Παρακολούθηση
Howie Choset
Howie Choset
Professor of Robotics, Carnegie Mellon
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Principles of robot motion: theory, algorithms, and implementations
H Choset, KM Lynch, S Hutchinson, GA Kantor, W Burgard
MIT press, 2005
41432005
Coverage for robotics–a survey of recent results
H Choset
Annals of mathematics and artificial intelligence 31, 113-126, 2001
15332001
Continuum robots for medical applications: A survey
J Burgner-Kahrs, DC Rucker, H Choset
IEEE Transactions on Robotics 31 (6), 1261-1280, 2015
12492015
Topological simultaneous localization and mapping (SLAM): toward exact localization without explicit localization
H Choset, K Nagatani
IEEE Transactions on robotics and automation 17 (2), 125-137, 2001
9332001
Coverage path planning: The boustrophedon cellular decomposition
H Choset, P Pignon
Field and service robotics, 203-209, 1998
7371998
Coverage of known spaces: The boustrophedon cellular decomposition
H Choset
Autonomous Robots 9, 247-253, 2000
5592000
Combating COVID-19—The role of robotics in managing public health and infectious diseases
GZ Yang, B J. Nelson, RR Murphy, H Choset, H Christensen, S H. Collins, ...
Science Robotics 5 (40), eabb5589, 2020
5252020
Sensor-based exploration: The hierarchical generalized voronoi graph
H Choset, J Burdick
The International Journal of Robotics Research 19 (2), 96-125, 2000
4432000
Morse decompositions for coverage tasks
EU Acar, H Choset, AA Rizzi, PN Atkar, D Hull
The international journal of robotics research 21 (4), 331-344, 2002
3852002
Subdimensional expansion for multirobot path planning
G Wagner, H Choset
Artificial intelligence 219, 1-24, 2015
3452015
Design of a modular snake robot
C Wright, A Johnson, A Peck, Z McCord, A Naaktgeboren, P Gianfortoni, ...
2007 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems …, 2007
3412007
Sensor based planning. I. The generalized Voronoi graph
H Choset, J Burdick
Proceedings of 1995 IEEE international conference on robotics and automation …, 1995
324*1995
Path planning for robotic demining: Robust sensor-based coverage of unstructured environments and probabilistic methods
EU Acar, H Choset, Y Zhang, M Schervish
The International journal of robotics research 22 (7-8), 441-466, 2003
3212003
Highly articulated robotic probe for minimally invasive surgery
A Degani, H Choset, A Wolf, MA Zenati
Proceedings 2006 IEEE International Conference on Robotics and Automation …, 2006
3092006
Design and architecture of the unified modular snake robot
C Wright, A Buchan, B Brown, J Geist, M Schwerin, D Rollinson, M Tesch, ...
2012 IEEE international conference on robotics and automation, 4347-4354, 2012
2992012
Limited communication, multi-robot team based coverage
I Rekleitis, V Lee-Shue, AP New, H Choset
IEEE International Conference on Robotics and Automation, 2004. Proceedings …, 2004
2772004
M*: A complete multirobot path planning algorithm with performance bounds
G Wagner, H Choset
2011 IEEE/RSJ international conference on intelligent robots and systems …, 2011
2622011
Parameterized and scripted gaits for modular snake robots
M Tesch, K Lipkin, I Brown, R Hatton, A Peck, J Rembisz, H Choset
Advanced Robotics 23 (9), 1131-1158, 2009
2602009
Sidewinding with minimal slip: Snake and robot ascent of sandy slopes
H Marvi, C Gong, N Gravish, H Astley, M Travers, RL Hatton, ...
Science 346 (6206), 224-229, 2014
2502014
Primal: Pathfinding via reinforcement and imitation multi-agent learning
G Sartoretti, J Kerr, Y Shi, G Wagner, TKS Kumar, S Koenig, H Choset
IEEE Robotics and Automation Letters 4 (3), 2378-2385, 2019
2492019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20