Παρακολούθηση
Colin A Espie
Colin A Espie
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ndcn.ox.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Psychological and behavioral treatment of insomnia: update of the recent evidence (1998–2004)
CM Morin, RR Bootzin, DJ Buysse, JD Edinger, CA Espie, KL Lichstein
Sleep 29 (11), 1398-1414, 2006
15902006
European guideline for the diagnosis and treatment of insomnia
D Riemann, C Baglioni, C Bassetti, B Bjorvatn, L Dolenc Groselj, JG Ellis, ...
Journal of sleep research 26 (6), 675-700, 2017
12572017
Nonpharmacologic treatment of chronic insomnia
CM Morin, PJ Hauri, CA Espie, AJ Spielman, DJ Buysse, RR Bootzin
Sleep 22 (8), 1134-1156, 1999
12471999
Derivation of research diagnostic criteria for insomnia: report of an American Academy of Sleep Medicine Work Group
JD Edinger, MH Bonnet, RR Bootzin, K Doghramji, CM Dorsey, CA Espie, ...
Sleep 27 (8), 1567-1596, 2004
10602004
Dealing with sleep problems during home confinement due to the COVID‐19 outbreak: Practical recommendations from a task force of the European CBT‐I Academy
E Altena, C Baglioni, CA Espie, J Ellis, D Gavriloff, B Holzinger, A Schlarb, ...
Journal of sleep research 29 (4), e13052, 2020
9112020
Insomnia: A clinical guide to assessment and treatment
CM Morin, CA Espie
Springer Science & Business Media, 2007
8162007
Insomnia: conceptual issues in the development, persistence, and treatment of sleep disorder in adults
CA Espie
Annual review of psychology 53 (1), 215-243, 2002
6822002
British Association for Psychopharmacology consensus statement on evidence-based treatment of insomnia, parasomnias and circadian rhythm disorders
SJ Wilson, DJ Nutt, C Alford, SV Argyropoulos, DS Baldwin, AN Bateson, ...
Journal of psychopharmacology 24 (11), 1577-1601, 2010
6132010
The natural history of insomnia: a population-based 3-year longitudinal study
CM Morin, L Bélanger, M LeBlanc, H Ivers, J Savard, CA Espie, C Mérette, ...
Archives of internal medicine 169 (5), 447-453, 2009
5582009
A randomized, placebo-controlled trial of online cognitive behavioral therapy for chronic insomnia disorder delivered via an automated media-rich web application
CA Espie, SD Kyle, C Williams, JC Ong, NJ Douglas, P Hames, ...
Sleep 35 (6), 769-781, 2012
5232012
The attention–intention–effort pathway in the development of psychophysiologic insomnia: a theoretical review
CA Espie, NM Broomfield, KMA MacMahon, LM Macphee, LM Taylor
Sleep medicine reviews 10 (4), 215-245, 2006
5072006
Insomnia and health-related quality of life
SD Kyle, K Morgan, CA Espie
Sleep medicine reviews 14 (1), 69-82, 2010
5022010
The effects of improving sleep on mental health (OASIS): a randomised controlled trial with mediation analysis
D Freeman, B Sheaves, GM Goodwin, LM Yu, A Nickless, PJ Harrison, ...
The Lancet Psychiatry 4 (10), 749-758, 2017
4962017
Randomized controlled clinical effectiveness trial of cognitive behavior therapy compared with treatment as usual for persistent insomnia in patients with cancer
CA Espie, L Fleming, J Cassidy, L Samuel, LM Taylor, CA White, ...
Journal of clinical oncology 26 (28), 4651-4658, 2008
4372008
The clinical effectiveness of cognitive behaviour therapy for chronic insomnia: implementation and evaluation of a sleep clinic in general medical practice
CA Espie, SJ Inglis, S Tessier, L Harvey
Behaviour research and therapy 39 (1), 45-60, 2001
4312001
“Stepped care”: a health technology solution for delivering cognitive behavioral therapy as a first line insomnia treatment
CA Espie
Sleep 32 (12), 1549-1558, 2009
4162009
Intrusive thoughts and their relationship to actigraphic measurement of sleep: towards a cognitive model of insomnia
A Wicklow, CA Espie
Behaviour research and therapy 38 (7), 679-693, 2000
3392000
Randomized clinical effectiveness trial of nurse-administered small-group cognitive behavior therapy for persistent insomnia in general practice
CA Espie, KMA MacMahon, HL Kelly, NM Broomfield, NJ Douglas, ...
Sleep 30 (5), 574-584, 2007
3352007
The Sleep Condition Indicator: a clinical screening tool to evaluate insomnia disorder
CA Espie, SD Kyle, P Hames, M Gardani, L Fleming, J Cape
BMJ open 4 (3), e004183, 2014
3212014
Insomniacs' attributions: psychometric properties of the dysfunctional beliefs and attitudes about sleep scale and the sleep disturbance questionnaire
CA Espie, SJ Inglis, L Harvey, S Tessier
Journal of psychosomatic research 48 (2), 141-148, 2000
2832000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20