Παρακολούθηση
Anastasia Moumtzidou
Anastasia Moumtzidou
CERTH / ITI
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards content-based patent image retrieval: A framework perspective
S Vrochidis, S Papadopoulos, A Moumtzidou, P Sidiropoulos, E Pianta, ...
World Patent Information 32 (2), 94-106, 2010
892010
News articles classification using random forests and weighted multimodal features
D Liparas, Y HaCohen-Kerner, A Moumtzidou, S Vrochidis, I Kompatsiaris
Multidisciplinary Information Retrieval: 7th Information Retrieval Facility …, 2014
672014
Concept-based patent image retrieval
S Vrochidis, A Moumtzidou, I Kompatsiaris
World Patent Information 34 (4), 292-303, 2012
572012
ITI-CERTH participation to TRECVID 2013.
F Markatopoulou, A Moumtzidou, D Galanopoulos, T Mironidis, V Kaltsa, ...
TRECVID, 2013
512013
Flood hazard and risk mapping by applying an explainable machine learning framework using satellite imagery and GIS data
G Antzoulatos, IO Kouloglou, M Bakratsas, A Moumtzidou, ...
Sustainability 14 (6), 3251, 2022
422022
hackAIR: Towards raising awareness about air quality in Europe by developing a collective online platform
E Kosmidis, P Syropoulou, S Tekes, P Schneider, E Spyromitros-Xioufis, ...
ISPRS International Journal of Geo-Information 7 (5), 187, 2018
422018
Visual and Textual Analysis of Social Media and Satellite Images for Flood Detection@ Multimedia Satellite Task MediaEval 2017.
K Avgerinakis, A Moumtzidou, S Andreadis, E Michail, I Gialampoukidis, ...
MediaEval, 2017
422017
ITI-CERTH participation to TRECVID 2012.
A Moumtzidou, A Dimou, N Gkalelis, S Vrochidis, V Mezaris, ...
TRECVID, 2010
302010
Building an environmental information system for personalized content delivery
L Wanner, S Vrochidis, S Tonelli, J Moßgraber, H Bosch, A Karppinen, ...
Environmental Software Systems. Frameworks of eEnvironment: 9th IFIP WG 5.11 …, 2011
242011
Flood relevance estimation from visual and textual content in social media streams
A Moumtzidou, S Andreadis, I Gialampoukidis, A Karakostas, S Vrochidis, ...
Companion Proceedings of the The Web Conference 2018, 1621-1627, 2018
232018
VERGE in vbs 2022
S Andreadis, A Moumtzidou, D Galanopoulos, N Pantelidis, K Apostolidis, ...
International Conference on Multimedia Modeling, 530-536, 2022
212022
Ontology-centered environmental information delivery for personalized decision support
L Wanner, M Rospocher, S Vrochidis, L Johansson, N Bouayad-Agha, ...
Expert Systems with Applications 42 (12), 5032-5046, 2015
202015
Getting the environmental information across: from the Web to the user
L Wanner, H Bosch, N Bouayad‐Agha, G Casamayor, T Ertl, D Hilbring, ...
Expert Systems 32 (3), 405-432, 2015
192015
A hybrid graph-based and non-linear late fusion approach for multimedia retrieval
I Gialampoukidis, A Moumtzidou, D Liparas, S Vrochidis, I Kompatsiaris
2016 14th International workshop on content-based multimedia indexing (CBMI …, 2016
162016
Towards air quality estimation using collected multimodal environmental data
A Moumtzidou, S Papadopoulos, S Vrochidis, I Kompatsiaris, K Kourtidis, ...
Collective Online Platforms for Financial and Environmental Awareness: First …, 2016
142016
A unified model for socially interconnected multimedia-enriched objects
T Tsikrika, K Andreadou, A Moumtzidou, E Schinas, S Papadopoulos, ...
MultiMedia Modeling: 21st International Conference, MMM 2015, Sydney, NSW …, 2015
142015
Discovery of environmental nodes in the web
A Moumtzidou, S Vrochidis, S Tonelli, I Kompatsiaris, E Pianta
Multidisciplinary Information Retrieval: 5th Information Retrieval Facility …, 2012
142012
ITI-CERTH participation to TRECVID 2014.
N Gkalelis, F Markatopoulou, A Moumtzidou, D Galanopoulos, ...
TRECVID, 2014
132014
VERGE: A video interactive retrieval engine
S Vrochidis, A Moumtzidou, P King, A Dimou, V Mezaris, I Kompatsiaris
2010 International workshop on content based multimedia indexing (CBMI), 1-6, 2010
132010
The COST292 experimental framework for TRECVID 2007
Q Zhang, K Chandramouli, U Damnjanovic, T Piatrik, E Izquierdo, ...
TREC Video Retrieval Evaluation Online Proceedings (TRECVID), electronique, 2007
132007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20