Παρακολούθηση
Daniel E. Schindler
Daniel E. Schindler
Professor, School of Aquatic and Fishery Sciences, University of Washington
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uw.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Population diversity and the portfolio effect in an exploited species
DE Schindler, R Hilborn, B Chasco, CP Boatright, TP Quinn, LA Rogers, ...
Nature 465 (7298), 609-612, 2010
16702010
Ecological dynamics across the Arctic associated with recent climate change
E Post, MC Forchhammer, MS Bret-Harte, TV Callaghan, TR Christensen, ...
science 325 (5946), 1355-1358, 2009
14102009
Rapid and highly variable warming of lake surface waters around the globe
CM O'Reilly, S Sharma, DK Gray, SE Hampton, JS Read, RJ Rowley, ...
Geophysical Research Letters 42 (24), 10,773-10,781, 2015
13042015
Biocomplexity and fisheries sustainability
R Hilborn, TP Quinn, DE Schindler, DE Rogers
Proceedings of the national academy of sciences 100 (11), 6564-6568, 2003
12122003
Climate change uncouples trophic interactions in an aquatic ecosystem
M Winder, DE Schindler
Ecology 85 (8), 2100-2106, 2004
11902004
Habitat coupling in lake ecosystems
DE Schindler, MD Scheuerell
Oikos 98 (2), 177-189, 2002
8382002
Pacific salmon, nutrients, and the dynamics of freshwater and riparian ecosystems
RJ Naiman, RE Bilby, DE Schindler, JM Helfield
Ecosystems 5 (4), 399-417, 2002
7862002
Trophic cascades, nutrients, and lake productivity: whole‐lake experiments
SR Carpenter, JJ Cole, JR Hodgson, JF Kitchell, ML Pace, D Bade, ...
Ecological monographs 71 (2), 163-186, 2001
7062001
Fish bioenergetics 3.0
PC Hanson
Sea Grant, University of Wisconsin, 1997
5861997
The portfolio concept in ecology and evolution
DE Schindler, JB Armstrong, TE Reed
Frontiers in Ecology and the Environment 13 (5), 257-263, 2015
5432015
Climatic effects on the phenology of lake processes
M Winder, DE Schindler
Global change biology 10 (11), 1844-1856, 2004
5122004
Phenotypic plasticity and population viability: the importance of environmental predictability
TE Reed, RS Waples, DE Schindler, JJ Hard, MT Kinnison
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 277 (1699), 3391-3400, 2010
4732010
Pacific salmon and the ecology of coastal ecosystems
DE Schindler, MD Scheuerell, JW Moore, SM Gende, TB Francis, ...
Frontiers in Ecology and the Environment 1 (1), 31-37, 2003
4632003
Working together: A call for inclusive conservation
H Tallis, J Lubchenco
Nature 515 (7525), 27-28, 2014
4002014
Influence of food web structure on carbon exchange between lakes and the atmosphere
DE Schindler, SR Carpenter, JJ Cole, JF Kitchell, ML Pace
Science 277 (5323), 248-251, 1997
3871997
Impacts of lakeshore residential development on coarse woody debris in north temperate lakes
DL Christensen, BR Herwig, DE Schindler, SR Carpenter
Ecological Applications 6 (4), 1143-1149, 1996
3801996
A coherent signature of anthropogenic nitrogen deposition to remote watersheds of the northern hemisphere
GW Holtgrieve, DE Schindler, WO Hobbs, PR Leavitt, EJ Ward, L Bunting, ...
Science 334 (6062), 1545-1548, 2011
3782011
Interacting effects of phenotypic plasticity and evolution on population persistence in a changing climate
TE Reed, DE Schindler, RS Waples
Conservation Biology 25 (1), 56-63, 2011
3542011
Prediction, precaution, and policy under global change
DE Schindler, R Hilborn
Science 347 (6225), 953-954, 2015
3072015
The role of sharks and longline fisheries in a pelagic ecosystem of the central Pacific
JF Kitchell, TE Essington, CH Boggs, DE Schindler, CJ Walters
Ecosystems 5, 202-216, 2002
2732002
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20