Παρακολούθηση
Daniel E. Crocker
Daniel E. Crocker
Professor of Biology, Sonoma State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sonoma.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Foraging ecology of northern elephant seals
BJ Le Boeuf, DE Crocker, DP Costa, SB Blackwell, PM Webb, DS Houser
Ecological monographs 70 (3), 353-382, 2000
5282000
Variations in behavior and condition of a Southern Ocean top predator in relation to in situ oceanographic conditions
M Biuw, L Boehme, C Guinet, M Hindell, D Costa, JB Charrassin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (34), 13705-13710, 2007
4122007
Accuracy of ARGOS locations of pinnipeds at-sea estimated using Fastloc GPS
DP Costa, PW Robinson, JPY Arnould, AL Harrison, SE Simmons, ...
PloS one 5 (1), e8677, 2010
2982010
Foraging behavior and success of a mesopelagic predator in the northeast Pacific Ocean: insights from a data-rich species, the northern elephant seal
PW Robinson, DP Costa, DE Crocker, JP Gallo-Reynoso, ...
PloS one 7 (5), e36728, 2012
2542012
Interpolation of animal tracking data in a fluid environment
Y Tremblay, SA Shaffer, SL Fowler, CE Kuhn, BI McDonald, MJ Weise, ...
Journal of Experimental Biology 209 (1), 128-140, 2006
2192006
Maternal traits and reproductive effort in northern elephant seals
DE Crocker, JD Williams, DP Costa, BJ Le Boeuf
Ecology 82 (12), 3541-3555, 2001
2102001
Drift diving in female northern elephant seals: implications for food processing
DE Crocker, BJL Boeuf, DP Costa
Canadian Journal of Zoology 75 (1), 27-39, 1997
2081997
Effects of buoyancy on the diving behavior of northern elephant seals
PM Webb, DE Crocker, SB Blackwell, DP Costa, BJL Boeuf
Journal of Experimental Biology 201 (16), 2349-2358, 1998
1931998
Autonomous pinniped environmental samplers: using instrumented animals as oceanographic data collectors
GW Boehlert, DP Costa, DE Crocker, P Green, T O'Brien, S Levitus, ...
Journal of atmospheric and oceanic technology 18 (11), 1882-1893, 2001
1702001
Approaches to studying climatic change and its role on the habitat selection of Antarctic pinnipeds
DP Costa, LA Huckstadt, DE Crocker, BI McDonald, ME Goebel, ...
Integrative and Comparative Biology 50 (6), 1018-1030, 2010
1662010
Swim speed in a female northern elephant seal: metabolic and foraging implications
BJL Boeuf, Y Naito, T Asaga, D Crocker, DP Costa
Canadian Journal of Zoology 70 (4), 786-795, 1992
1631992
Stress physiology in marine mammals: how well do they fit the terrestrial model?
S Atkinson, D Crocker, D Houser, K Mashburn
Journal of Comparative Physiology B 185, 463-486, 2015
1552015
Diving behavior of juvenile northern elephant seals
BJL Boeuf, PA Morris, SB Blackwell, DE Crocker, DP Costa
Canadian Journal of Zoology 74 (9), 1632-1644, 1996
1451996
Sex differences in diving and foraging behaviour of northern elephant seals
BJ Le Boeuf, DE Crocker, SB Blackwell, PA Morris, PH Thorson
Symp Zool Soc Lond 66, 149-178, 1993
1391993
Impact of El Niño on the foraging behavior of female northern elephant seals
DE Crocker, DP Costa, BJ Le Boeuf, PM Webb, DS Houser
Marine Ecology Progress Series 309, 1-10, 2006
1362006
Winter habitat use and foraging behavior of crabeater seals along the Western Antarctic Peninsula
JM Burns, DP Costa, MA Fedak, MA Hindell, CJA Bradshaw, NJ Gales, ...
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 51 (17-19), 2279-2303, 2004
1322004
Stable isotope analyses reveal individual variability in the trophic ecology of a top marine predator, the southern elephant seal
LA Hückstädt, PL Koch, BI McDonald, ME Goebel, DE Crocker, DP Costa
Oecologia 169, 395-406, 2012
1252012
Time to eat: measurements of feeding behaviour in a large marine predator, the northern elephant seal Mirounga angustirostris
CE Kuhn, DE Crocker, Y Tremblay, DP Costa
Journal of Animal Ecology 78 (3), 513-523, 2009
1192009
Ocean climate and seal condition
BJ Le Boeuf, DE Crocker
BMC biology 3, 1-10, 2005
1102005
Diving behaviour and foraging location of female southern elephant seals from Patagonia
C Campagna, BJL Boeuf, SB Blackwell, DE Crocker, F Quintana
Journal of Zoology 236 (1), 55-71, 1995
1011995
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20