Παρακολούθηση
Stavros Tsogkas
Stavros Tsogkas
Samsung AI Center, University of Toronto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.toronto.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Sub-cortical brain structure segmentation using F-CNN's
M Shakeri, S Tsogkas, E Ferrante, S Lippe, S Kadoury, N Paragios, ...
2016 IEEE 13th International Symposium on Biomedical Imaging (ISBI), 269-272, 2016
1352016
Understanding objects in detail with fine-grained attributes
A Vedaldi, S Mahendran, S Tsogkas, S Maji, R Girshick, J Kannala, ...
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
1222014
Learning-based symmetry detection in natural images
S Tsogkas, I Kokkinos
European Conference on Computer Vision, 41-54, 2012
1092012
AIM 2020 challenge on efficient super-resolution: Methods and results
K Zhang, M Danelljan, Y Li, R Timofte, J Liu, J Tang, G Wu, Y Zhu, X He, ...
European Conference on Computer Vision, 5-40, 2020
662020
Deformable part models with cnn features
PA Savalle, S Tsogkas, G Papandreou, I Kokkinos
European Conference on Computer Vision, Parts and Attributes Workshop, 2014
622014
Geometric disentanglement for generative latent shape models
T Aumentado-Armstrong, S Tsogkas, A Jepson, S Dickinson
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
452019
2017 ICCV Challenge: Detecting Symmetry in the Wild
C Funk, S Lee, MR Oswald, S Tsogkas, W Shen, A Cohen, S Dickinson, ...
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 1692-1701, 2017
452017
Deepflux for skeletons in the wild
Y Wang, Y Xu, S Tsogkas, X Bai, S Dickinson, K Siddiqi
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
392019
Deep learning for semantic part segmentation with high-level guidance
S Tsogkas, I Kokkinos, G Papandreou, A Vedaldi
arXiv preprint arXiv:1505.02438, 2015
392015
Segmentation-aware deformable part models
E Trulls, S Tsogkas, I Kokkinos, A Sanfeliu, F Moreno-Noguer
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2014
362014
AMAT: Medial Axis Transform for Natural Images
S Tsogkas, S Dickinson
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2017
332017
Semantic part segmentation with deep learning
S Tsogkas, I Kokkinos, G Papandreou, A Vedaldi
arXiv preprint arXiv:1505.02438 3 (7), 2015
332015
Accurate human-limb segmentation in RGB-D images for intelligent mobility assistance robots
S Chandra, S Tsogkas, I Kokkinos
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision …, 2015
172015
Few-shot single-view 3-d object reconstruction with compositional priors
M Michalkiewicz, S Parisot, S Tsogkas, M Baktashmotlagh, A Eriksson, ...
European Conference on Computer Vision, 614-630, 2020
122020
Gift: Generalizable interaction-aware functional tool affordances without labels
D Turpin, L Wang, S Tsogkas, S Dickinson, A Garg
arXiv preprint arXiv:2106.14973, 2021
112021
Cycle-consistent generative rendering for 2d-3d modality translation
T Aumentado-Armstrong, A Levinshtein, S Tsogkas, KG Derpanis, ...
2020 International Conference on 3D Vision (3DV), 230-240, 2020
92020
Prior-based coregistration and cosegmentation
M Shakeri, E Ferrante, S Tsogkas, S Lippe, S Kadoury, I Kokkinos, ...
International Conference on Medical Image Computing and Computer-Assisted …, 2016
72016
Appearance shock grammar for fast medial axis extraction from real images
COD Camaro, M Rezanejad, S Tsogkas, K Siddiqi, S Dickinson
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2020
62020
Efficient super-resolution using mobilenetv3
H Wang, V Bhaskara, A Levinshtein, S Tsogkas, A Jepson
European Conference on Computer Vision, 87-102, 2020
52020
Disentangling geometric deformation spaces in generative latent shape models
T Aumentado-Armstrong, S Tsogkas, S Dickinson, A Jepson
arXiv preprint arXiv:2103.00142, 2021
42021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20