Παρακολούθηση
Liapis Konstantinos
Liapis Konstantinos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα panteion.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The clusters of economic similarities between EU countries: A view under recent financial and debt crisis
KJ Liapis, A Rovolis, C Galanos, E Thalassinos
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2013
1062013
Segmental financial reporting and the internationalization of the banking sector. Chapter book in
IE Thalassinos, K Liapis
Risk Management: Strategies for Economic Development and Challenges in the …, 2014
862014
The role of the rating companies in the recent financial crisis in the Balkan and black sea area
E Thalassinos, K Liapis, J Thalassinos
Economic Crisis in Europe and the Balkans: Problems and Prospects, 79-115, 2014
682014
A Comparative Analysis for the Accounting Reporting of “Employee Benefits” between IFRS and other Accounting Standards: A Case Study for the Biggest Listed Entities in Greece
KJ Liapis, E Thalassinos
Eleftherios Thalassinos, 2013
65*2013
Depreciation methods and life-cycle costing (LCC) methodology
KJ Liapis, DD Kantianis
Procedia Economics and Finance 19, 314-324, 2015
612015
Commercial property whole-life costing and the taxation environment
K J. Liapis, D D. Kantianis, C L. Galanos
Journal of Property Investment & Finance 32 (1), 56-77, 2014
382014
A new evaluation procedure in real estate projects
KJ Liapis, MS Christofakis, HG Papacharalampous
Journal of Property Investment & Finance 29 (3), 280-296, 2011
252011
The residual value models: A framework for business administration
KJ Liapis
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2010
232010
Towards automating decision aiding through argumentation
W Ouerdane, Y Dimopoulos, K Liapis, P Moraitis
Journal of Multi‐Criteria Decision Analysis 18 (5-6), 289-309, 2011
202011
A Quantitative approach to measure tax competitiveness between EU countries
K Liapis, C Galanos, E Politis, D Kantianis
International journal of economic sciences and applied research 7 (3), 7-23, 2014
142014
The Tax Regimes of the EU Countries: Trends, Similarities and Differences
K Liapis, A Rovolis, C Galanos
Economic Crisis in Europe and the Balkans: Problems and Prospects, 119-145, 2014
142014
Public accounting analysis under budgeting and controlling process: the Greek evidence
K Liapis, P Spanos
Procedia Economics and Finance 33, 103-120, 2015
132015
Fair value and cost accounting, depreciation methods, recognition and measurement for fixed assets
A Tsamis, KJ Liapis
Eleftherios Thalassinos, 2017
122017
Measuring a bank’s financial health: A case study for the Greek banking sector
JE Thalassinos, KJ Liapis
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2011
122011
How GAAP and accounting treatments influence property management
KJ Liapis, EP Christodoulopoulou
Journal of Property Investment & Finance 29 (3), 251-279, 2011
102011
International accounting standards, budgeting and controlling in private and public sector
P Spanos, K Liapis
KnE Social Sciences, 107–130-107–130, 2018
92018
Administrative Accounting Information to Control Profitability Under Certainty and Uncertainty of a Universal Bank
S Trigkas, K Liapis, E Thalassinos
International Conference on Computational Methods in Experimental Economics …, 2019
82019
Property assets fair value accounting under uncertainty
A Tsamis, KJ Liapis
University of Piraeus. International Strategic Management Association, 2014
82014
The regulation framework for the banking sector: The EMU, European banks and rating agencies before and during the recent financial and debt crisis
K Liapis
International Journal of Disclosure and Governance 9 (4), 301-330, 2012
82012
Toward a Common Tax Regime for the European Union Countries
K Liapis, A Rovolis, C Galanos
European Research Studies 15 (3), 89, 2012
72012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20