Παρακολούθηση
Ondrej Chum
Ondrej Chum
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cmp.felk.cvut.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Robust wide-baseline stereo from maximally stable extremal regions
J Matas, O Chum, M Urban, T Pajdla
Image and vision computing 22 (10), 761-767, 2004
66272004
Object retrieval with large vocabularies and fast spatial matching
J Philbin, O Chum, M Isard, J Sivic, A Zisserman
2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2007
38032007
Lost in quantization: Improving particular object retrieval in large scale image databases
J Philbin, O Chum, M Isard, J Sivic, A Zisserman
2008 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 1-8, 2008
18922008
Matching with PROSAC-progressive sample consensus
O Chum, J Matas
2005 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2005
16092005
Fine-tuning CNN image retrieval with no human annotation
F Radenović, G Tolias, O Chum
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 41 (7), 1655-1668, 2018
13182018
Total recall: Automatic query expansion with a generative feature model for object retrieval
O Chum, J Philbin, J Sivic, M Isard, A Zisserman
2007 IEEE 11th International Conference on Computer Vision, 1-8, 2007
11092007
Locally optimized RANSAC
O Chum, J Matas, J Kittler
Pattern Recognition: 25th DAGM Symposium, Magdeburg, Germany, September 10 …, 2003
10852003
Label propagation for deep semi-supervised learning
A Iscen, G Tolias, Y Avrithis, O Chum
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
7342019
CNN image retrieval learns from BoW: Unsupervised fine-tuning with hard examples
F Radenović, G Tolias, O Chum
Computer Vision–ECCV 2016: 14th European Conference, Amsterdam, The …, 2016
7162016
USAC: A universal framework for random sample consensus
R Raguram, O Chum, M Pollefeys, J Matas, JM Frahm
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 35 (8), 2022-2038, 2012
6762012
Near duplicate image detection: Min-hash and TF-IDF weighting.
O Chum, J Philbin, A Zisserman
Bmvc 810, 812-815, 2008
6452008
Optimal randomized RANSAC
O Chum, J Matas
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 30 (8), 1472-1482, 2008
5612008
Randomized RANSAC with Td, d test
J Matas, O Chum
Image and vision computing 22 (10), 837-842, 2004
5082004
Negative evidences and co-occurences in image retrieval: The benefit of PCA and whitening
H Jégou, O Chum
Computer Vision–ECCV 2012: 12th European Conference on Computer Vision …, 2012
4842012
Revisiting oxford and paris: Large-scale image retrieval benchmarking
F Radenović, A Iscen, G Tolias, Y Avrithis, O Chum
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
4412018
An exemplar model for learning object classes
O Chum, A Zisserman
2007 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2007
3842007
Total recall II: Query expansion revisited
O Chum, A Mikulik, M Perdoch, J Matas
CVPR 2011, 889-896, 2011
3732011
Efficient representation of local geometry for large scale object retrieval
M Perd'och, O Chum, J Matas
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 9-16, 2009
3602009
Geometric min-hashing: Finding a (thick) needle in a haystack
O Chum, M Perd'och, J Matas
2009 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 17-24, 2009
3542009
Scalable near identical image and shot detection
O Chum, J Philbin, M Isard, A Zisserman
Proceedings of the 6th ACM international conference on Image and video …, 2007
3082007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20