Παρακολούθηση
Radu Ion
Radu Ion
Research Institute for Artificial Intelligence, Romanian Academy (RACAI)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα racai.ro - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
2392018
Fine-grained word sense disambiguation based on parallel corpora, word alignment, word clustering and aligned wordnets
D Tufis, R Ion, N Ide
arXiv preprint cs/0503024, 2005
1082005
Word sense disambiguation methods applied to English and Romanian
R Ion
PhD thesis (in Romanian). Romanian Academy, Bucharest, 2007
722007
RACAI's Linguistic Web Services
D Tufiş, R Ion, A Ceauşu, D Ştefănescu
Proceedings of the 6th Language Resources and Evaluation Conference-LREC, 28-30, 2008
642008
Hybrid parallel sentence mining from comparable corpora
D Stefanescu, R Ion, S Hunsicker
Proceedings of the 16th annual conference of the European association for …, 2012
522012
Improved lexical alignment by combining multiple reified alignments
D Tufiş, R Ion, A Ceauşu, D Stefanescu
11th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2006
512006
Romanian wordnet: Current state, new applications and prospects
D Tufiş, R Ion, L Bozianu, A Ceauşu, D Ştefănescu
Proceedings of the Fourth Global WordNet Conference (GWC 2008), 441-452, 2007
402007
The Romanian Wordnet
D Tufis, E Barbu, V Barbu Mititelu, R Ion, L Bozianu
Romanian Journal on Information Science and Technology 7 (2-3), 105-122, 2004
382004
Combined aligners
D Tufiş, R Ion, A Ceauşu, D Stefănescu
Proceeding of the ACL2005 Workshop on “Building and Using Parallel Corpora …, 2005
362005
Extracting multilingual lexicons from parallel corpora
D Tufiş, AM Barbu, R Ion
Computers and the Humanities 38, 163-189, 2004
322004
TREQ-AL: A word alignment system with limited language resources
D Tufiş, AM Barbu, R Ion
Proceedings of the HLT-NAACL 2003 Workshop on Building and using parallel …, 2003
312003
Little strokes fell great oaks: creating CoRoLa, the reference corpus of contemporary Romanian
D Tufiș, V Barbu Mititelu, E Irimia, V Păiș, R Ion, N Diewald, M Mitrofan, ...
Editura Academiei Române, 2019
262019
Parallel-Wiki: A collection of parallel sentences extracted from Wikipedia
D Ştefănescu, R Ion
Proceedings of the 14th International Conference on Intelligent Text …, 2013
252013
ROMBAC: The Romanian Balanced Annotated Corpus.
R Ion, E Irimia, D Stefanescu, D Tufis
LREC, 339-344, 2012
252012
The romanian treebank annotated according to universal dependencies
V Barbu Mititelu, R Ion, R Simionescu, E Irimia, CA Perez
Proceedings of the tenth international conference on natural language …, 2016
242016
The Romanian wordnet in a nutshell
D Tufiş, VB Mititelu, D Ştefănescu, R Ion
Language resources and evaluation 47, 1305-1314, 2013
242013
Multilingual word sense disambiguation using aligned wordnets
R Ion, D Tufis
Romanian Journal of Information Science and Technology 7 (1-2), 183-200, 2004
232004
The MARCELL legislative corpus
T Váradi, S Koeva, M Yamalov, M Tadić, B Sass, B Nitoń, M Ogrodniczuk, ...
Proceedings of the Twelfth Language Resources and Evaluation Conference …, 2020
222020
An expectation maximization algorithm for textual unit alignment
R Ion, A Ceauşu, E Irimia
Proceedings of the 4th workshop on building and using comparable corpora …, 2011
222011
RACAI: Meaning affinity models
R Ion, D Tufiş
Proceedings of the Fourth International Workshop on Semantic Evaluations …, 2007
212007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20