Παρακολούθηση
Daniela De Venuto
Daniela De Venuto
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα poliba.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ATLAS Inner detector technical design report
Atlas Collaboration
Technical Design Report ATLAS. CERN, Geneva 216, 1997
9931997
ALICE: physics performance report, volume II
B Alessandro, F Antinori, JA Belikov, C Blume, A Dainese, P Foka, ...
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 32 (10), 1295, 2006
877*2006
ALICE technical design report on forward detectors: FMD, T0 and V0
P Cortese, G Dellacasa, L Ramello, M Sitta, N Ahmad, S Ahmad, T Ahmad, ...
742005
ALICE technical design report of the photon spectrometer (PHOS)
ALICE collaboration, G Dellacasa
CERN-LHCC-99-04, 1999
601999
ALICE: Physics performance report, volume II
P Cortese, G Dellacasa, L Ramello, M Sitta, N Ahmad, S Ahmad, T Ahmad, ...
Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 32 (10), 1295-2040, 2006
582006
ALICE technical design report of the zero degree calorimeter (ZDC)
G Dellacasa
CERNLHCC-99-05, 1999
401999
Design of an integrated low-noise read-out system for DNA capacitive sensors
D De Venuto, S Carrara, B Riccò
Microelectronics Journal 40 (9), 1358-1365, 2009
392009
Designing a cyber–physical system for fall prevention by cortico–muscular coupling detection
D De Venuto, VF Annese, M Ruta, E Di Sciascio, ALS Vincentelli
IEEE Design & Test 33 (3), 66-76, 2015
372015
Remote neuro-cognitive impairment sensing based on P300 spatio-temporal monitoring
D De Venuto, VF Annese, G Mezzina
IEEE Sensors Journal 16 (23), 8348-8356, 2016
362016
A digital processor architecture for combined EEG/EMG falling risk prediction
VF Annese, M Crepaldi, D Demarchi, D De Venuto
2016 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 714-719, 2016
362016
Gait analysis for fall prediction using EMG triggered movement related potentials
VF Annese, D De Venuto
2015 10th International Conference on Design & Technology of Integrated …, 2015
362015
ALICE Forward Detectors: FMD, TO and VO: Technical Design Report
P Cortese, V Chambert, RS Simon, JG Contreras, P Van de Vyvre, ...
ALICE-TDR-011, 2004
362004
Testing of analogue circuits via (standard) digital gates
D De Venuto, MJ Ohletz, B Ricco
Proceedings International Symposium on Quality Electronic Design, 112-119, 2002
352002
An embedded system remotely driving mechanical devices by P300 brain activity
D De Venuto, VF Annese, G Mezzina
Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 2017 …, 2017
342017
Combined EEG/EMG evaluation during a novel dual task paradigm for gait analysis
M de Tommaso, E Vecchio, K Ricci, A Montemurno, D De Venuto, ...
2015 6th International Workshop on Advances in Sensors and Interfaces (IWASI …, 2015
342015
RFID transceiver for wireless powering brain implanted microelectrodes and backscattered neural data collection
D De Venuto, J Rabaey
Microelectronics Journal 45 (12), 1585-1594, 2014
322014
A novel multi-working electrode potentiostat for electrochemical detection of metabolites
D De Venuto, MD Torre, C Boero, S Carrara, G De Micheli
SENSORS, 2010 IEEE, 1572-1577, 2010
322010
On-chip test for mixed-signal ASICs using two-mode comparators with bias-programmable reference voltages
D De Venuto, MJ Ohletz
Journal of Electronic Testing 17 (3), 243-253, 2001
322001
FPGA-based embedded cyber-physical platform to assess gait and postural stability in Parkinson’s disease
D De Venuto, VF Annese, G Mezzina, G Defazio
IEEE Transactions on Components, Packaging and Manufacturing Technology 8 (7 …, 2018
302018
0.8 μW 12-bit SAR ADC sensors interface for RFID applications
D De Venuto, DT Castro, Y Ponomarev, E Stikvoort
Microelectronics Journal 41 (11), 746-751, 2010
302010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20