Παρακολούθηση
Orestis Akrivopoulos
Orestis Akrivopoulos
Researcher
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sparkworks.net
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On the deployment of healthcare applications over fog computing infrastructure
O Akrivopoulos, I Chatzigiannakis, C Tselios, A Antoniou
2017 IEEE 41st annual computer software and applications conference (COMPSAC …, 2017
1102017
An IoT-based solution for monitoring a fleet of educational buildings focusing on energy efficiency
D Amaxilatis, O Akrivopoulos, G Mylonas, I Chatzigiannakis
Sensors 17 (10), 2296, 2017
882017
Controlling physical objects via the internet using the arduino platform over 802.15. 4 networks
V Georgitzikis, O Akribopoulos, I Chatzigiannakis
IEEE Latin America Transactions 10 (3), 1686-1689, 2012
722012
A web services-oriented architecture for integrating small programmable objects in the web of things
O Akribopoulos, I Chatzigiannakis, C Koninis, E Theodoridis
2010 Developments in E-systems Engineering, 70-75, 2010
502010
Design and evaluation of a person-centric heart monitoring system over fog computing infrastructure
O Akrivopoulos, D Amaxilatis, A Antoniou, I Chatzigiannakis
Proceedings of the first international workshop on human-centered sensing …, 2017
352017
Utilising fog computing for developing a person-centric heart monitoring system
O Akrivopoulos, D Amaxilatis, I Mavrommati, I Chatzigiannakis
Journal of Ambient Intelligence and Smart Environments 11 (3), 237-259, 2019
282019
A fog computing-oriented, highly scalable iot framework for monitoring public educational buildings
O Akrivopoulos, N Zhu, D Amaxilatis, C Tselios, A Anagnostopoulos, ...
2018 IEEE international conference on communications (ICC), 1-6, 2018
282018
Implementing multiplayer pervasive installations based on mobile sensing devices: Field experience and user evaluation from a public showcase
I Chatzigiannakis, G Mylonas, P Kokkinos, O Akribopoulos, M Logaras, ...
Journal of Systems and Software 84 (11), 1989-2004, 2011
252011
Developing multiplayer pervasive games and networked interactive installations using ad hoc mobile sensor nets
O Akribopoulos, M Logaras, N Vasilakis, P Kokkinos, G Mylonas, ...
Proceedings of the International Conference on Advances in Computer …, 2009
252009
Enabling stream processing for people-centric IoT based on the fog computing paradigm
D Amaxilatis, O Akrivopoulos, I Chatzigiannakis, C Tselios
2017 22nd IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory …, 2017
202017
The" hot potato" case: challenges in multiplayer pervasive games based on ad hoc mobile sensor networks and the experimental evaluation of a prototype game
I Chatzigiannakis, G Mylonas, O Akribopoulos, M Logaras, P Kokkinos, ...
arXiv preprint arXiv:1002.1099, 2010
162010
Melding fog computing and IoT for deploying secure, response-capable healthcare services in 5G and beyond
C Tselios, I Politis, D Amaxilatis, O Akrivopoulos, I Chatzigiannakis, ...
Sensors 22 (9), 3375, 2022
132022
Building a platform-agnostic wireless network of interconnected smart objects
O Akribopoulos, V Georgitzikis, A Protopapa, I Chatzigiannakis
2011 15th Panhellenic Conference on Informatics, 277-281, 2011
122011
Managing nonuniformities and uncertainties in vehicle-oriented sensor data over next generation networks
S Nousiasl, C Tseliosl, O Orfila, S Jamson, P Mejuto, D Amaxilatis, ...
2018 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2018
92018
Enhancing an eco-driving gamification platform through wearable and vehicle sensor data integration
C Tselios, S Nousias, D Bitzas, D Amaxilatis, O Akrivopoulos, AS Lalos, ...
Ambient Intelligence: 15th European Conference, AmI 2019, Rome, Italy …, 2019
72019
Using iot data-driven analysis of water consumption to support design for sustainable behaviour during the covid-19 pandemic
M Zecchini, AA Griesi, I Chatzigiannakis, I Mavrommati, D Amaxilatis, ...
2021 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer …, 2021
52021
Identifying water consumption patterns in education buildings before, during and after COVID-19 lockdown periods
M Zecchini, AA Griesi, I Chatzigiannakis, D Amaxilatis, O Akrivopoulos
2021 IEEE International Conference on Smart Computing (SMARTCOMP), 335-340, 2021
52021
Making p-space smart: Integrating iot technologies in a multi-office environment
O Akribopoulos, D Amaxilatis, V Georgitzikis, M Logaras, V Keramidas, ...
Mobile Wireless Middleware, Operating Systems, and Applications: 5th …, 2013
52013
Modernizing marinas in the Mediterranean Sea using SMartY: Methodologies and lessons learned
O Akrivopoulos, D Amaxilatis, N Tsironis, D Karadimas, ...
2022 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2022
42022
Efficient compilation and execution of JVM-based data processing frameworks on heterogeneous co-processors
C Kotselidis, S Diamantopoulos, O Akrivopoulos, V Rosenfeld, K Doka, ...
2020 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 175-179, 2020
42020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20