Παρακολούθηση
Thanasis Balafoutis
Thanasis Balafoutis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα pme.duth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Algorithms for stochastic CSPs
T Balafoutis, K Stergiou
International Conference on Principles and Practice of Constraint …, 2006
402006
New algorithms for max restricted path consistency
T Balafoutis, A Paparrizou, K Stergiou, T Walsh
Constraints 16, 372-406, 2011
252011
A comparative survey on mind mapping tools
AA Tsınakos, T Balafoutıs
Turkish Online Journal of Distance Education 10 (3), 55-67, 2009
212009
Exploiting constraint weights for revision ordering in Arc Consistency Algorithms
T Balafoutis, K Stergiou
ECAI 2008 Workshop on Modeling and Solving Problems with Constraints, 2008
182008
Evaluating and improving modern variable and revision ordering strategies in CSPs
T Balafoutis, K Stergiou
Fundamenta Informaticae 102 (3-4), 229-261, 2010
152010
Experimental Evaluation of Modern Variable Selection Strategies in Constraint Satisfaction Problems.
T Balafoutis, K Stergiou
RCRA, 2008
132008
Improving the performance of maxRPC
T Balafoutis, A Paparrizou, K Stergiou, T Walsh
Principles and Practice of Constraint Programming–CP 2010: 16th …, 2010
122010
Experimental evaluation of branching schemes for the csp
T Balafoutis, A Paparrizou, K Stergiou
arXiv preprint arXiv:1009.0407, 2010
112010
Adaptive branching for constraint satisfaction problems
T Balafoutis, K Stergiou
arXiv preprint arXiv:1008.0660, 2010
112010
On Conflict-driven variable ordering heuristics
T Balafoutis, K Stergiou
Proceedings of Thirteenth Annual ERCIM International Workshop on Constraint …, 2008
112008
Conflict directed variable selection strategies for constraint satisfaction problems
T Balafoutis, K Stergiou
Artificial Intelligence: Theories, Models and Applications: 6th Hellenic …, 2010
62010
Daedalus ionospheric profile continuation (dipcont)
J Vogt, O Marghitu, A Blagau, L Pick, N Stachlys, S Buchert, T Sarris, ...
Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems Discussions 2022, 1-28, 2022
22022
Adaptive Strategies for Solving ConstraintSatisfaction Problems
T Balafoutis
PhD thesis, University of the Aegean, 2011
22011
Daedalus Ionospheric Profile Continuation (DIPCont): Monte Carlo studies assessing the quality of in situ measurement extrapolation
J Vogt, O Marghitu, A Blagau, L Pick, N Stachlys, S Buchert, T Sarris, ...
Geoscientific Instrumentation, Methods and Data Systems (GI) 12 (2), 239-257, 2023
2023
TraDance: A dataset for assessing the performance of Greek folk dances recognition models
T Balafoutis, V Balaska, A Gasteratos
2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2023
2023
Skeleton-Based Recognition of Traditional Greek Dance Steps using Machine Learning Algorithms
K Tragiannis, T Balafoutis, V Balaska, A Gasteratos
2023 IEEE International Conference on Imaging Systems and Techniques (IST), 1-6, 2023
2023
Daedalus, a Candidate Mission for the Exploration of the Lower Thermosphere-Ionosphere: Mission Performance Demonstration of Multi-point Sampling Capability
TE Sarris, AT Aikio, SC Buchert, MA Clilverd, IS Dandouras, E Doornbos, ...
AGU Fall Meeting Abstracts 2020, SA018-05, 2020
2020
Boosting Wikis with Mind Maps in Collaborative Learning Environments
T Balafoutis, P Pavlos, E Pavlos
The Importance of Variable Ordering in Constraint Satisfaction Problems
T Balafoutis
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19