Παρακολούθηση
David Lindenmayer
David Lindenmayer
Professor of Ecology and Conservation Biology, The Australian National University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα anu.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Landscape modification and habitat fragmentation: a synthesis
J Fischer, DB Lindenmayer
Global ecology and biogeography 16 (3), 265-280, 2007
29352007
Landscape moderation of biodiversity patterns and processes‐eight hypotheses
T Tscharntke, JM Tylianakis, TA Rand, RK Didham, L Fahrig, P Batáry, ...
Biological reviews 87 (3), 661-685, 2012
21782012
Disturbances and structural development of natural forest ecosystems with silvicultural implications, using Douglas-fir forests as an example
JF Franklin, TA Spies, R Van Pelt, AB Carey, DA Thornburgh, DR Berg, ...
Forest ecology and management 155 (1-3), 399-423, 2002
21362002
Conserving forest biodiversity: a comprehensive multiscaled approach
DB Lindenmayer, JF Franklin
Island press, 2013
19382013
An assessment of the published results of animal relocations
J Fischer, DB Lindenmayer
Biological conservation 96 (1), 1-11, 2000
17752000
Habitat fragmentation and landscape change: an ecological and conservation synthesis
DB Lindenmayer, J Fischer
Island Press, 2013
13572013
Indicators of biodiversity for ecologically sustainable forest management
DB Lindenmayer, CR Margules, DB Botkin
Conservation biology 14 (4), 941-950, 2000
12832000
Assisted colonization and rapid climate change
O Hoegh-Guldberg, L Hughes, S McIntyre, DB Lindenmayer, C Parmesan, ...
Science 321 (5887), 345-346, 2008
11142008
Amphibian fungal panzootic causes catastrophic and ongoing loss of biodiversity
BC Scheele, F Pasmans, LF Skerratt, L Berger, AN Martel, W Beukema, ...
Science 363 (6434), 1459-1463, 2019
10972019
The forgotten stage of forest succession: early‐successional ecosystems on forest sites
ME Swanson, JF Franklin, RL Beschta, CM Crisafulli, DA DellaSala, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 9 (2), 117-125, 2011
10302011
Scattered trees are keystone structures–implications for conservation
AD Manning, J Fischer, DB Lindenmayer
Biological conservation 132 (3), 311-321, 2006
10292006
Re-evaluation of forest biomass carbon stocks and lessons from the world's most carbon-dense forests
H Keith, BG Mackey, DB Lindenmayer
Proceedings of the National Academy of Sciences 106 (28), 11635-11640, 2009
9922009
Adaptive monitoring: a new paradigm for long-term research and monitoring
DB Lindenmayer, GE Likens
Trends in ecology & evolution 24 (9), 482-486, 2009
9892009
Ecology of Sulawesi
T Whitten, GS Henderson
Tuttle Publishing, 2012
9752012
The exceptional value of intact forest ecosystems
JEM Watson, T Evans, O Venter, B Williams, A Tulloch, C Stewart, ...
Nature ecology & evolution 2 (4), 599-610, 2018
9462018
A horizon scan of global conservation issues for 2014
WJ Sutherland, R Aveling, TM Brooks, M Clout, LV Dicks, L Fellman, ...
Trends in ecology & evolution 29 (1), 15-22, 2014
9462014
General management principles and a checklist of strategies to guide forest biodiversity conservation
DB Lindenmayer, JF Franklin, J Fischer
Biological conservation 131 (3), 433-445, 2006
9282006
Retention forestry to maintain multifunctional forests: a world perspective
L Gustafsson, SC Baker, J Bauhus, WJ Beese, A Brodie, J Kouki, ...
BioScience 62 (7), 633-645, 2012
9062012
A checklist for ecological management of landscapes for conservation
D Lindenmayer, RJ Hobbs, R Montague‐Drake, J Alexandra, A Bennett, ...
Ecology letters 11 (1), 78-91, 2008
8632008
Should agricultural policies encourage land sparing or wildlife‐friendly farming?
J Fischer, B Brosi, GC Daily, PR Ehrlich, R Goldman, J Goldstein, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 6 (7), 380-385, 2008
8552008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20