
Enhanced synergic effect of the antibacterial activity and hydrophobicity of polydimethylsiloxane polymer loaded with titanium dioxide nanoparticles and ciprofloxacin
YF Makableh, NF Momani, T Athamneh, R Al-Abed, I Alshorman
Polymer Bulletin 80 (4), 3703-3715, 2023
22023
Recent insights into nanoformulation delivery systems of flavonoids against glioblastoma
A Alshweiat, M Jaber, T Athamneh, M Oqal
Journal of Drug Delivery Science and Technology, 105271, 2023
12023
Enhanced response and selective gold nanoparticles/carbon nanotubes biosensor for the early detection of HER2 biomarker
Y Makableh, T Athamneh, M Ajlouni, S Hijazi, A Alnaimi
Sensors and Actuators Reports 5, 100158, 2023
12023
Agar aerogel powder particles for future life science applications: fabrication and investigations on swelling behavior and cell compatibility
C Keil, A Hajnal, J Keitel, H Kieserling, S Rohn, T Athamneh, H Haase, ...
Polymer Bulletin, 1-17, 2024
2024
The Immunostimulatory Effect of Probiotic Conditioned Medium on RAW264. 7 Murine Macrophages
MAA Al-Najjar, SB Abdulrazzaq, LF Alzaghari, AI Mahmod, A Omar, ...
2023
The Immunostimulatory Effect of Probiotic Conditioned Medium on RAW264. 7 Murine Macrophages
M Barakat, MAA Al-Najjar, S Abdulrazzaq, WH Talib, T Athamneh
Jordan Journal of Pharmaceutical Sciences 16 (2), 462-462, 2023
2023
Nanoliposomes as Drug Delivery Systems for Antifungal Therapy
S Alobeidat, T Athamneh
Precision Nanomedicine 5 (4), 946-962, 2022
2022
Correction to “Mechanically Strong Polyurea/Polyurethane-Cross-Linked Alginate Aerogels”
P Paraskevopoulou, I Smirnova, T Athamneh, M Papastergiou, D Chriti, ...
ACS Applied Polymer Materials 3 (1), 505-505, 2020
2020
Preparation and evaluation of nanoporous aerogel particles based on biopolymers for pharmaceutical applications
T Athamneh
Staats-und Universitätsbibliothek Hamburg Carl von Ossietzky, 2020
2020
Preparation and Characterization of Nanoporous Micro Particles as Potential Carrier for Pulmonary Drug Delivery using Supercritical Fluid Technology
T Athamneh
Book of Abstracts, 62, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–17