Παρακολούθηση
Angel Luis Trigo
Angel Luis Trigo
Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Sevilla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα us.es
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Costs and benefits of the renewable production of electricity in Spain
M Burgos-Payán, JM Roldán-Fernández, ÁL Trigo-García, ...
Energy Policy 56, 259-270, 2013
942013
Optimal wind-turbine micro-siting of offshore wind farms: A grid-like layout approach
JS González, ÁLT García, MB Payán, JR Santos, ÁGG Rodríguez
Applied energy 200, 28-38, 2017
632017
Renewable generation versus demand-side management. A comparison for the Spanish market
JMR Fernandez, MB Payán, JMR Santos, ÁLT García
Energy Policy 96, 458-470, 2016
452016
The voluntary price for the small consumer: real-time pricing in Spain
JMR Fernández, MB Payán, JMR Santos, ÁLT García
Energy Policy 102, 41-51, 2017
312017
The merit-order effect of energy efficiency
JM Roldan-Fernandez, M Burgos-Payan, JM Riquelme-Santos, ...
Energy Procedia 106, 175-184, 2016
282016
A state estimation approach to harmonic polluting load characterization in distribution systems
JMM Ortega, AG Exposito, ALT Garcia, MB Payan
IEEE Transactions on Power Systems 20 (2), 765-772, 2005
262005
Renewables versus efficiency. A comparison for Spain
JM Roldan-Fernandez, M Burgos-Payan, JM Riquelme-Santos, ...
Energy Procedia 106, 14-23, 2016
152016
Impact of renewable generation in the Spanish Electricity Market
JM Roldán-Fernández, M Burgos-Payán, ÁL Trigo-García, JL Díaz-García, ...
11th International Conference on the European Energy Market (EEM14), 1-5, 2014
132014
Tratamiento no quirúrgico del embarazo ectópico
R Matorras, A García
Progr Obstet Ginecol 40, 379-400, 1997
111997
Coordination of distributed energy resources to solve voltage problems in distribution networks
JL Martinez-Ramos, FJ Zarco-Soto, A Marano-Marcolini, ...
2018 International Conference on Smart Energy Systems and Technologies (SEST …, 2018
72018
Accurate assessment of decoupled oltc transformers to optimize the operation of low-voltage networks
Á Rodríguez del Nozal, E Romero-Ramos, ÁL Trigo-García
Energies 12 (11), 2173, 2019
6*2019
Reactive power compensation strategies for wind generation in distribution systems: a power quality approach
AL Trigo Garcia, JM Maza Ortega, E Romero Ramos
International journal of energy technology and policy 3 (3), 196-212, 2005
62005
Minimum Income Orders in the European Price Coupling of Regions: Use or abuse?
JRS Hugo A.Gil, Ángel L.Trigo-Garcia
The Electricity Journal 30 (7), 1-7, 2017
52017
Generadores de inducción en un parque eólico de laboratorio
MB Payán, MAC Gutiérrez, MC Gómez-Caminero, P Cruz-Romero, ...
La innovación en la enseñanza superior (I): curso 2003-2004, 449-466, 2006
12006
Actuaciones correctoras para el control de tensiones en redes de distribución y de los flujos de potencia reactiva en los transformadores transporte/distribución
ÁL Trigo García, JL Martínez Ramos, A Marano-Marcolini, ...
Spanish portuguese congress on electrical engineering (2005)., 2005
12005
Crohn's disease presented by episiotomy dehiscence and perineal fistula.
R Matorras, A García, G Gutierrez de Terán, V Idiondo, JL Martínez-Bourio, ...
Zentralblatt fur Gynakologie 117 (9), 491-493, 1995
11995
Characterization of somatic testicular cells in fetal, prepuberal and adult testis. The role of StAR in Leydig cells
A Garcia, L Herrera, C Rodriguez, MA Vesga, M Diaz-Nunez, A Exposito, ...
HUMAN REPRODUCTION 33, 171-172, 2018
2018
Influencia de los parámetros de procesado en micro-perforado con pulsos ultracortos
S Ceballos, P Moreno, A García
Ingeniería y Ciencia 7 (14), 11-27, 2011
2011
Introducción del autoaprendizaje mediante la elaboración de las memorias de laboratorio
ÁL Trigo García, A Marano-Marcolini, JC Del-Pino-López, ...
Innovando en la docencia en ingeniería (2011), p 209-226, 2011
2011
Metodología integral de aprendizaje en Teoría de Circuitos
ÁL Trigo García, M Burgos Payán, MJ Durán Martínez, ...
Universidad de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Educación (2011), p 163-180, 2011
2011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20