Παρακολούθηση
Ion Androutsopoulos
Ion Androutsopoulos
Professor, Department of Informatics, Athens University of Economics and Business
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Semeval-2016 task 5: Aspect based sentiment analysis
M Pontiki, D Galanis, H Papageorgiou, I Androutsopoulos, S Manandhar, ...
International workshop on semantic evaluation, 19-30, 2016
20012016
Natural language interfaces to databases–an introduction
I Androutsopoulos, GD Ritchie, P Thanisch
Natural language engineering 1 (1), 29-81, 1995
10671995
An evaluation of naive bayesian anti-spam filtering
I Androutsopoulos, J Koutsias, KV Chandrinos, G Paliouras, ...
arXiv preprint cs/0006013, 2000
9682000
Spam filtering with naive bayes-which naive bayes?
V Metsis, I Androutsopoulos, G Paliouras
CEAS 17, 28-69, 2006
7712006
An experimental comparison of naive Bayesian and keyword-based anti-spam filtering with personal e-mail messages
I Androutsopoulos, J Koutsias, KV Chandrinos, CD Spyropoulos
Proceedings of the 23rd annual international ACM SIGIR conference on …, 2000
7632000
Learning to filter spam e-mail: A comparison of a naive bayesian and a memory-based approach
I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, G Sakkis, CD Spyropoulos, ...
arXiv preprint cs/0009009, 2000
6182000
A survey of paraphrasing and textual entailment methods
I Androutsopoulos, P Malakasiotis
Journal of Artificial Intelligence Research 38, 135-187, 2010
5322010
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16 (1), 1-28, 2015
4562015
A memory-based approach to anti-spam filtering for mailing lists
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
Information retrieval 6 (1), 49-73, 2003
3102003
Stacking classifiers for anti-spam filtering of e-mail
G Sakkis, I Androutsopoulos, G Paliouras, V Karkaletsis, CD Spyropoulos, ...
arXiv preprint cs/0106040, 2001
2542001
LEGAL-BERT: The muppets straight out of law school
I Chalkidis, M Fergadiotis, P Malakasiotis, N Aletras, I Androutsopoulos
arXiv preprint arXiv:2010.02559, 2020
2382020
Learning to filter unsolicited commercial e-mail
I Androutsopoulos, G Paliouras, E Michelakis
" DEMOKRITOS", National Center for Scientific Research, 2004
2242004
Lshtc: A benchmark for large-scale text classification
I Partalas, A Kosmopoulos, N Baskiotis, T Artieres, G Paliouras, ...
arXiv preprint arXiv:1503.08581, 2015
1752015
Evaluation measures for hierarchical classification: a unified view and novel approaches
A Kosmopoulos, I Partalas, E Gaussier, G Paliouras, I Androutsopoulos
Data Mining and Knowledge Discovery 29 (3), 820-865, 2015
1472015
Learning textual entailment using SVMs and string similarity measures
P Malakasiotis, I Androutsopoulos
Proceedings of the ACL-PASCAL workshop on textual entailment and …, 2007
1392007
Neural legal judgment prediction in English
I Chalkidis, I Androutsopoulos, N Aletras
arXiv preprint arXiv:1906.02059, 2019
1332019
Masque/sql--an efficient and portable natural language query interface for relational databases
I Androutsopoulos, G Ritchie, P Thanisch
Proceedings of the 6th International Conference on Industrial & Engineering …, 1993
1321993
Deeper attention to abusive user content moderation
J Pavlopoulos, P Malakasiotis, I Androutsopoulos
Proceedings of the 2017 conference on empirical methods in natural language …, 2017
1312017
Generating natural language descriptions from OWL ontologies: the NaturalOWL system
I Androutsopoulos, G Lampouras, D Galanis
Journal of Artificial Intelligence Research 48, 671-715, 2013
1222013
Deep learning for user comment moderation
J Pavlopoulos, P Malakasiotis, I Androutsopoulos
arXiv preprint arXiv:1705.09993, 2017
1212017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20