Παρακολούθηση
Pierre-Alain Reynier
Pierre-Alain Reynier
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lif.univ-mrs.fr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic synthesis of robust and optimal controllers–an industrial case study
F Cassez, JJ Jessen, KG Larsen, JF Raskin, PA Reynier
Hybrid Systems: Computation and Control: 12th International Conference, HSCC …, 2009
842009
Transducers, logic and algebra for functions of finite words
E Filiot, PA Reynier
ACM SIGLOG News 3 (3), 4-19, 2016
682016
Robust model-checking of linear-time properties in timed automata
P Bouyer, N Markey, PA Reynier
Latin American Symposium on Theoretical Informatics, 238-249, 2006
652006
Diagonal constraints in timed automata: Forward analysis of timed systems
P Bouyer, F Laroussinie, PA Reynier
International Conference on Formal Modeling and Analysis of Timed Systems …, 2005
612005
Robust Analysis of Timed Automata Via Channel Machines
P Bouyer, N Markey, PA Reynier
International Conference on Foundations of Software Science and …, 2008
472008
Timed Petri nets and timed automata: On the discriminating power of zeno sequences
P Bouyer, S Haddad, PA Reynier
Information and Computation 206 (1), 73-107, 2008
442008
From two-way to one-way finite state transducers
E Filiot, O Gauwin, PA Reynier, F Servais
2013 28th Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 468-477, 2013
432013
Properties of visibly pushdown transducers
E Filiot, JF Raskin, PA Reynier, F Servais, JM Talbot
Mathematical Foundations of Computer Science 2010: 35th International …, 2010
412010
Properties of visibly pushdown transducers
E Filiot, JF Raskin, PA Reynier, F Servais, JM Talbot
Mathematical Foundations of Computer Science 2010: 35th International …, 2010
412010
Timed unfoldings for networks of timed automata
P Bouyer, S Haddad, PA Reynier
Automated Technology for Verification and Analysis: 4th International …, 2006
402006
Extended timed automata and time Petri nets
P Bouyer, PA Reynier, S Haddad
Sixth International Conference on Application of Concurrency to System …, 2006
342006
Minimal coverability set for petri nets: Karp and miller algorithm with pruning
PA Reynier, F Servais
International Conference on Application and Theory of Petri Nets and …, 2011
332011
Weak time Petri nets strike back!
PA Reynier, A Sangnier
International Conference on Concurrency Theory, 557-571, 2009
322009
A generalised twinning property for minimisation of cost register automata
L Daviaud, PA Reynier, JM Talbot
Proceedings of the 31st Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2016
312016
Optimal and robust controller synthesis: Using energy timed automata with uncertainty
G Bacci, P Bouyer, U Fahrenberg, KG Larsen, N Markey, PA Reynier
Formal Methods: 22nd International Symposium, FM 2018, Held as Part of the …, 2018
262018
Quantitative robustness analysis of flat timed automata
R Jaubert, PA Reynier
International Conference on Foundations of Software Science and …, 2011
262011
Undecidability results for timed automata with silent transitions
P Bouyer, S Haddad, PA Reynier
Fundamenta Informaticae 92 (1-2), 1-25, 2009
252009
Robust controller synthesis in timed automata
O Sankur, P Bouyer, N Markey, PA Reynier
International Conference on Concurrency Theory, 546-560, 2013
242013
Synthesis of data word transducers
L Exibard, E Filiot, PA Reynier
Logical Methods in Computer Science 17, 2021
202021
Streamability of nested word transductions
E Filiot, O Gauwin, PA Reynier, F Servais
Logical Methods in Computer Science 15, 2019
202019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20