Παρακολούθηση
Maël Lebreton
Maël Lebreton
Principal Investigator - Paris School of Economics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psemail.eu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Genome-wide association study identifies 74 loci associated with educational attainment
A Okbay, JP Beauchamp, MA Fontana, JJ Lee, TH Pers, CA Rietveld, ...
Nature 533 (7604), 539-542, 2016
13712016
Genome-wide association analyses of risk tolerance and risky behaviors in over 1 million individuals identify hundreds of loci and shared genetic influences
RK Linnér, P Biroli, E Kong, SFW Meddens, R Wedow, MA Fontana, ...
Nature genetics, 1, 2019
5952019
An automatic valuation system in the human brain: evidence from functional neuroimaging
M Lebreton*, S Jorge*, V Michel, B Thirion, M Pessiglione
Neuron 64 (3), 431-439, 2009
5342009
Neural mechanisms underlying motivation of mental versus physical effort
L Schmidt*, M Lebreton*, ML Cléry-Melin*, J Daunizeau, M Pessiglione
PLoS biology 10 (2), 2012
3372012
Automatic integration of confidence in the brain valuation signal
M Lebreton, R Abitbol, J Daunizeau, M Pessiglione
Nature neuroscience 18 (8), 1159-1167, 2015
2692015
Behavioural and neural characterization of optimistic reinforcement learning
G Lefebvre, M Lebreton, F Meyniel, S Bourgeois-Gironde, S Palminteri
Nature Human Behaviour 1 (4), 0067, 2017
2452017
A critical role for the hippocampus in the valuation of imagined outcomes
M Lebreton, M Bertoux, C Boutet, S Lehericy, B Dubois, P Fossati, ...
PLoS biology 11 (10), e1001684, 2013
1702013
Pharmacological modulation of subliminal learning in Parkinson's and Tourette's syndromes
S Palminteri, M Lebreton, Y Worbe, D Grabli, A Hartmann, M Pessiglione
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (45), 19179-19184, 2009
1622009
The confidence database
D Rahnev, K Desender, ALF Lee, WT Adler, D Aguilar-Lleyda, B Akdoğan, ...
Nature human behaviour 4 (3), 317-325, 2020
1282020
Abnormalities of confidence in psychiatry: an overview and future perspectives
M Hoven, M Lebreton, JB Engelmann, D Denys, J Luigjes*, RJ van Holst*
Translational psychiatry 9 (1), 1-18, 2019
1272019
Your goal is mine: unraveling mimetic desires in the human brain
M Lebreton, S Kawa, BF d'Arc, J Daunizeau, M Pessiglione
Journal of Neuroscience 32 (21), 7146-7157, 2012
1022012
Dopamine-dependent reinforcement of motor skill learning: evidence from Gilles de la Tourette syndrome
S Palminteri, M Lebreton, Y Worbe, A Hartmann, S Lehéricy, M Vidailhet, ...
Brain 134 (8), 2287-2301, 2011
1002011
The brain structural disposition to social interaction
M Lebreton, A Barnes, J Miettunen, L Peltonen, K Ridler, J Veijola, ...
European Journal of Neuroscience 29 (11), 2247-2252, 2009
882009
Assessing inter-individual differences with task-related functional neuroimaging
M Lebreton, S Bavard, J Daunizeau, S Palminteri
Nature Human Behaviour 3 (9), 897-905, 2019
85*2019
Neural mechanisms underlying contextual dependency of subjective values: converging evidence from monkeys and humans
R Abitbol, M Lebreton, G Hollard, BJ Richmond, S Bouret, M Pessiglione
Journal of Neuroscience 35 (5), 2308-2320, 2015
762015
Reference-point centering and range-adaptation enhance human reinforcement learning at the cost of irrational preferences
S Bavard*, M Lebreton*, M Khamassi, G Coricelli, S Palminteri
Nature Communications 9, 2018
742018
Two sides of the same coin: Monetary incentives concurrently improve and bias confidence judgments
M Lebreton, S Langdon, MJ Slieker, JS Nooitgedacht, AE Goudriaan, ...
Science advances 4 (5), eaaq0668, 2018
612018
Contextual influence on confidence judgments in human reinforcement learning
M Lebreton, K Bacily, S Palminteri*, JB Engelmann*
PLoS computational biology 15 (4), e1006973, 2019
582019
Decomposing the effects of context valence and feedback information on speed and accuracy during reinforcement learning: a meta-analytical approach using diffusion decision …
L Fontanesi, S Palminteri*, M Lebreton*
Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience 19 (3), 490-502, 2019
572019
Context-dependent outcome encoding in human reinforcement learning
S Palminteri, M Lebreton
Current Opinion in Behavioral Sciences 41, 144-151, 2021
542021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20