Παρακολούθηση
Simon J D Cox
Simon J D Cox
OGC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ogc.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The ssn ontology of the w3c semantic sensor network incubator group
M Compton, P Barnaghi, L Bermudez, R Garcia-Castro, O Corcho, S Cox, ...
Web Semantics: Science, Services and Agents on the World Wide Web, 2012
18262012
SOSA: A lightweight ontology for sensors, observations, samples, and actuators
K Janowicz, A Haller, SJD Cox, D Le Phuoc, M Lefrançois
Journal of Web Semantics 56, 1-10, 2019
4612019
The modular SSN ontology: A joint W3C and OGC standard specifying the semantics of sensors, observations, sampling, and actuation
A Haller, K Janowicz, SJD Cox, M Lefrançois, K Taylor, D Le Phuoc, ...
Semantic Web 10 (1), 9-32, 2019
3182019
Microcrack formation and material softening in rock measured by monitoring acoustic emissions
SJD Cox, PG Meredith
International journal of rock mechanics and mining sciences & geomechanics …, 1993
2901993
Observations and Measurements
SJD Cox
OGC Best Practices Document. 5 (087r4), 156, 2006
282*2006
On the formation and growth of faults: an experimental study
SJD Cox, CH Scholz
Journal of Structural Geology 10 (4), 413-430, 1988
2421988
OGC Observations and Measurements - Part 1 - Observation schema
SJD Cox
OGC Implementation Specification 7 (022r1), 73, 2007
189*2007
A modern regression approach to determining fault displacement-length scaling relationships
RM Clark, SJD Cox
Journal of Structural Geology 18 (2-3), 147-152, 1996
1601996
Semantic Sensor Network Ontology
A Haller, K Janowicz, SJD Cox, D Le Phuoc, K Taylor, M Lefrancois
W3C Recommendation, 2017
1452017
Rupture initiation in shear fracture of rocks: an experimental study
SJD Cox, CH Scholz
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 93 (B4), 3307-3320, 1988
1291988
Opengis geography markup language (gml) implementation specification
S Cox, P Daisey, R Lake, C Portele, A Whiteside
OpenGIS project document reference number OGC, 2003
1162003
Time Ontology in OWL
SJD Cox, C Little
W3C Recommendation, 2017
1122017
Observations and measurements-xml implementation
S Cox
OGC document, 1-76, 2011
1072011
Optimising the application of the Hough transform for automatic feature extraction from geoscientific images
NC Fitton, SJD Cox
Computers & Geosciences 24 (10), 933-951, 1998
981998
Citizen-based sensing of crisis events: sensor web enablement for volunteered geographic information
S Schade, L Díaz, F Ostermann, L Spinsanti, G Luraschi, S Cox, M Nuñez, ...
Applied Geomatics 5, 3-18, 2013
962013
OpenGIS Geography Markup Language (GML) Implementation Specification (version 3.1.1)
S Cox, P Daisey, R Lake, C Portele, A Whiteside
OGC Implementation Specification, 2004
82*2004
ISO 19156:2011 Geographic Information - Observations and Measurements
SJD Cox
ISO 19156:2011, 56, 2011
79*2011
Scaling of rock friction constitutive parameters: The effects of surface roughness and cumulative offset on friction of gabbro
C Marone, SJD Cox
Pure and Applied Geophysics 143 (1-3), 359-385, 1994
791994
Generalizations of power-law distributions applicable to sampled fault-trace lengths: model choice, parameter estimation and caveats
RM Clark, SJD Cox, GM Laslett
Geophysical Journal International 136 (2), 357-372, 1999
771999
eReefs: An operational information system for managing the Great Barrier Reef
ADL Steven, ME Baird, R Brinkman, NJ Car, SJ Cox, M Herzfeld, J Hodge, ...
Journal of Operational Oceanography 12 (sup2), S12-S28, 2019
682019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20