Παρακολούθηση
Ralf Schenkel
Ralf Schenkel
Professor of Computer Science, Universitaet Trier
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-trier.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fedx: Optimization techniques for federated query processing on linked data
A Schwarte, P Haase, K Hose, R Schenkel, M Schmidt
The Semantic Web–ISWC 2011: 10th International Semantic Web Conference, Bonn …, 2011
4462011
Top-k query evaluation with probabilistic guarantees
M Theobald, G Weikum, R Schenkel
Proceedings of the Thirtieth international conference on Very large data …, 2004
3402004
Efficient top-k querying over social-tagging networks
R Schenkel, T Crecelius, M Kacimi, S Michel, T Neumann, JX Parreira, ...
Proceedings of the 31st annual international ACM SIGIR conference on …, 2008
2102008
HOPI: An efficient connection index for complex XML document collections
R Schenkel, A Theobald, G Weikum
Advances in Database Technology-EDBT 2004: 9th International Conference on …, 2004
1992004
Io-top-k: Index-access optimized top-k query processing
H Bast, D Majumdar, R Schenkel, C Theobalt, G Weikum
Max-Planck-Institut für Informatik, 2006
1952006
An efficient and versatile query engine for TopX search
M Theobald, R Schenkel, G Weikum
Proceedings of the 31st international conference on Very Large Data Bases …, 2005
1942005
The spheresearch engine for unified ranked retrieval of heterogeneous XML and web documents
J Graupmann, R Schenkel, G Weikum
Proceedings of the 31st international conference on Very large data bases …, 2005
1572005
Rankreduce–processing k-nearest neighbor queries on top of mapreduce
A Stupar, S Michel, R Schenkel
Large-Scale Distributed Systems for Information Retrieval 15, 3, 2010
1442010
YAWN: A semantically annotated Wikipedia XML corpus
R Schenkel, F Suchanek, G Kasneci
Datenbanksysteme in Business, Technologie und Web (BTW 2007)–12. Fachtagung …, 2007
1442007
Efficient creation and incremental maintenance of the hopi index for complex xml document collections
R Schenkel, A Theobald, G Weikum
21st International Conference on Data Engineering (ICDE'05), 360-371, 2005
1412005
Partout: a distributed engine for efficient RDF processing
L Galárraga, K Hose, R Schenkel
Proceedings of the 23rd International Conference on World Wide Web, 267-268, 2014
1342014
TopX: efficient and versatile top-k query processing for semistructured data
M Theobald, H Bast, D Majumdar, R Schenkel, G Weikum
The VLDB Journal 17, 81-115, 2008
1342008
Language-model-based ranking for queries on RDF-graphs
S Elbassuoni, M Ramanath, R Schenkel, M Sydow, G Weikum
Proceedings of the 18th ACM conference on Information and knowledge …, 2009
1202009
Exploiting social relations for query expansion and result ranking
M Bender, T Crecelius, M Kacimi, S Michel, T Neumann, JX Parreira, ...
2008 IEEE 24th International Conference on Data Engineering Workshop, 501-506, 2008
1152008
WARP: Workload-aware replication and partitioning for RDF
K Hose, R Schenkel
2013 IEEE 29th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW …, 2013
1132013
FedX: A federation layer for distributed query processing on linked open data
A Schwarte, P Haase, K Hose, R Schenkel, M Schmidt
The Semanic Web: Research and Applications: 8th Extended Semantic Web …, 2011
1122011
Efficient text proximity search
R Schenkel, A Broschart, S Hwang, M Theobald, G Weikum
String Processing and Information Retrieval: 14th International Symposium …, 2007
1012007
Exploiting Structure, Annotation, and Ontological Knowledge for Automatic Classification of XML Data.
M Theobald, R Schenkel, G Weikum
WebDB, 1-6, 2003
1012003
Searching RDF graphs with SPARQL and keywords.
S Elbassuoni, M Ramanath, R Schenkel, G Weikum
IEEE Data Eng. Bull. 33 (1), 16-24, 2010
992010
Efficient and self-tuning incremental query expansion for top-k query processing
M Theobald, R Schenkel, G Weikum
Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on …, 2005
872005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20