Παρακολούθηση
Alessandro Pepino
Alessandro Pepino
Associate Professor of Biomedical Engineering
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Declarative process mining in healthcare
M Rovani, FM Maggi, M De Leoni, WMP Van Der Aalst
Expert Systems with Applications 42 (23), 9236-9251, 2015
1762015
Exploring brain function with magnetic resonance imaging
F Di Salle, E Formisano, DEJ Linden, R Goebel, S Bonavita, A Pepino, ...
European journal of radiology 30 (2), 84-94, 1999
1101999
Electrocardiogram pattern recognition and analysis based on artificial neural networks and support vector machines: a review
M Sansone, R Fusco, A Pepino, C Sansone
Journal of healthcare engineering 4, 465-504, 2013
962013
Functional fields in human auditory cortex revealed by time-resolved fMRI without interference of EPI noise
F Di Salle, E Formisano, E Seifritz, DEJ Linden, K Scheffler, C Saulino, ...
Neuroimage 13 (2), 328-338, 2001
762001
Serious games in autism spectrum disorder-an example of personalised design
E Vallefuoco, C Bravaccio, A Pepino
Special Session on Serious Games on Computer Science Learning 2, 567-572, 2017
192017
Individual identification using electrocardiogram morphology
A Fratini, M Sansone, P Bifulco, M Romano, A Pepino, M Cesarelli, ...
2013 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications …, 2013
172013
Automated search of control points in surface-based morphometry
A Canna, AG Russo, S Ponticorvo, R Manara, A Pepino, M Sansone, ...
Neuroimage 176, 56-70, 2018
132018
Influence of QT correction on temporal and amplitude features for human identification via ECG
M Sansone, A Fratini, M Cesarelli, P Bifulco, A Pepino, M Romano, ...
2013 IEEE Workshop on Biometric Measurements and Systems for Security and …, 2013
132013
Dyslexia: Study of compensatory software which aids the mathematical learning process of dyslexic students at secondary school and university
C Freda, SM Pagliara, F Ferraro, F Zanfardino, A Pepino
Computers Helping People with Special Needs: 11th International Conference …, 2008
122008
A multidisciplinary telerehabilitation approach for supporting social interaction in autism spectrum disorder families: an Italian digital platform in response to COVID-19
E Vallefuoco, G Purpura, G Gison, A Bonifacio, L Tagliabue, F Broggi, ...
Brain Sciences 11 (11), 1404, 2021
112021
“BlindMath” a new scientific editor for blind students
A Pepino, C Freda, F Ferraro, S Pagliara, F Zanfardino
Computers Helping People with Special Needs: 10th International Conference …, 2006
112006
Localisation and characterisation of auditory perception through functional magnetic resonance imaging
E Formisano, A Pepino, M Bracale, F Di Salle, C Saulino, E Marciano
Technology and Health Care 6 (2-3), 111-123, 1998
101998
Medical technologies in developing countries: a feasibility study on the maintenance of medical equipment in Ethiopia
M Bracale, A Pepino
Medical and Biological Engineering and Computing 32, 131-137, 1994
101994
Personalized training via serious game to improve daily living skills in pediatric patients with autism spectrum disorder
E Vallefuoco, C Bravaccio, G Gison, L Pecchia, A Pepino
IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics 26 (7), 3312-3322, 2022
92022
Piattaforma digitale per la progettazione degli interventi nel Disturbo dello Spettro Autistico SUPER (Sistema Unitario in una Piattaforma Educativa e Riabilitativa)
G Gison, E Vallefuoco, A Pepino
Il TNPEE 1 (1), 27-41, 2019
72019
Supply Chain for Regional Centralized Purchasing: An Application Model
A Pepino, M Rovani, A Torri, M Sansone
Intelligent Information Management 4 (05), 269, 2012
62012
Preliminary notes on the conversion of three-dimensional images of bones into CAD structures for the pre-operative planning of intertrochantheric osteotomies
A Pepino, M Cesarelli, F Di Salle, A Mosca, M Bracale
Medical and Biological Engineering and Computing 31, 529-534, 1993
61993
A Serious game to support decision making in medical education
E Vallefuoco, M Mele, A Pepino
New Trends in Image Analysis and Processing–ICIAP 2019: ICIAP International …, 2019
52019
Telemedicine-islands project: cost-effectiveness and cost-comparison analysis
M Bracale, M Cesarelli, A Pepino, P Bifulco
Proceedings of the 22nd Annual International Conference of the IEEE …, 2000
52000
Participatory design of a personalized device for a student with spastic quadriplegia at Federico II
A Lanzotti, M Martorelli, S Papa, G Sicignano, A Pepino, S Orrei, ...
Advances in Engineering 7, 339-349, 2018
42018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20