Παρακολούθηση
Ion Androutsopoulos
Ion Androutsopoulos
Professor, Department of Informatics, Athens University of Economics and Business
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2016 task 5: Aspect based sentiment analysis
M Pontiki, D Galanis, H Papageorgiou, I Androutsopoulos, S Manandhar, ...
ProWorkshop on Semantic Evaluation (SemEval-2016), 19-30, 2016
28762016
Natural language interfaces to databases–an introduction
I Androutsopoulos, GD Ritchie, P Thanisch
Natural language engineering 1 (1), 29-81, 1995
11741995
An evaluation of naive bayesian anti-spam filtering
I Androutsopoulos, J Koutsias, KV Chandrinos, G Paliouras, ...
arXiv preprint cs/0006013, 2000
10032000
Spam filtering with naive bayes-which naive bayes?
V Metsis, I Androutsopoulos, G Paliouras
CEAS 17, 28-69, 2006
8662006
An experimental comparison of naive Bayesian and keyword-based anti-spam filtering with personal e-mail messages
I Androutsopoulos, J Koutsias, KV Chandrinos, CD Spyropoulos
Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on …, 2000
7702000
LEGAL-BERT: The muppets straight out of law school
I Chalkidis, M Fergadiotis, P Malakasiotis, N Aletras, I Androutsopoulos
arXiv preprint arXiv:2010.02559, 2020
7232020
Learning to filter spam e-mail: A comparison of a naive bayesian and a memory-based approach
I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, G Sakkis, CD Spyropoulos, ...
arXiv preprint cs/0009009, 2000
6352000
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16, 1-28, 2015
6082015
A survey of paraphrasing and textual entailment methods
I Androutsopoulos, P Malakasiotis
Journal of Artificial Intelligence Research 38, 135-187, 2010
5792010
A memory-based approach to anti-spam filtering for mailing lists
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
Information retrieval 6, 49-73, 2003
3342003
Neural legal judgment prediction in English
I Chalkidis, I Androutsopoulos, N Aletras
arXiv preprint arXiv:1906.02059, 2019
3042019
Orphée De Clercq, Véronique Hoste, Marianna Apidianaki, Xavier Tannier, Natalia Loukachevitch, Evgeniy Kotelnikov, Nuria Bel, Salud Marıa Jiménez-Zafra, and Gülsen Eryigit …
M Pontiki, D Galanis, H Papageorgiou, I Androutsopoulos, S Manandhar, ...
Proceedings of the 10th International Workshop on Semantic Evaluation …, 2016
2842016
Stacking classifiers for anti-spam filtering of e-mail
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
arXiv preprint cs/0106040, 2001
2612001
Learning to filter unsolicited commercial e-mail
I Androutsopoulos, G Paliouras, E Michelakis
" DEMOKRITOS", National Center for Scientific Research, 2004
2332004
Large-scale multi-label text classification on EU legislation
I Chalkidis, M Fergadiotis, P Malakasiotis, I Androutsopoulos
arXiv preprint arXiv:1906.02192, 2019
2212019
Lshtc: A benchmark for large-scale text classification
I Partalas, A Kosmopoulos, N Baskiotis, T Artieres, G Paliouras, ...
arXiv preprint arXiv:1503.08581, 2015
2102015
Evaluation measures for hierarchical classification: a unified view and novel approaches
A Kosmopoulos, I Partalas, E Gaussier, G Paliouras, I Androutsopoulos
Data Mining and Knowledge Discovery 29, 820-865, 2015
1982015
LexGLUE: A benchmark dataset for legal language understanding in English
I Chalkidis, A Jana, D Hartung, M Bommarito, I Androutsopoulos, DM Katz, ...
arXiv preprint arXiv:2110.00976, 2021
1632021
Deeper attention to abusive user content moderation
J Pavlopoulos, P Malakasiotis, I Androutsopoulos
Proceedings of the 2017 conference on empirical methods in natural language …, 2017
1592017
Deep relevance ranking using enhanced document-query interactions
R McDonald, GI Brokos, I Androutsopoulos
arXiv preprint arXiv:1809.01682, 2018
1492018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20