Παρακολούθηση
Stefano Pini
Stefano Pini
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unimore.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modeling multimodal cues in a deep learning-based framework for emotion recognition in the wild
S Pini, OB Ahmed, M Cornia, L Baraldi, R Cucchiara, B Huet
Proceedings of the 19th ACM International Conference on Multimodal …, 2017
402017
Online Gesture Recognition
FM Caputo, S Burato, G Pavan, T Voillemin, H Wannous, JP Vandeborre, ...
Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval, 2019
222019
M-VAD Names: a dataset for video captioning with naming
S Pini, M Cornia, F Bolelli, L Baraldi, R Cucchiara
Multimedia Tools and Applications 78 (10), 14007-14027, 2019
212019
Face Verification from Depth using Privileged Information
G Borghi, S Pini, F Grazioli, R Vezzani, R Cucchiara
29th British Machine Vision Conference (BMVC), 303, 2018
172018
Learn to See by Events: Color Frame Synthesis from Event and RGB Cameras
S Pini, G Borghi, R Vezzani
International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer …, 2020
152020
Multimodal Hand Gesture Classification for the Human–Car Interaction
A D’Eusanio, A Simoni, S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
Informatics 7 (3), 31, 2020
142020
Driver Face Verification with Depth Maps
G Borghi, S Pini, R Vezzani, R Cucchiara
Sensors 19 (15), 3361, 2019
132019
SHREC 2021: Skeleton-based hand gesture recognition in the wild
A Caputo, A Giachetti, S Soso, D Pintani, A D’Eusanio, S Pini, G Borghi, ...
Computers & Graphics 99, 201-211, 2021
122021
A Systematic Comparison of Depth Map Representations for Face Recognition
S Pini, G Borghi, R Vezzani, D Maltoni, R Cucchiara
Sensors 21 (3), 944, 2021
112021
A Transformer-Based Network for Dynamic Hand Gesture Recognition
A D’Eusanio, A Simoni, S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
2020 International Conference on 3D Vision (3DV), 623-632, 2020
112020
Learning to Generate Facial Depth Maps
S Pini, F Grazioli, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
2018 International Conference on 3D Vision (3DV), 634-642, 2018
112018
Anomaly Detection for Vision-Based Railway Inspection
R Gasparini, S Pini, G Borghi, G Scaglione, S Calderara, E Fedeli, ...
European Dependable Computing Conference, 56-67, 2020
102020
Hand Gestures for the Human-Car Interaction: the Briareo dataset
F Manganaro, S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
International Conference on Image Analysis and Processing, 560-571, 2019
102019
Mercury: a vision-based framework for Driver Monitoring
G Borghi, S Pini, R Vezzani, R Cucchiara
International Conference on Intelligent Human Systems Integration, 104-110, 2020
92020
Video synthesis from Intensity and Event Frames
S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
20th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP), 2019
92019
Manual Annotations on Depth Maps for Human Pose Estimation
A D'Eusanio, S Pini, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
20th International Conference on Image Analysis and Processing (ICIAP), 2019
92019
Extracting Accurate Long-Term Behavior Changes from a Large Pig Dataset
L Bergamini, S Pini, A Simoni, R Vezzani, S Calderara, RB D’Eath, ...
International Joint Conference on Computer Vision, Imaging and Computer …, 2021
72021
Baracca: a Multimodal Dataset for Anthropometric Measurements in Automotive
S Pini, A D'Eusanio, G Borghi, R Vezzani, R Cucchiara
2020 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 1-7, 2020
72020
Multi-Category Mesh Reconstruction From Image Collections
A Simoni, S Pini, R Vezzani, R Cucchiara
2021 International Conference on 3D Vision (3DV), 1321-1330, 2021
52021
Automatic Image Cropping and Selection Using Saliency: An Application to Historical Manuscripts
M Cornia, S Pini, L Baraldi, R Cucchiara
Italian Research Conference on Digital Libraries, 169-179, 2018
52018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20