Παρακολούθηση
Amit Patra
Amit Patra
Director and Professor of Electrical Engineering, IIT (BHU), Varanasi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ee.iitkgp.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimation of tool wear during CNC milling using neural network-based sensor fusion
N Ghosh, YB Ravi, A Patra, S Mukhopadhyay, S Paul, AR Mohanty, ...
Mechanical Systems and Signal Processing 21 (1), 466-479, 2007
4902007
State of Health Estimation of Lithium-Ion Batteries Using Capacity Fade and Internal Resistance Growth Models
A Guha, A Patra
IEEE Transactions on Transportation Electrification 4 (1), 135-146, 2018
2752018
A Single-Inductor Multiple-Output Switcher with Simultaneous Buck, Boost and Inverted Outputs
P Patra, A Patra, N Misra
Power Electronics, IEEE Transactions on 27 (4), 1936-1951, 2012
2182012
Online Estimation of the Electrochemical Impedance Spectrum and Remaining Useful Life of Lithium-Ion Batteries
A Guha, A Patra
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement 67 (8), 2018
1952018
Swing-up and stabilization of a cart–pendulum system under restricted cart track length
D Chatterjee, A Patra, HK Joglekar
Systems & Control Letters 47 (4), 355-364, 2002
1912002
Automatic generation control of an interconnected hydrothermal power system considering superconducting magnetic energy storage
RJ Abraham, D Das, A Patra
International Journal of Electrical Power & Energy Systems 29 (8), 571-579, 2007
1472007
Control Scheme for Reduced Cross Regulation in Single-Inductor Multiple-Output DC-DC Converters
P Patra, J Ghosh, A Patra
Industrial Electronics, IEEE Transactions on 60 (11), 5095-5104, 2013
1462013
ANN-and PSO-based synthesis of on-chip spiral inductors for RF ICs
SK Mandal, S Sural, A Patra
IEEE transactions on computer-aided design of integrated circuits and …, 2008
1122008
A current-controlled tristate boost converter with improved performance through RHP zero elimination
S Kapat, A Patra, S Banerjee
Power Electronics, IEEE Transactions on 24 (3), 776-786, 2009
1062009
New class of discrete-time models for continuous-time systems
S Mukhopadhyay, A Patra, GP Rao
International Journal of Control 55 (5), 1161-1187, 1992
971992
Design principles of a symmetrically coupled inductor structure for multiphase synchronous buck converters
HN Nagaraja, D Kastha, A Patra
Industrial Electronics, IEEE Transactions on 58 (3), 988-997, 2011
912011
Operation of distribution network with optimal placement and sizing of dispatchable DGs and shunt capacitors
S Das, D Das, A Patra
Renewable and Sustainable Energy Reviews 113, 109219, 2019
852019
Hybrid mode-switched control of DC-DC boost converter circuits
P Gupta, A Patra
IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs 52 (11), 734-738, 2005
812005
Identification of a class of nonlinear continuous-time systems using Hartley modulating functions
A Patra, H Unbehauen
International Journal of Control 62 (6), 1431-1451, 1995
761995
Reconfiguration of distribution networks with optimal placement of distributed generations in the presence of remote voltage controlled bus
S Das, D Das, A Patra
Renewable and Sustainable Energy Reviews 73, 772-781, 2017
722017
An evolutionary algorithm-based approach to automated design of analog and RF circuits using adaptive normalized cost functions
A Somani, PP Chakrabarti, A Patra
IEEE Transactions on Evolutionary Computation 11 (3), 336-353, 2007
722007
Trade-offs Aware Design Procedure for an Adaptively Biased, Capacitor-less Low Drop-out Regulator Using Nested Miller Compensation
A Maity, A Patra
IEEE Trans. on Power Electronics 31 (1), 369-380, 2016
662016
Feedback linearization based control of a variable air volume air conditioning system for cooling applications
A Thosar, A Patra, S Bhattacharyya
ISA transactions 47 (3), 339-349, 2008
652008
Effect of TCPS on oscillations in tie-power and area frequencies in an interconnected hydrothermal power system
RJ Abraham, D Das, A Patra
Generation, Transmission & Distribution, IET 1 (4), 632-639, 2007
652007
Discontinuous map analysis of a DC-DC converter governed by pulse skipping modulation
S Kapat, S Banerjee, A Patra
Circuits and Systems I: Regular Papers, IEEE Transactions on 57 (7), 1793-1801, 2010
642010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20